Hlavní partner

Teva

Výsledky 2015

 Počet přihlášených studentů

  SEKCE
  Bakalářská Magisterská Doktorská
Biologie a ekologie 4 8 5
Chemie 5 5 5
Didaktika 1 2 0
Fyzika 4 3 2
Matematika a informatika 4 4 10
Vědy o Zemi 5 4 0
CELKEM 23 26 22

Cenu Teva Czech Industries s.r.o. pro celkového vítěze oboru Chemie získala

Bc. Barbora HALOUZKOVÁ

studentka 2. ročníku magisterského oboru Bioorganická chemie a chemická biologie

za práci na téma

Vývoj a optimalizace metod pro stanovení močových a plazmatických metanefrinů
Školitel: RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Barbora Sokolová, Ph.D.


Cenu Teva Czech Industries s.r.o. pro celkového vítěze oboru Biologie a ekologie získala

Mgr. Ivana CINKOVÁ

studentka 6. ročníku doktorského oboru Zoologie

za práci na téma

Vocal and olfactory communication in the southern and northern white rhinoceros
Školitel: prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc.


Cena CK PEŘEJ tours s.r.o. byla udělena

Bc. Robertu MINAŘÍKOVI

studentovi 2. ročníku magisterského oboru Geoinformatika

za práci na téma

Sestavení a ověření konceptu leteckého snímkování s využitím pilotovaných letadel a neměřických komor
Školitel: RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.


Cena společnosti HELLA Autotechnik Nova s.r.o. pro celkového vítězi oboru Fyzika byla udělena

Jaromíru MIKOVI

studentovi 3. ročníku bakalářského studijního oboru Optika a optoelektronika

za práci na téma

Measuring statistical properties of weak light beams
Školitel: Mgr. Ivo Straka


Cenu společnosti HELLA Autotechnik Nova s.r.o. pro celkového vítěze oboru Matematika a informatika získal

Mgr. Jan LAŠTOVIČKA

student 4. ročníku doktorského studia oboru Informatika

za práci na téma

Realizations of Incomplete Knowledge through Boolean Valued Universes
Školitel: doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.


Cenu Teva Czech Industries s.r.o pro vítěze posterové sekce získali

Mgr. Martina KILIANOVÁ

studentka 5. ročníku doktorského studia oboru Fyzikální chemie

za práci na téma

Unusual efficiency of ultrafine superparamagnetic iron oxide nanoparticles for removing of arsenate ions from aqueous environment
Školitel: doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.

a

Mgr. Jan KOLAŘÍK

student 3. ročníku doktorského studia oboru Fyzikální chemie

za práci na téma

Ferrate(VI)- Induced arsenite and arsenate removal by in situ structural incorporation into magnetic iron(III) oxide nanoparticles
Školitel: prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.


Cena Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum byla udělena

Bc. Tereze JENDRIŠÁKOVÉ

studentce 2. ročníku magisterského oboru Biochemie

za práci na téma

Reaktivní formy dusíku v obranném mechanismu rostlin
Školitel: doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.


Cenu společnosti Kooperativa pojišťovna a.s. pro nejlepší práci z oboru matematika se zaměřením na pojišťovnictví či bankovnictví získal

Jan ELGNER

student 3. ročníku bakalářského oboru Matematika – ekonomie se zaměřením na bankovnictví

za práci na téma

Finanční gramotnost u dospělých
Školitel: RNDr. et PhDr. Ivo Müller, Ph.D.


Cena společnosti CONTIPRO Group, s.r.o. v oboru chemie – doktorské sekci byla udělena

Mgr. Danielu RIMANOVI

studentovi 2. ročníku doktorského studia oboru Analytická chemie

za práci na téma

Green and facile electrode modification by spark discharge
Školitel: doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.


Cena společnosti CONTIPRO Group, s.r.o. v oboru Biologie a ekologie – magisterské sekci byla udělena

Bc. Zuzaně SKRÁŠKOVÉ

studentce 2. ročníku magisterského oboru Molekulární a buněčná biologie

za práci na téma

Aktivita nových inhibitorů CDK v buněčném modelu maligního melanomu
Školitel: Mgr. Ladislava Vymětalová


Cena Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů byla udělena – Chemie

Mgr. Janu KOLAŘÍKOVI

studentovi 3. ročníku doktorského studia oboru Fyzikální chemie

za práci na téma

Ferrate(VI)- Induced arsenite and arsenate removal by in situ structural incorporation into magnetic iron(III) oxide nanoparticles
Školitel: prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.


Cena Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů byla udělena – Fyzika

Zdeňku BAĎUROVI

studentovi 3. ročníku bakalářského studia oboru Nanotechnologie

za práci na téma

Optimalizace řízení sestavy lineárního motoru s PID regulátorem pohybu u Mössbauerova spektrometru
Školitel: doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.


Cenu společnosti Olympus Czech Group spol. s r.o. za nejlepší práci v bakalářské sekci oboru Biologie a ekologie získala

Alice JIRUŠKOVÁ

studentka 3. ročníku bakalářského oboru Biologie a ekologie

za práci na téma

Delimitace biologických druhů v tribu Metriorrhynchini na základě molekulárních dat (Coleoptera: Lycidae)
Školitel: prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D.


Cenu společnosti Olympus Czech Group spol. s r.o. za nejlepší poster studenta oboru Biologie a ekologie získala

Pavlína PEŇÁKOVÁ

studentka 3. ročníku bakalářského oboru Experimentální biologie

za práci na téma

Development of bioanalytical methods for auxin metabolism studies
Školitel: Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.