Hlavní partner

Teva

Chemie

Celkový vítěz

Bc. Barbora Agáta HALOUZKOVÁ
Obor: Bioorganická chemie a chemická biologie
Vývoj a optimalizace metod pro stanovení močových a plazmatických metanefrinů 
Školitel: RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D.

Výsledky

Bakalářská sekce

PořadíJménoNázev práce a vedoucí práce
1.Barbora BORÁŇOVÁ
Obor: Aplikovaná chemie
Redukce vybraných polutantů nanočásticemi železa 
Školitel: RNDr. Eva Otyepková, Ph.D.
2.Kateřina MARKOVÁ
Obor: Biochemie
Studium proteinové S-nitrosylace v průběhu patogenese 
Školitel: Mgr. Tereza Tichá
3.Dagmar MATOCHOVÁ 
Obor: Nanomateriálová chemie
Studium fyzikálně chemických vlastností disperzí TiO2 
Školitel: Mgr. František Karlický, Ph.D.


Magisterská sekce

1.- 2.Bc. Barbora Agáta HALOUZKOVÁ
Obor: Bioorganická chemie a chemická biologie
Vývoj a optimalizace metod pro stanovení močových a plazmatických metanefrinů
Školitel: RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D
1.– 2.Bc. David VANDA
Obor: Bioorganická chemie a chemická biologie
Synthesis of novel N9-substituted purine derivatives from polymer supported α-amino acids 
Školitel: doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
3.Bc. Veronika ŠÍDOVÁ
Obor: Bioorganická chemie a chemická biologie
Syntéza cytotoxicky aktivních derivátů terpenů s využitím click reakcí 
Školitel: Mgr. Milan Urban, Ph.D.


Doktorská sekce

1.Mgr. Radka KRÁLOVÁ
Obor: Fyzikální chemie
Reduced graphene oxide decorated gold nanoparticles : Applications for suzuki reactions and oxidative esterification reactions
Školitel: doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
2.Mgr. Daniel RIMAN
Obor: Analytická chemie
Green and facile electrode modification by spark discharge
Školitel: doc. RNDr. David Jírovský, Ph.D.
3.Mgr. Petr SLOVÁK
Obor: Fyzikální chemie
Hollow superstructured zero-valent iron nanoparticles – advanced reactive morphology with suppressed aggregation and sedimentation
Školitel: prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

Počet přihlášených studentů

 Bakalářská sekceMagisterská sekceDoktorská sekce
Počet přihlášených555