Hlavní partner

Teva

Výsledky 2021

Absolutní vítězové

Celkový vítěz

Bc. Ondřej BIEMANN
Atlas přírodních charakteristik Olomouckého kraje
školitel: RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.

Matematika a informatika

Mgr. Zbyněk KURAČ
Transfer-Stable Aggregation Functions on Finite Lattices
školitel: prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.

Fyzika

Bc. Zuzana ŠTANCLOVÁ
Vztahy mezi parametry kmitání hlasivek a intenzitou hlasu: Studie zdravé ženy pomocí vysokorychlostní videolaryngoskopie
školitel: doc. RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.

Chemie

Bc. Zuzana KOVÁŘOVÁ
Studium katalytické hydrogenace CO2 na katalyzátorech typu CoxOy
školitel: prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.

Biologie a ekologie

Katarína HAJDUOVÁ
Nanočastice pre detekciu sentinelových uzlín
školitel: PharmDr. Zbyněk Nový, Ph.D.

Vědy o Zemi

Bc. Ondřej BIEMANN
Atlas přírodních charakteristik Olomouckého kraje
školitel: RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.

Didaktika přírodovědných oborů

Mgr. Anna KUFOVÁ
Motivační videoexperimenty ve výuce fyziky mikrosvěta
školitel: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.

Matematika a informatika

bakalářská kategorie
1. Bc. Tomáš CHUPÁŇ Determinanty úspěchu v play-off NHL – statistická analýza
školitel: Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Mgr. Veronika VYKYDALOVÁ Metoda maximální věrohodnosti a podobné techniky odhadu parametrů
školitel: Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
2. Bc. Kristýna KRÁLOVÁ Fuzzy modely skupinového rozhodování
školitel: RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Zbyněk KURAČ Transfer-Stable Aggregation Functions on Finite Lattices
školitel: prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
2. Mgr. Jana RADOVÁ Identification problem for Nonlinear Gao Beam
školitel: doc. RNDr. Jirka Machalová, Ph.D.
3. Mgr. Viktorie NESRSTOVÁ Variable selection in compositional data using PLS-based balance coordinates
školitel: prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Fyzika

bakalářská kategorie
1. Bc. Zuzana ŠTANCLOVÁ Vztahy mezi parametry kmitání hlasivek a intenzitou hlasu: Studie zdravé ženy pomocí vysokorychlostní videolaryngoskopie
školitel: doc. RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.
2. Bc. Monika DOVIČINOVÁ Photonic detectors as quantum random number generators
školitel: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.
3. Bc. Anna SEDLÁČKOVÁ Syntéza uhlíkových struktur metodou CVD
školitel: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
magisterská kategorie
1. Bc. Jan DZIAN Fotoluminiscenční spektroskopie nanomateriálů
školitel: doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Vojtěch ŠVARC Ultra-stable sub-nanosecond switch for single-photon applications
školitel: prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
2. Hugo LEHOUX Chest versus Head Register Differences in Vocal Fold Oscillations across the Pitch Range of Three Octaves. An exploratory Case Study of a Female Professional Singer
školitel: doc. RNDr. Jan G. Švec, Ph.D. et Ph.D.

Chemie

bakalářská kategorie
1. Bc. Zuzana KOVÁŘOVÁ Studium katalytické hydrogenace CO2 na katalyzátorech typu CoxOy
školitel: prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
2. Bc. Michaela TKADLECOVÁ Syntéza a biologické testování chronoterapeutik
školitel: Mgr. Soňa Krajčovičová, Ph.D.
3. Bc. Tereza LYČKOVÁ Deriváty pyridinofanu využitelné v medicínských aplikacích
školitel: doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Jakub BĚLÍČEK Charakterizace vybraných aldehyddehydrogenas z čepenky odstálé (Physcomitrella patens) a ječmene setého (Hordeum vulgare L.)
školitel: Mgr. Radka Končitíková, Ph.D.
2. Bc. Jan NAVRÁTIL Magnetic properties of heteroatomic transition-metal dimers supported on defective graphene
školitel: Piotr Błoński, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Marianna NYTKA Signal enhancement in desorption nanoelectrospray ionization by custom-made inlet with pressure regulation
školitel: prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.

Biologie a ekologie

bakalářská kategorie
1. Katarína HAJDUOVÁ Nanočastice pre detekciu sentinelových uzlín
školitel: PharmDr. Zbyněk Nový, Ph.D.
2. Lukáš MADA Inhibice FLT3 a dalších kináz v léčbě akutní myeloidní leukémie
školitel: Mgr. Radek Jorda, Ph.D.
3. Bc. Gabriela PAČKOVÁ Fosilní záznam čeledi Elateridae (Coleoptera: Elateroidea)
školitel: doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Kateřina DOSTÁLOVÁ Lysosomal sequestration of anticancer drugs and multidrug resistance in cancer cells
školitel: doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D.
2. Mgr. Lucia SLÁDEKOVÁ Analýza karyotypu cíceru baranieho (Cicer arietinum L.)
školitel: Mgr. Alžběta Němečková, Ph.D.
3. Bc. Johana HOFFMANNOVÁ Annotated catalogue of the click-beetle genera Hapatesus Candѐze, 1863 and Toorongus Neboiss, 1957 (Coleoptera: Elateridae) from the Australasian realm
školitel: doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Bc. Bc. Rameez ARSHAD, M.Sc. Revealing the architecture of photosynthetic apparatus in the diatom Thalassiosira pseudonana
školitel: RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
2. Mgr. Miroslav PEŘINA Dihydrotestosterone derivatives modified in the A-ring and their targeting of the androgen receptor in prostate cancer
školitel: Mgr. Radek Jorda, Ph.D.
3. Mgr. Jana JAKŠOVÁ Contrasting effect of prey capture on jasmonate accumulation in two genera of aquatic carnivorous plants (Aldrovanda, Utricularia)
školitel: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.

Vědy o Zemi

bakalářská kategorie
1. Bc. Ondřej BIEMANN Atlas přírodních charakteristik Olomouckého kraje
školitel: RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.
2. Alena JAROŠOVÁ Percepce prostoru u osob se zdravotním postižením
školitel: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
3. Alexandra PLACHTOVÁ Analýzy a vizualizace 3D modelů koryt řek pro podporu kanoistiky
školitel: RNDr. Jan Brus, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Minha Noor SULTAN, M.Sc. DEVELOPMENT OF A GEOREFERENCED EYE- MOVEMENT DATA CREATION TOOL FOR INTERACTIVE WEB MAPS
školitel: RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
2. Mgr. Kamila TRÁVNÍČKOVÁ Charakteristika vybraných skupin faunistických horizontů hrušovských vrstev v české části hornoslezské pánve
školitel: Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
3. Mgr. Veronika KVĚTOŇOVÁ Zobrazení environmentálně problematických oblastí světa prostřednictvím mentálních map žáků středních škol
školitel: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Radek BARVÍŘ Graphic map load comparison of Estonian topographic maps using GMLMT
školitel: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
2. Mgr. Jakub KONÍČEK IDENTIFICATION OF EVOLUTION, CHANGES AND TRENDS IN WORLD CARTOGRAPHY USING METHODS OF COMPUTER LINGUISTICS AND VISUAL ANALYTICS
školitel: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
3. Mgr. Markéta BEITLOVÁ The Importance of School World Atlases according to Czech Geography Teachers
školitel: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Didaktika přírodovědných oborů

bakalářská kategorie
1. Bc. Tereza ŠLITROVÁ Doplňující úlohy ze střední školy
školitel: Mgr. Jan Říha, Ph.D.
2. Natálie CHLUPOVÁ Průmyslové výroby anorganických kyselin
školitel: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.
3. Sabina HRUŠKOVÁ Postoje žáků 2. stupně základní školy k předmětu zeměpis
školitel: Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Mgr. Anna KUFOVÁ Motivační videoexperimenty ve výuce fyziky mikrosvěta
školitel: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
2. Mgr. Jiří JOHN Čtyřstěn v matematických soutěžích
školitel: RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
3. Bc. Jakub IVANIČ Využití metod badatelsky orientované výuky a výuky STEM (science-technology-engineering-mathematics) při práci s nadanými žáky ve věku 8 až 12 let
školitel: RNDr. Renata Holubová, CSc.

Posterová sekce

1. Leonard LUZ Designing a Thematic Atlas on the Geospatial Impact of COVID-19
školitel: RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.
2. Mgr. Jakub KONÍČEK IDENTIFICATION OF EVOLUTION, CHANGES AND TRENDS IN WORLD CARTOGRAPHY
školitel: prof. RNDr. Vít Voženílek, Ph.D.
3. Noor Sultan MINHA, M.Sc. DEVELOPMENT OF A GEOREFERENCED EYE- MOVEMENT DATA CREATION TOOL FOR INTERACTIVE WEB MAPS
školitel: RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.