Registrace

  • Osobní údaje

  • Vaše jméno
  • Vaše příjmení
  • Platný e-mail
  • Slouží pro případnou editaci přihlášky. Minimum length of 6 charactersStrength indicator
  • Vyberte ze seznamu
  • Příspěvek

  • Zvolte JEDNU odbornou nebo posterovou sekci. K odborné sekci je možné přidat současně i sekci posterovou - označte ji s podržením klávesy CTRL. Ve dvou odborných sekcích nelze soutěžit.
  • Celý název příspěvku
  • Pracoviště, pod kterým se práce řeší