Hlavní partner

Teva

Výsledky 2019

Generální partner

Teva

Absolutní vítězové

Celkový vítěz

Bc. Kateřina Lahnerová
Molekulární detekce vybraných bodových mutací odpovědných za rezistenci k pyrethroidům v genu pro sodíkový kanál kleštíka včelího (Varroa destructor)
školitel: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.

Matematika a informatika

Mgr. Veronika Římalová
A permutation approach to the analysis of spatio-temporal data in the presence of heteroscedasticity
školitel: doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.

Fyzika

Bc. Aleš Stejskal
Adaptable control system for Mössbauer spectroscopy
školitel: Mgr. Petr Novák, Ph.D.

Chemie

Mgr. Soňa Krajčovičová
obor: Organická chemie
Compounds: High-throughput Conjugation of Drug-Like Molecules for Chemical Biology
školitel: doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.

Biologie a ekologie

Bc. Kateřina Lahnerová
Molekulární detekce vybraných bodových mutací odpovědných za rezistenci k pyrethroidům v genu pro sodíkový kanál kleštíka včelího (Varroa destructor)
školitel: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.

Vědy o Zemi

Bc. Lucia Brisudová
Percepcia urbánneho priestoru v procese plánovania rozvoja mesta. Príklad mesta Šternberk
školitel: Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.

Didaktika přírodovědných oborů

Bc. Klára Paloušková
Percepce geografického prostoru a jeho grafické vyjádření žáky základních škol
školitel: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

Posterová sekce

Jakub Kaplan
Geoinformatické zpracování dat ze studie monitoringu úspěšnosti zimování včelstev
školitel: RNDr. Jan Brus, Ph.D.

Matematika a informatika

bakalářská kategorie
1. Tereza Löfflerová Elementy bayesové statistiky s R
školitel: doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
2. Lucie Kawecká Struktura demografických dat
školitel: doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Martin Vavruša Gama rodělení a jeho využité při analýze antimülleriánského hormonu
školitel: Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
2. Bc. Radek Svačina Průhyb tenkých desek
školitel: RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
3. Bc. Viktorie Nesrstová Metody robustní vůči prvkových odlehlým hodnotám
školitel: doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Veronika Římalová A permutation approach to the analysis of spatio-temporal data in the presence of heteroscedasticity
školitel: doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
2. Mgr. Nikola Štefelová Robust regression with compositional covariates including cellwise outliers
školitel: doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
3. Mgr. Julie Rendlová Compositional analysis of untargeted metabolomic data using Bayesian multiple hypotheses testing
školitel: doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Elekt Labs


Fyzika

bakalářská kategorie
1. Jana Trdlicová  Interakce typu dělič svazku pro dva vázané optomechanické oscilátory
školitel: doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Aleš Stejskal Adaptable control system for Mössbauer spectroscopy
školitel: Mgr. Petr Novák, Ph.D.
2. Bc. Et Bc. Martin Bielak Polarization state generation, measurement and control using liquid-crystal modulators
školitel: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.
3. Bc. Barbora Křivová Nanoimprint meets microfluidics: development of high-resolution metal wires from nanoparticle ink filled capillaries
školitel: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Ing. Ladislav Chytka, Ph.D. Forward physics with the ATLAS detector: Design of radiation resistant descendant of the ALFA detector, detector AFP
školitel: Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.
2. Mgr. Ursula Ferretti Chemical quenching of singlet oxygen by plastoquinols and their oxidation products in Arabidopsis
školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
3. Mgr. Radim Hošák Optimal reordering of measurements for photonic quantum tomography
školitel: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Chemie

bakalářská kategorie
1. Jan Navrátil Insights into the interaction of transition metal atoms with defective graphene from DFT
školitel: Piotr Błoński, Ph.D.
2. Adam Studený Analytické metody vyšetřování požárů
školitel: prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
3. Bc. Zuzana Balová Syntéza derivátů S-imidazopyridinu s potenciální duální PDE4/PDE7 aktivitou
školitel: Mgr. Veronika Ručilová, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Miroslav Peřina Funkční a strukturní analýza inhibice lidské cyklin-dependentní kinasy 2
školitel: Mgr. Radek Jorda, Ph.D.
2. Bc. Dominika Kaczorová Analýza nutričního složení konopí setého a konopných výrobků
školitel: doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
3. Bc. Adam Matěj Structure and electronic properties at the a-Fe2O3/Pt interface
školitel: Piotr Błoński, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Soňa Krajčovičová Playing with Properties of Biologically Active Compounds: High-throughput Conjugation of Drug-Like Molecules for Chemical Biology
školitel: doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
2. Mgr. František Zálešák BENZO[D]THIAZOLE-2-SULFONYL GROUP AS A NITROGEN ACTIVATING AND PROTECTING GROUP
školitel: RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
3. Mgr. Daniel Baron Determination of oxaliplatin enantiomers at attomolar levels by capillary electrophoresis connected with inductively coupled plasma mass spektrometry
školitel: doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.

Contipro


Biologie a ekologie

bakalářská kategorie
1. Veronika Górová Studium biologické aktivity přírodních a syntetických derivátů polyfenolů a brassinosteroidů na glutamátem indukovaném modelu excitotoxicity
školitel: Mgr. Gabriel Gonzalez
2. Eliška Pinďáková Vliv patogenů a parazitů na antioxidační systém včely medonosné (Apis mellifera)
školitel: Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Kateřina Lahnerová Molekulární detekce vybraných bodových mutací odpovědných za rezistenci k pyrethroidům v genu pro sodíkový kanál kleštíka včelího (Varroa destructor)
školitel: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
2. Bc. Jan Grohmann Detekce mikropartikulí metodou průtokové cytometrie u hematologických malignit
školitel: RNDr. Martin Novák, Ph.D.
3. Bc. Anastasiia Balukova Triplet Excited Carbonyls and Singlet Oxygen Formation During Oxidative Radical Reaction in Skin
školitel: M.Sc Ankush Prasad, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Jana Jakšová Chemical sensing in Venus flytrap
školitel: doc. Andrej Pavlovič, Ph.D.

Contipro


Vědy o Zemi

bakalářská kategorie
1. Jakub Kaplan Geoinformatické zpracování dat ze studie monitoringu úspěšnosti zimování včelstev
školitel: RNDr. Jan Brus, Ph.D.
2. Marie Šabatová Analýza a vizualizace prostorové diferenciace studentů a absolventů Katedry geoinformatiky UP
školitel: RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.
3. Veronika Květoňová Geografické reálie České a Slovenské republiky prizmatem mentálních map žáků gymnázia
školitel: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Lucia Brisudová Percepcia urbánneho priestoru v procese plánovania rozvoja mesta. Príklad mesta Šternberk
školitel: Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
2. Bc. Tomáš Tuháček Integrace a praktické využití prostorových agentně založených modelů
školitel: RNDr. Jan Brus, Ph.D.
3. Bc. Daniele Ličmanová Geologická charakteristika sedlových vrstev (karvinské souvrství, hornoslezská pánev)
školitel: Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Tomáš Burian A novel way to present flood hazards using 3D-printing with transparent layers of return period isolines
školitel: doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
2. Ing. Jan Piňos Novel tools for supporting dialogue in urban planning processes: Building a real-world city model in Cities Skylines
školitel: doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
3. Mgr. Karel Macků Linking of Quality of Life Index and Typology in European Administrative Units
školitel: doc. Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.

Didaktika přírodovědných oborů

bakalářská kategorie
1. Anna Kufová Motivační videoexperimenty z mechaniky a akustiky
školitel: RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
2. Jakub Ivanič Sbírka řešených úloh z molekulové fyziky a termodynamiky
školitel: RNDr. Renata Holubová, CSc.
3. Marie Honková Město Jeseník ve výuce zeměpisu na základních a středních školách
školitel: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Klára Paloušková Percepce geografického prostoru a jeho grafické vyjádření žáky základních škol
školitel: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
2. Bc. Olga Smetanová Jednoduchá fyzikální měření s tabletem nebo chytrým telefonem
školitel: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
3. Bc. Veronika Pánková Výukový program s využitím motivačních pokusů v biologii rostlin
školitel: Mgr. Martina Oulehlová, Ph.D.

Posterová sekce

1. Jakub Kaplan Geoinformatické zpracování dat ze studie monitoringu úspěšnosti zimování včelstev
školitel: RNDr. Jan Brus, Ph.D.
2. Martin Sadílek Mapování bezpečnosti města Olomouce
školitel: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
3. Bc. Anastasiia Balukova Triplet Excited Carbonyls and Singlet Oxygen Formation During Oxidative Radical Reaction in Skin
školitel: M.Sc Ankush Prasad, Ph.D.