Studentská vědecká soutěž O cenu děkana

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana existuje ve své stávající podobě od roku 2007, navazuje na dlouholetou tradici tzv. SVOČ, studentské vědecké a odborné činnosti. Cílem je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání. Akce se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěží se v šesti sekcích, každá po třech kategoriích, doplňkově je možné se přihlásit do posterové sekce. Soutěž je každoročně podporována nejen děkanem fakulty, ale i soukromými firmami, které se podílí na zajištění cen.

XXI. ročník - 2024
Soutěž se uskuteční 2. května 2024
Termín registrace: 30. dubna 2024
Termín odevzdání prací: 30. dubna 2024
Do soutěže se může přihlásit student Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se svou závěrečnou prací nebo i jinou vědeckou prací, jejíž je autorem. Vedoucím vědecké práce může být zaměstnanec Univerzity Palackého v Olomouci, ale i jiné instituce. Práce, pro které je školitelem odsouhlasený utajený režim je potřeba předem konzultovat s vědeckým výborem soutěže. Práci student zašle a prezentuje v českém či slovenském nebo anglickém jazyce. Další informace k požadavkům na soutěžící vědeckou práci najdete u jednotlivých sekcí.

Soutěž se dělí na následující sekce
 • Matematika a informatika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie, ekologie a životní prostředí
 • Vědy o Zemi
 • Didaktika přírodovědných oborů

Všechny sekce se dále dělí na tři kategorie a to
 • Bakalářská
 • Magisterská
 • Doktorská
K hodnocení přihlášených prací je kompetentní odborná komise. V každé kategorii sekce je vyhlášováno pořadí na prvních třech místech. V případě účasti méně než 3 soutěžících v jednotlivých kategoriích je udělována pouze první cena. Z vítězů jednotlivých kategorií bude vybrán celkový vítěz za sekci, který obdrží putovní pohár děkana.

V soutěži je doplňkově vyhlašována posterová sekce. Hodnocení posterů probíhá odlišně od ostatních sekcí. O pořadí hlasují studenti, kteří se aktivně účastní soutěže, a členové komisí.

Jeden student může soutěžit až ve dvou sekcích, a to v oborové a posterové sekci.

Ceny

V soutěži bude oceněno v každé kategorii každé sekce vždy 1. – 3. místo a v každé sekci navíc vítěz sekce. Podrobnější rozpis cen naleznete u jednotlivých sekcí. Kromě toho je vyhlašován celkový vítěz soutěže, který získá mimořádné stipendium 15.000 Kč. Na zajištění cen přispívají partneři akce a Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Hlavní partner

Teva

Aktuality

 • S potěšením oznamujeme, že po mnohaleté spolupráci nám i letos zachovává přízeň Teva Czech Industries s.r.o. patřící do nadnárodní společnosti Teva. Studentskou soutěž se firma rozhodla podpořit částkou 30 000 a stala se tak hlavním partnerem XXI. ročníku. S jejich zástupcem se v den konání můžete setkat nejen v komisi chemické sekce, ale také na slavnostním vyhlášení vítězů.

 • Zahájeno! 1. března 2024 byla spuštěna registrace do dalšího ročníku Studentské vědecké soutěže O cenu děkana. Přihlaste své kvalifikační či jiné vědecké práce do této prestižní akce, přijďte prezentovat své výsledky před odbornou komisí. Vypsané jsou ceny nejen pro jednotlivé kategorie, oceněn bude současně také nejlépe hodnocený účastník či účastnice za danou sekci. Mimořádné stipendium ve výši 15 000 Kč pak čeká na výherce celé soutěže. V součtu je pro všechny vítěze ve hře 336 tisíc!

 • Se společností Teva přírodovědecká fakulta spolupracuje řadu let. Firma přispívá na akce podporující studenty i popularizaci vědy. V roce 2023 opět podpoří Studentskou vědeckou soutěž O cenu děkana a stane se jejím hlavním sponzorem.

 • Ondřej Biemann se stal celkovým vítězem Studentské vědecké soutěže O cenu děkana, kterou pořádala přírodovědecká fakulta. Absolvent bakalářského programu Geoinformatika a geografie zaujal odbornou porotu Atlasem přírodních charakteristik Olomouckého kraje, který může najít uplatnění při výuce regionální geografie na středních či základních školách. Školitelkou vítěze je dr. Alena Vondráková z katedry geoinformatiky. Soutěže O cenu děkana se zúčastnilo osmdesát čtyři soutěžících z přírodovědecké fakulty. Před odbornou porotou studenti prezentovali své práce z matematiky a informatiky, chemie, fyziky, biologie a ekologie,

 • Vítězkou letošní Studentské vědecké soutěže O cenu děkana 2020 se stala Anežka Dostálová z katedry optiky, a to s prací Měření a modifikace spektra optických zdrojů pomocí vláknových mřížek, kterou zpracovala pod vedením dr. Miroslava Ježka. Nejen jí, ale i ostatním vítězům a jejich školitelům, gratulujeme. Všem soutěžícím děkujeme za letošní rekordní účast.

 • Posterová sekce se v letošním roce uskuteční pouze elektronicky. Své soutěžní práce studenti nahrají zde. V posterové sekci není jmenována žádná komise, pořadí se stanoví hlasováním registrovaných soutěžících všech oborů (včetně posterové sekce) koordinátorů sekcí a členů komisí. Postery budou zpřístupněny pouze hlasujícím. Každý může hlasovat pouze pro jednu soutěžní práci, a to výhradně v den soutěže 7. července 2020 od 9:00 do 14:00 hodin. Poster je možno do systému vložit do 6. července 2020 do 12:00 hodin.

 • Stejně jako v předchozích letech bychom chtěli poděkovat společnosti Teva Czech Industries s.r.o., která se rozhodla podpořit soutěž a stala se tak jejím generálním partnerem. Teva do soutěže přispívá již 12 let a je pravidelným partnerem této akce. Trvalý zájem o tuto významnou studentskou soutěž nás velmi těší a touto cestou „Tevě“ děkujeme.

 • Celkovou vítězkou soutěže pro rok 2019 se stává Bc. Kateřina Lahnerová, studentka magisterského stupně oboru Molekulární a buněčná biologie, se svou soutěžní prací Molekulární detekce vybraných bodových mutací odpovědných za rezistenci k pyrethroidům v genu pro sodíkový kanál kleštíka včelího (Varroa destructor). Práci zpracovala pod vedením školitele RNDr. Petra Nádvorníka, Ph.D., z katedry buněčné biologie a genetiky. Vítězkyni gratulujeme a všem soutěžícím i jejich školitelům děkujeme za účast v soutěži.

 • Děkujeme společnosti Teva Czech Indrustries s.r.o., která i v roce 2019 darovala největší finanční dar na Studentskou vědeckou soutěž O cenu děkana a stala se tak jejím generálním partnerem. Teva do soutěže přispívá od roku 2008 a je pravidelným partnerem této akce. Trvalý zájem o tuto významnou studentskou soutěž nás velmi těší. Se zástupcem společnosti, Ing. Romanem Gabrielem, Ph.D., se budete moci setkat 2. května při hodnocení prací sekce Chemie a vyhlášování vítězů.

 • Další ročník prestižní soutěže právě startuje! Přihlaste se se svou vědeckou prací do jedné i více sekcí studentské vědecké soutěže a získejte významnou finanční výhru nebo hodnotný věcný dar. Pro každého vítěze sekce máme připravený putovní pohár děkana. Prezentace bakalářských, diplomových a disertačních prací či jiných vědeckých děl a slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 2. května 2019. Do soutěže se mohou přihlásit studenti, kteří v době konání soutěže budou studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Koordinátoři

Organizační výbor Mgr. Dagmar Petrželová dagmar.petrzelova@upol.cz 585 634 003
Vědecký výbor Mgr. Jan Říha, Ph.D. jan.riha@upol.cz 585 634 104
Matematika a informatika RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D. pavel.zencak@upol.cz 585 634 075
Fyzika Mgr. Jan Říha, Ph.D. jan.riha@upol.cz 585 634 104
Chemie doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc. tatjana.nevecna@upol.cz 585 634 424
Biologie, ekologie a životní prostředí doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D. petr.hasler@upol.cz 585 634 080
Vědy o Zemi doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. irena.smolova@upol.cz 585 634 511
Didaktika přírodovědných oborů RNDr. Jana Slezáková, Ph.D. jana.slezakova@upol.cz 585 634 165
Posterová sekce Mgr. Jan Říha, Ph.D. jan.riha@upol.cz 585 634 104
Organizační výbor
Mgr. Dagmar Petrželová
585 634 003

Vědecký výbor
Mgr. Jan Říha, Ph.D.
585 634 104

Matematika a informatika
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.
585 634 075

Fyzika
Mgr. Jan Říha, Ph.D.
585 634 104

Chemie
doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
585 634 424

Biologie a ekologie
doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
585 634 080

Vědy o Zemi
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
585 634 511

Didaktika přírodovědných oborů
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
585 634 641

Posterová sekce
Mgr. Jan Říha, Ph.D.
585 634 104