Hlavní partner

Teva

Máme hlavního partnera soutěže 2024

S potěšením oznamujeme, že po mnohaleté spolupráci nám i letos zachovává přízeň Teva Czech Industries s.r.o. patřící do nadnárodní společnosti Teva. Studentskou soutěž se firma rozhodla podpořit částkou 30 000 a stala se tak hlavním partnerem XXI. ročníku. S jejich zástupcem se v den konání můžete setkat nejen v komisi chemické sekce, ale také na slavnostním vyhlášení vítězů.

Odstartovala registrace na XXI. ročník soutěže

Zahájeno! 1. března 2024 byla spuštěna registrace do dalšího ročníku Studentské vědecké soutěže O cenu děkana. Přihlaste své kvalifikační či jiné vědecké práce do této prestižní akce, přijďte prezentovat své výsledky před odbornou komisí. Vypsané jsou ceny nejen pro jednotlivé kategorie, oceněn bude současně také nejlépe hodnocený účastník či účastnice za danou sekci. Mimořádné stipendium ve výši 15 000 Kč pak čeká na výherce celé soutěže. V součtu je pro všechny vítěze ve hře 336 tisíc!

Celkový vítěz soutěže 2021

Ondřej Biemann se stal celkovým vítězem Studentské vědecké soutěže O cenu děkana, kterou pořádala přírodovědecká fakulta. Absolvent bakalářského programu Geoinformatika a geografie zaujal odbornou porotu Atlasem přírodních charakteristik Olomouckého kraje, který může najít uplatnění při výuce regionální geografie na středních či základních školách. Školitelkou vítěze je dr. Alena Vondráková z katedry geoinformatiky. Soutěže O cenu děkana se zúčastnilo osmdesát čtyři soutěžících z přírodovědecké fakulty. Před odbornou porotou studenti prezentovali své práce z matematiky a informatiky, chemie, fyziky, biologie a ekologie, věd o Zemi a didaktiky přírodovědných oborů, a to v bakalářské, magisterské a doktorské kategorii. Doplňkově byla vyhlášena posterová sekce.

Celková vítězka soutěže 2020

Vítězkou letošní Studentské vědecké soutěže O cenu děkana 2020 se stala Anežka Dostálová z katedry optiky, a to s prací Měření a modifikace spektra optických zdrojů pomocí vláknových mřížek, kterou zpracovala pod vedením dr. Miroslava Ježka. Nejen jí, ale i ostatním vítězům a jejich školitelům, gratulujeme. Všem soutěžícím děkujeme za letošní rekordní účast.

Posterová sekce letos elektronicky

Posterová sekce se v letošním roce uskuteční pouze elektronicky. Své soutěžní práce studenti nahrají zde. V posterové sekci není jmenována žádná komise, pořadí se stanoví hlasováním registrovaných soutěžících všech oborů (včetně posterové sekce) koordinátorů sekcí a členů komisí. Postery budou zpřístupněny pouze hlasujícím. Každý může hlasovat pouze pro jednu soutěžní práci, a to výhradně v den soutěže 7. července 2020 od 9:00 do 14:00 hodin.

Poster je možno do systému vložit do 6. července 2020 do 12:00 hodin.

Celková vítězka soutěže 2019

Celkovou vítězkou soutěže pro rok 2019 se stává Bc. Kateřina Lahnerová, studentka magisterského stupně oboru Molekulární a buněčná biologie, se svou soutěžní prací Molekulární detekce vybraných bodových mutací odpovědných za rezistenci k pyrethroidům v genu pro sodíkový kanál kleštíka včelího (Varroa destructor). Práci zpracovala pod vedením školitele RNDr. Petra Nádvorníka, Ph.D., z katedry buněčné biologie a genetiky. Vítězkyni gratulujeme a všem soutěžícím i jejich školitelům děkujeme za účast v soutěži.

Generální partner soutěže

Děkujeme společnosti Teva Czech Indrustries s.r.o., která i v roce 2019 darovala největší finanční dar na Studentskou vědeckou soutěž O cenu děkana a stala se tak jejím generálním partnerem. Teva do soutěže přispívá od roku 2008 a je pravidelným partnerem této akce. Trvalý zájem o tuto významnou studentskou soutěž nás velmi těší.

Se zástupcem společnosti, Ing. Romanem Gabrielem, Ph.D., se budete moci setkat 2. května při hodnocení prací sekce Chemie a vyhlášování vítězů.

Registrace 2019 zahájena

Další ročník prestižní soutěže právě startuje! Přihlaste se se svou vědeckou prací do jedné i více sekcí studentské vědecké soutěže a získejte významnou finanční výhru nebo hodnotný věcný dar. Pro každého vítěze sekce máme připravený putovní pohár děkana. Prezentace bakalářských, diplomových a disertačních prací či jiných vědeckých děl a slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 2. května 2019. Do soutěže se mohou přihlásit studenti, kteří v době konání soutěže budou studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.