Hlavní partner

Teva

Výsledky 2012

Kompletní výsledky ke stažení


Cena Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum byla udělena

Bc. Petru SLOVÁKOVI

studentovi 2. ročníku magisterského oboru Materiálová chemie

za práci na téma

Příprava nanokompozitu nanočástic stříbra na uhlíkatých materiálech a jejich antibakteriální aktivita


Cena Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů byla udělena

Bc. Kateřině HOLÉ

studentce 2. ročníku magisterského oboru Fyzikální chemie

za práci na téma

Funkcionalizace magnetických nanočástic pro biotechnologické využití


Cena Laboratoře růstových regulátorů v oboru biologie a ekologie byla udělena

Bc. Anně CHMELAŘOVÉ

studentce 2. ročníku magisterského oboru Molekulární a buněčná biologie

za práci na téma

Charakteristika polymorfních cross-species mikrosatelitů u pelikána afrického (Pelecanus rufescens) a pelikána kadeřavého (Pelecanus crispus)


Cena Laboratoře růstových regulátorů v oboru biologie a ekologie byla udělena

Mgr. Barboře VAŇKOVÉ

studentce 3. ročníku doktorského studijního oboru Organická chemie

za práci na téma

Direct C-H Arylation of Purine on Solid Phase and its Use for Chemical Libraries Synthesis


Cena projektu Aplchem byla udělena

Vlastimilu MAZÁNKOVI

studentovi 3. ročníku bakalářského oboru Aplikovaná chemie

za práci na téma

Komparativní studium elektrochemických vlastností uhlíkových mikrovláken na bázi polyakrylonitrilu a viskózy


Cena Fly United byla udělena

Mgr. Martinu PYKALOVI

studentovi 1. ročníku doktorského studijního oboru Fyzikální chemie

za práci na téma

Interaction of Small RNA Molecules with Graphene Surface


Cena cestovní kanceláře PEŘEJ TOURS byla udělena

Bc. Evě KOMLOSSYOVÉ

studentce 1. ročníku magisterského oboru Mezinárodní rozvojová studia

za práci na téma

Evaluácia projektov neziskových organizácií zameraných na zmiernenie medzietnického napätia v Bosne a Hercegovine


Cena Merci, s.r.o. byla udělena

Mgr. Petru Suchomelovi

studentovi 2. ročníku doktorského studijního oboru Fyzikální chemie

za práci na téma

The Impact of Polymers on Particle Size and Antibacterial Activity of Silver Bromide and Silver Nanoparticles


Cena Katedry fyzikální chemie pro nejlepší práci z fyzikální chemie v magisterské sekci byla udělena

Bc. Markétě PALONCÝOVÉ

studentce 2. ročníku magisterského oboru Fyzikální chemie

za práci na téma

Konvergence profilu volné energie kumarinu na lipidové dvojvrstvě


Cena Katedry organické chemie byla udělena

Bc. Petře SMYSLOVÉ

studentce 2. ročníku magisterského oboru Organická chemie

za práci na téma

Příprava a reaktivita vybraných 5 a 5´-substituovaných 5-methyluridinů