Hlavní partner

Teva

Výsledky 2022

Absolutní vítězové

Celkový vítěz

Bc. Klára SADÍLKOVÁ
Tvorba podpůrných materiálů pro exkurze do chemických podniků vyrábějících základní anorganické sloučeniny
školitelka: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

Matematika a informatika

Mgr. Radek SVAČINA
Two-dimensional Nonlinear Elastic Plate
školitelka: doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.

Fyzika

Bc. Soňa LISNÍKOVÁ
Termicky indukovaná dekompozice bimetalových šťavelanů
školitel: Mgr. Petr Novák, Ph.D.

Chemie

Mgr. Miroslav PEŘINA
Synthesis of hydrocortisone esters targeting androgen and glucocorticoid receptors in prostate cancer
školitel: Mgr. Radek Jorda, Ph.D.

Biologie a ekologie

Mgr. Aleksandar STANOJKOVIČ
Geography and climate drive the distribution and diversification of the cosmopolitan cyanobacterium Microcoleus (Oscillatoriales, Cyanobacteria)
školitel: Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

Vědy o Zemi

Bc. Jakub ŽEJDLÍK
Tyfloprůvodce po vybraných památkách Česka
školitelka: RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.

Didaktika přírodovědných oborů

Bc. Klára SADÍLKOVÁ
Tvorba podpůrných materiálů pro exkurze do chemických podniků vyrábějících základní anorganické sloučeniny
školitelka: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.

Posterová sekce

Bc. Jakub ŽEJDLÍK
Tyfloprůvodce po vybraných památkách Česka
školitelka: RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.

Matematika a informatika

bakalářská kategorie
1. Gabriela GARAJOVÁ Základy analýzy prežívania
školitel: Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
2. Filip KUBÍČEK Vizualizace L-systémů pomocí želví grafiky
školitel: doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
3. Adéla CZOLKOVÁ Na COVID-19 s log-podíly
školitel: prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Veronika KALABUSOVÁ Zpracování eye-tracking dat v R
školitelka: Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Radek SVAČINA Two-dimensional Nonlinear Elastic Plate
školitelka: doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
2. Mgr. Ivana PAVLŮ Classification of probability density functions in the framework of Bayes spaces: methods and applications
školitel: prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
3. Mgr. Věra KRAJŠČÁKOVÁ Generalized Lazer-Solimini equation: Coexistence of classical and subharmonic bouncing solutions
školitel: doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.

Fyzika

bakalářská kategorie
1. Daniel STANÍK Kalibrace a monitorování astročásticových teleskopů
školitel: Ing. Ladislav Chytka, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Soňa LISNÍKOVÁ Termicky indukovaná dekompozice bimetalových šťavelanů
školitel: Mgr. Petr Novák, Ph.D.
2. Bc. Dominik VAŠINKA Bidirectional deep learning of polarization transfer in liquid crystals with application to quantum state preparation
školitel: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Vojtěch KALA Cubic nonlinear squeezing and its decoherence
školitel: doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.
2. Mgr. Martin BIELAK Accurate polarization preparation and measurement using twisted nematic liquid crystals
školitel: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.
3. Mgr. Glib MAZIN Non-blocking programmable delay line with minimal dead time and tens of picoseconds jitter
školitel: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Chemie

bakalářská kategorie
1. Anna CHESNOKOVÁ Synthesis and biological activity of gibberellin A3 sugar conjugates
školitel: doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
2. Vladimír MAŇAS Příprava potenciálních kontrastních látek pro 19F MRI na bázi komplexů s makrocyklickými ligandy
školitel: doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
3. Kristýna HRUBÁ Syntéza nových derivátů pyrrolochinolinu působících jako selektivní inhibitory tubulinu a studium vztahu mezi jejich strukturou a biologickou aktivitou (SAR)
školitelka: Mgr. Petra Králová, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Jan CHASÁK Design a syntéza nových inhibitorů mykobakteriální ATP synthasy
školitelka: RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
2. Bc. Šimon ORSÁG Příprava terminálního alkynu betulinu a kyseliny betulonové v poloze 30 a jeho využití pro syntézu nových triterpenoidů s potenciální biologickou aktivitou
školitel: Mgr. Jiří Hodoň
doktorská kategorie
1. Mgr. Miroslav PEŘINA Synthesis of hydrocortisone esters targeting androgen and glucocorticoid receptors in prostate cancer
školitel: Mgr. Radek Jorda, Ph.D.
2. Mgr. Maxmilián LAMANEC Real-space imaging of anisotropic charge of σ-hole by means of Kelvin probe force microscopy
školitel: prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr. h. c., FRSC
3. Yunpeng ZUO Valence Engineering in Pyrite Selenide for Highly Efficient Oxygen Evolution
školitel: Ing. Štěpán Kment, Ph.D.

Biologie a ekologie

bakalářská kategorie
1. Sára HÁJKOVÁ Výskyt velkých šelem a kočky divoké na česko-slovenském pomezí v letech 2017–2021
školitel: Mgr. Martin Duľa
magisterská kategorie
1. Bc. Gabriela PAČKOVÁ Drilini (Coleoptera: Elateridae: Agrypninae) of Iran
školitel: doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.
2. Bc. Ivana KAŇOVSKÁ Pletivově specifická pigmentace u sóji luštinaté Glycine max [L.] Merr.
školitelka: Mgr. Mária Škrabišová, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Aleksandar STANOJKOVIČ Geography and climate drive the distribution and diversification of the cosmopolitan cyanobacterium Microcoleus (Oscillatoriales, Cyanobacteria)
školitel: Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
2. Mgr. Svatopluk SKOUPÝ New cyanobacterial genus Argonema is hidding in soil crusts around the world
školitel: Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
3. Mgr. Jiří SOJKA Imaging plant cells and organs with light-sheet and super-resolution microscopy
školitel: prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.

Vědy o Zemi

bakalářská kategorie
1. Klára KOPECKÁ Úrovně kontaminace organickými polutanty v PR Rezavka
školitel: Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.
2. Radim HOLUB Gamifikovaný virtuální průvodce historickým objektem
školitel: RNDr. Jan Brus, Ph.D.
3. Vojtěch JABŮREK Tvorba webové aplikace „Olomouc na leteckých snímcích“
školitel: RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Jakub ŽEJDLÍK Tyfloprůvodce po vybraných památkách Česka
školitelka: RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.
2. Bc. Daniel DOLEŽAL Obrazy a významy míst v Přerově prizmatem místních obyvatel
školitel: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
3. Bc. Tomáš VANÍČEK Využití metody Think-Aloud v kartografickém výzkumu
školitel: RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.

Didaktika přírodovědných oborů

bakalářská kategorie
1. Bc. Jan ŠEFL Průvodce studenta přípravou na maturitu z matematiky
školitel: prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
2. Mgr. Zuzana PACHOLÍKOVÁ Využití robotů Ozobot pro výuku algoritmizace a programování
školitel: Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
3. Bc. Veronika FIŠEROVÁ Průmyslová výroba sody a tvorba výukových materiálů k tématu soda
školitelka: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Klára SADÍLKOVÁ Tvorba podpůrných materiálů pro exkurze do chemických podniků vyrábějících základní anorganické sloučeniny
školitelka: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.
2. Mgr. Adéla PANTĚLEJEVOVÁ Tvorba matematických úloh v programu MathCityMap
školitel: RNDr. Patrik Peška, Ph.D.
3. Bc. Patricie KOČIŠOVÁ Výzkum znalostí ze speciální teorie relativity na gymnáziu
školitel: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.

Posterová sekce

1. Bc. Jakub ŽEJDLÍK Tyfloprůvodce po vybraných památkách Česka
školitelka: RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.
2. Bc. Oldřich BITTNER Aplikace metody geodesignu v prostředí ArcGIS GeoPlanner
školitel: doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
3. Bc. Dominik VAŠINKA Bidirectional optimal quantum control boosted by deep learning: A use case of polarization in liquid crystals
školitel: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.