Hlavní partner

Teva

Biologie a ekologie

Celkový vítěz

Mgr. Ivana CINKOVÁ 
Obor: Zoologie
Vocal and olfactory communication in the southern and northern white rhinoceros 
Školitel: prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc.

Výsledky

Bakalářská sekce
PořadíJménoNázev práce a vedoucí práce
1.Alice JIRUŠKOVÁ
Obor: Biologie a ekologie
Delimitace biologických druhů v tribu Metriorrhynchini na základě molekulárních dat (Coleoptera: Lycidae) 
Školitel: prof. Ing. Ladislav Bocák Ph.D
2.Lucie KOTKOVÁ
Obor: Experimentální biologie
Molekulárně-genetické změny u gliálních nádorů 
Školitel: Mgr. Magdalena Megová
3.Irena MALICHOVÁ
Obor: Biochemie
Role of auxin-binding proteins ABP1 and ABP4 in regulation of PIN proteins in maize Zea mays L. 
Školitel: doc. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.


Magisterská sekce

1.Bc. Zuzana SKRÁŠKOVÁ
Obor: Molekulární a buněčná biologie

Aktivita nových inhibitorů CDK v buněčném modelu maligního melanomu
Školitel: Mgr. Ladislava Vymětalová

2.Bc. Ondřej ŽENATA
Obor: Molekulární a buněčná biologie 
Účinky léčiv s imunosupresivními nebo imunomodulačními vlastnostmi na transkripční aktivitu aryl uhlovodíkového a glukokortikoidního receptoru.
Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
3.Bc. Ivana PETRŽELKOVÁ
Obor: Bi-Z
Taxonomické review rodu Drilus Olivier, 1790 (Coleoptera: Elateridae) z Izraele
Vedoucí práce: RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.


Doktorská sekce

1.Mgr. Ivana CINKOVÁ
Obor: Zoologie
Vocal and olfactory communication in the southern and northern white rhinoceros
Školitel: prof. RNDr, Vítězslav Bičík, CSc.
2.Mgr. Iveta BARTOŇKOVÁ
Obor: Molekulární a buněčná biologie 
Transgenic human gene reporter cell line for evaluating interactions between androgen receptor and xenobiotics
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc.
3.Mgr. Eva KOLÁŘOVÁ
Obor: Zoologie
Bird arrival dates in Central Europe based on one of the earliest phenological networks
Školitel: Mgr. Peter Adamík, Ph.D.

Počet přihlášených studentů

 Bakalářská sekceMagisterská sekceDoktorská sekce
Počet přihlášených485