Hlavní partner

Teva

Výsledky 2023

Absolutní vítězové

Celkový vítěz

Mgr. Eliška ZGARBOVÁ
The Impact of Indoles Activating the Aryl Hydrocarbon Receptor on Androgen Receptor Activity in the 22Rv1 Prostate Cancer Cell Line
školitel: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.

Matematika a informatika

Veronika PAVLÍKOVÁ
Audio průvodce pro Státní hrad a zámek Frýdlant
školitel: RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.

Fyzika

Mgr. Aleš STEJSKAL
Coherent Control of Gamma Radiation Intensity by Ultrasonic Absorber Vibrations
školitel: doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.

Chemie

Mgr. Jiří HODOŇ
Triterpenoid pyrazines and pyridines – Synthesis, cytotoxicity, mechanism of action, preparation of prodrugs
školitel: doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.

Biologie, ekologie a životní prostředí

Mgr. Eliška ZGARBOVÁ
The Impact of Indoles Activating the Aryl Hydrocarbon Receptor on Androgen Receptor Activity in the 22Rv1 Prostate Cancer Cell Line
školitel: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.

Vědy o Zemi

Martin KUKRÁL
Časoprostorové predikční modelování pandemie COVID-19 užitím umělé neuronové sítě
školitel: Mgr. Karel Macků, Ph.D.

Didaktika přírodovědných oborů

Bc. Monika HODULÍKOVÁ
Příprava workshopu „Houby a houbové organismy“ využitelné v Pevnosti poznání Olomouc
školitelka: doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.

Posterová sekce

Mgr. Šimon BRÄUER
Nonlinear coherent heat machine
školitel: prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.

Matematika a informatika

bakalářská kategorie
1. Veronika PAVLÍKOVÁ Audio průvodce pro Státní hrad a zámek Frýdlant
školitel: Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
2. Anna LÖRINCZOVÁ Vytvořující funkce
školitel: Mgr. Dominik Lachman, Ph.D.
3. Anna JURIŠICOVÁ Aplikace pro podporu výuky základního kurzu z pravděpodobnosti
školitelka: Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Dominick IVAN Aproximácia dát využitím splajnov
školitelka: doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Věra KRAJŠČÁKOVÁ Existence and multiplicity of solutions of Stieltjes differential equations
školitel: doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
2. Mgr. Viktorie NESRSTOVÁ Identification of Important Pairwise Logratios in Compositional Data employing Sparse Principal Component Analysis
školitel: prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Fyzika

bakalářská kategorie
1. Martin DOSTÁL Od laseru ke svíčce aneb termalizace světla
školitel: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Anna SEDLÁČKOVÁ Studium povrchu nerezové oceli po žíhání v oxidační atmosféře
školitel: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
2. Bc. Anežka DOSTÁLOVÁ Jednofotonový zdroj na bázi jednotlivých organických molekul
školitel: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.
3. Bc. Marco CAMPOS AGUILAR Wignerova funkce na válci
školitel: doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Aleš STEJSKAL Coherent Control of Gamma Radiation Intensity by Ultrasonic Absorber Vibrations
školitel: doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.
2. Mgr. Nikola HOROVÁ A source of entangled photons based on a cavity-enhanced and strain-tuned GaAs quantum dot
školitel: prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
3. Hugo LEHOUX, M.Sc. Frequency jumps in excised larynges in anechoic conditions: A pilot study
školitel: doc. RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.

Chemie

bakalářská kategorie
1. Julie ROŽKOVÁ Vývoj modelových fluorescenčních sond pro simultánní detekci proteázy a peroxidu vodíku
školitel: prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
2. Markéta CAMFRLOVÁ Lipidomická analýza pacientů s hyperurikémií a dnou
školitel: Mgr. Aleš Kvasnička
3. Sylvie LÉVAYOVÁ Struktura neolignanů izolovaných z posidonia oceanica
školitel: doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Michaela TKADLECOVÁ Syntéza nových derivátů pyridinu
školitel: doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
2. Bc. Zuzana KOVÁŘOVÁ Studium katalytické hydrogenace CO2 na katalyzátorech typu CoxOy
školitel: prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
3. Bc. Michaela STŘÍŽOVÁ Cestou k první totální syntéze enigmazolu C – syntéza fragmentu B
školitel: doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Jiří HODOŇ Triterpenoid pyrazines and pyridines – Synthesis, cytotoxicity, mechanism of action, preparation of prodrugs
školitel: doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
2. Mgr. Adam MATĚJ Theoretical study of material properties of molecular nanostructures on solid surfaces
školitel: pdoc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
3. Mgr. Jan CHASÁK Polymer-Supported Synthesis of Various Pteridinones and Pyrimidodiazepinones
školitelka: RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.

Biologie, ekologie a životní prostředí

bakalářská kategorie
1. Radka SPURNÁ Analýza výskytu genetických změn androgenového receptoru ve vzorcích tekuté biopsie pacientů s pokročilým karcinomem prostaty
školitelka: Mgr. Eva Szczyrbová
2. Monika KINNERTOVÁ Buněčné účinky nového imidazopyridazinového inhibitoru onkogenní kinasy FLT3-ITD
školitelka: Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D.
3. Hana DUCHOVÁ Imaging and Characterization of Oxidative Protein Modifications in Skin
školitel: doc. Ankush Prasad, M.Sc., Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Lukáš MADA Nové steroidní sloučeniny a jejich vliv na jaderné receptory u rakoviny prostaty
školitel: Mgr. Radek Jorda, Ph.D.
2. Bc. Adéla FRANKOVÁ Exprese heterologního proteinu kódujícího polyfenoloxidasu hrachu
školitel: prof. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
3. Bc. Katarína HAJDUOVÁ Nové inhibítory PSMA pre diagnostiku a terapiu karcinómu prostaty
školitel: PharmDr. Zbyněk Nový, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Eliška ZGARBOVÁ The Impact of Indoles Activating the Aryl Hydrocarbon Receptor on Androgen Receptor Activity in the 22Rv1 Prostate Cancer Cell Line
školitel: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
2. Mgr. Klára PROCHÁZKOVÁ Identifikace genů podílejících se na opravách toxických DNA – proteinových vazeb u huseníčku rolního
školitel: doc. Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D.
3. Mgr. Klára SUPÍKOVÁ Sulfated phenolic acids in plants
školitel: Mgr. Jiří Grúz, Ph.D.

Vědy o Zemi

bakalářská kategorie
1. Martin KUKRÁL Časoprostorové predikční modelování pandemie COVID-19 užitím umělé neuronové sítě
školitel: Mgr. Karel Macků, Ph.D.
2. Jiří VYSLOUŽIL Hodnocení atraktivity geografické expozice s využitím eye-tracking brýlí Tobii Glasses 3
školitel: RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
3. Aneta MACHŮ Březůvky-významná paleontologická lokalita v luhačovických vrstvách zlínského souvrství (paleogén, flyšové pásmo Vnějších Západních Karpat)
školitel: RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Kateřina BEČICOVÁ Výukové zeměpisné 3D modely pro žáky se zrakovým postižením
školitelka: RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.
2. Bc. Michaela VOJTĚCHOVSKÁ Tvorba nástroje pro generování sekvenčních grafů z eye-tracking dat
školitel: RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
3. Bc. Matěj WAGNER Analýza hospodaření s vodou v krajině ve vybraných obcích Královéhradeckého kraje
školitelka: RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Pavel VYVLEČKA Possibilities of estimating aboveground biomass from remote sensing data
školitel: prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
2. Mgr. Tereza POHANKOVÁ Exploring the Bowen Index in Olomouc: Calculation and Analysis of the Cooling Effect Across Different Land Use Type
školitel: prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
3. Mgr. Oldřich RYPL The Quality of Life in the Czech Rural and Urban Space
školitel: Mgr. Karel Macků, Ph.D.

Didaktika přírodovědných oborů

bakalářská kategorie
2. Kateřina MACHANCOVÁ Žákovské experimenty v hodinách chemie na ZŠ
školitel: Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.
3. Tomáš ODSTRČIL Řezy těles – pracovní listy, modely v rozšířené realitě
školitelka: RNDr. Lenka Juklová, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Monika HODULÍKOVÁ Příprava workshopu „Houby a houbové organismy“ využitelné v Pevnosti poznání Olomouc
školitelka: doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.

Posterová sekce

1. Mgr. Šimon BRÄUER Nonlinear coherent heat machine
školitel: prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
2. Martin KUKRÁL Časoprostorové predikční modelování pandemie COVID-19 užitím umělé neuronové sítě
školitel: Mgr. Karel Macků. Ph.D.
3. Bc. Nikola ŠŤASTNÁ Studie reaktivity neklasických α-aminokyselin – od esterů až po diazetidinové kruhy
školitel: doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.