Hlavní partner

Teva

Výsledky 2018

Generální partner

Teva
Teva Czech Industries s.r.o.

Absolutní vítězové

Celkový vítěz

Mgr. Soňa KRAJČOVIČOVÁ
obor: Organická chemie
Targeting Protein Kinase Inhibitors: A Stepwise Approach for the Synthesis of Folic Acid Conjugates with CDK Inhibitors
školitel: doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
 

Matematika a informatika

Bc. Tomáš MIKULA
obor: Aplikovaná informatika
UPOL Search – webový vyhledávač pro doménu upol.cz
školitel: Mgr. Martin Trnečka, Ph.D.
 

Fyzika

Ing. Petr OBŠIL
obor: Optika a optoelektronika
Nonclassical light from large ensemble of trapped ions
školitel: prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
 

Chemie

Mgr. Soňa KRAJČOVIČOVÁ
obor: Organická chemie
Targeting Protein Kinase Inhibitors: A Stepwise Approach for the Synthesis of Folic Acid Conjugates with CDK Inhibitors
školitel: doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
 

Biologie a ekologie

Bc. Eliška ŠORMOVÁ
obor: Biologie – Geografie
Diverzita a molekulární fylogeneze rodu Drilus Olivier, 1790 (Elateridae: Agrypninae: Drilini) z Kypru
školitel: RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.
 

Vědy o Zemi

Bc. Lucie KRÁLOVÁ
obor: Geoinformatika
Analýza pevných stanovišť včelstev v České republice
školitel: RNDr. Jan Brus, Ph.D.
 

Didaktika přírodovědných oborů

Bc. Karel DRLÍK
obor: Geografie – Technická a informační výuka
Opuštěné těžební tvary na Zábřežsku a jejich možné využití v pedagogické praxi
školitel: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
 

Posterová sekce

Barbora KOČVAROVÁ
obor: Geoinformatika a geografie
Časoprostorová analýza cenové mapy Olomouce 1993 -2017
školitel: RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.

Matematika a informatika

bakalářská kategorie
1. Veronika VYKYDALOVÁ
obor: Aplikovaná statistika
Kolik sázenek je vsazeno ve Sportce?
školitel: Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
2. Kristýna NEUWIRTHOVÁ
obor: Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví / pojišťovnictví
Vliv zlatého řezu na vnímání krásy lidské tváře
školitel: Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.
3. Sylva ŠMOLDASOVÁ
obor: Aplikovaná statistika
Analýza vlivu hladiny antimülleriánského hormonu na pravděpodobnost otěhotnění u žen léčených na neplodnost
školitel: doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Tomáš MIKULA
obor: Aplikovaná informatika
UPOL Search – webový vyhledávač pro doménu upol.cz
školitel: Mgr. Martin Trnečka, Ph.D.
2. Bc. Jan NOVÁČEK
obor: Informatika
Použití metod strojového učení na automatickou segmentaci mikroskopických snímků
školitel: RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
3. Bc. Radek SVAČINA
obor: Matematika a její aplikace
Desky
školitel: RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Jakub KMEC
obor: Matematická analýza
Geometry parametrization in turbofan shape optimization
školitel: RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
2. Mgr. Veronika ŘÍMALOVÁ
obor: Aplikovaná matematika
An inferential framework for the analysis of spatio-temporal geochemical data
školitel: doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
3. Mgr. Renata TALSKÁ
obor: Aplikovaná matematika
Effects of changing the reference measure in statistical processing of density functions
školitel: doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

KB
Komerční banka, a.s.


Fyzika

bakalářská kategorie
1. Vojtěch KALA
obor: Optika a optoelektronika
Dynamický Casimirův jev: Teoretické aspekty a numerická simulace
školitel: Mgr. Miroslav Gavenda, Ph.D.
2. Radek PŘÍVARA
obor: Aplikovaná fyzika
Simulování fyzikálních částicových procesů v nástroji Geant4
školitel: Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
3. Jiří FADRNÝ
obor: Optika a optoelektronika
Quantum key distribution using polarization encoded weak coherent states
školitel: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Radim HOŠÁK
obor: Optika a optoelektronika
Arbitrary digital pulse sequence generator with delay-loop timing
školitel: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.
2. Bc. Jan ZEHNAL
obor: Učitelství fyziky
Příprava anizotropního povrchu pro růst molekulárních drátů
školitel: doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Ing. Petr OBŠIL
obor: Optika a optoelektronika
Nonclassical light from large ensemble of trapped ions
školitel: prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
2. Mgr. Lukáš KOUŘIL
obor: Aplikovaná fyzika
Toroidal proportional gas flow counter for conversion X-ray Mössbauer spectroscopy
školitel: doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
3. Mgr. Pavel KOHOUT
obor: Aplikovaná fyzika
Mössbauer spectra linearity improvement by sine velocity waveform followed by linearization process
školitel: doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.

Chemie

bakalářská kategorie
1. Iveta HLOUŠKOVÁ
obor: Aplikovaná chemie
Stanovení kolchicinu pomocí HPLC-ED
školitel: Mgr. Daniel Riman
2. Daniel CHRENKO
obor: Chemie
Polosendvičové komplexy ruthenia a osmia s N1-pyridyl-7-azaindolem
školitel: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
3. Nikola JAKUBCOVÁ
obor: Bioorganická chemie a chemická biologie
Příprava substituovaných thiazolových derivátů kyseliny ursolové
školitel: Mgr. Lucie Borková
magisterská kategorie
1. Bc. Jana MARTINCOVÁ
obor: Materiálová chemie
Teoretické studium strukturních vlastností a reaktivity dichalkogenidů přechodných kovů
školitel: Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
2. Bc. Patricia TRAPANI
obor: Bioorganická chemie a chemická biologie
Benzothiofen či thioflavon: záludný test Matky Přírody ze všímavosti organického chemika
školitel: doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
3. Bc. Tereza LIBIGEROVÁ
obor: Biochemie
Studium aktivního místa aldehyddehydrogenasy 2A z mechu Physcomitrella patens
školitel: Mgr. David Kopečný, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Soňa KRAJČOVIČOVÁ
obor: Organická chemie
Targeting Protein Kinase Inhibitors: A Stepwise Approach for the Synthesis of Folic Acid Conjugates with CDK Inhibitors
školitel: doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
2. Mgr. Michal KRIEGELSTEIN
obor: Organická chemie
Synthesis and application of some chiral benzimidazole derivatives
školitel: doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
3. Mgr. Lucie BORKOVÁ
obor: Organická chemie
Triterpenoids with anticancer properties
školitel: doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.

Contipro
Contipro a.s.


Biologie a ekologie

bakalářská kategorie
1. Aleš KVASNIČKA
obor: Biochemie
Extracelulárně sekretované proteiny a peptidy bakterie Paenibacillus larvae
školitel: Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
2. Miroslav PEŘINA
obor: Biochemie
Exprese a purifikace lidského komplexu CDK2/CycA a jeho charakterizace
školitel: Mgr. Radek Jorda, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Eliška ŠORMOVÁ
obor: Biologie – Geografie
Diverzita a molekulární fylogeneze rodu Drilus Olivier, 1790 (Elateridae: Agrypninae: Drilini) z Kypru
školitel: RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.
2. Bc. Dominik KUSÝ
obor: Zoologie
Genome sequencing of Rhinorhipus Lawrence exposes an early branch of the Coleoptera
školitel: prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D.
3. Bc. Jana BIOVÁ
obor: Biochemie
Biologické vlastnosti původců nákaz včel a jejich využití v mikrobiologické diagnostice
školitel: MVDr. Jaroslav Bzdil, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Denisa HENDRYCHOVÁ
obor: Experimentální biologie
Selectivity of commercially available inhibitors of cyclin-dependent kinases
školitel: doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
2. Msc. Phadke Ketaki Vasant
obor: Biofyzika
Evaluation of clinical value of videokymography for diagnosis and treatment of voice disorders
školitel: RNDr. Jan Švec, Ph.D.
3. Mgr. Růžičková Jana
obor: Zoologie
Movement activity and habitat use of Carabus ullrichii (Coleoptera: Carabidae): The forest edge as a mating site?
školitel: RNDr. Milan Veselý, Ph.D.

Contipro
Contipro a.s.


Vědy o Zemi

bakalářská kategorie
1. Lenka TRNOVÁ
obor: Geoinformatika a geografie
Hodnocení mechanismů replikace vybraných databázových systémů
školitel: Mgr. Tomáš Pohanka
2. Michal KALA
obor: Geografie
Aktuální stav výzkumu jeskyně Lopač
školitel: Mgr. Petr Mackovčin, Ph.D.
3. Romana FILICKÁ
obor: Geoinformatika a geografie
Vliv denního a nočního režimu na percepci map
školitel: RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.
magisterská kategorie
1. Bc. Lucie KRÁLOVÁ
obor: Geoinformatika
Analýza pevných stanovišť včelstev v České republice
školitel: RNDr. Jan Brus, Ph.D.
2. Bc. Marek SOVA
obor: Regionální geografie
Identifikace rizikových míst v dopravní síti města Olomouce z pohledu bezpečnosti cyklistů
školitel: doc. RNDr. Michal Bíl, Ph.D.
3. Bc. Jakub KONÍČEK
obor: Geoinformatika
Hodnotenie infografiky pomocou eye-trackingu
školitel: Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Tomáš POUR
obor: Geoinformatika a kartografie
Airborne Thermal Remote Sensing – Case Study of Olomouc, Czech Republic
školitel: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Didaktika přírodovědných oborů

bakalářská kategorie
1. Tomáš CIENCIALA
obor: Matematika – Fyzika
Motivace žáků ve výuce kuželoseček na středních školách
školitel: RND. Lenka Juklová, Ph.D.
2. Markéta FICHNOVÁ
obor: Biologie – Chemie
Botanická procházka lužním lesem v Horce nad Moravou pro základní a střední školy
školitel: Mgr. Markéta Oulehlová, Ph.D.
3. Jana DOBEŠOVÁ
obor: Matematika – Deskriptivní geometrie
Motivace žáků ve vyučování matematice prostřednictvím TED
školitel: prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
Tomáš HRDLIČKA
obor: Matematika – Fyzika
Spirální podobnost
školitel: RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
magisterská kategorie
1. Bc. Karel DRLÍK
obor: Geografie – Technická a informační výuka
Opuštěné těžební tvary na Zábřežsku a jejich možné využití v pedagogické praxi
školitel: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
2. Bc. Ivana KARÁSKOVÁ
obor: Geografie – Anglická filologie
Krajina Holešovska ve výuce geografie na základních a středních školách
školitel: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
3. Bc. Radka KRAVAROVÁ
obor: Matematika – Biologie
Eye tracking ve vyučování matematice
školitel: prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.