Výsledky 2023

Absolutní vítězové

Celkový vítěz

Mgr. Eliška ZGARBOVÁ
The Impact of Indoles Activating the Aryl Hydrocarbon Receptor on Androgen Receptor Activity in the 22Rv1 Prostate Cancer Cell Line
školitel: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.

Matematika a informatika

Veronika PAVLÍKOVÁ
Audio průvodce pro Státní hrad a zámek Frýdlant
školitel: RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.

Fyzika

Mgr. Aleš STEJSKAL
Coherent Control of Gamma Radiation Intensity by Ultrasonic Absorber Vibrations
školitel: doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.

Chemie

Mgr. Jiří HODOŇ
Triterpenoid pyrazines and pyridines – Synthesis, cytotoxicity, mechanism of action, preparation of prodrugs
školitel: doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.

Biologie, ekologie a životní prostředí

Mgr. Eliška ZGARBOVÁ
The Impact of Indoles Activating the Aryl Hydrocarbon Receptor on Androgen Receptor Activity in the 22Rv1 Prostate Cancer Cell Line
školitel: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.

Vědy o Zemi

Martin KUKRÁL
Časoprostorové predikční modelování pandemie COVID-19 užitím umělé neuronové sítě
školitel: Mgr. Karel Macků, Ph.D.

Didaktika přírodovědných oborů

Bc. Monika HODULÍKOVÁ
Příprava workshopu „Houby a houbové organismy“ využitelné v Pevnosti poznání Olomouc
školitelka: doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.

Posterová sekce

Mgr. Šimon BRÄUER
Nonlinear coherent heat machine
školitel: prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.

Matematika a informatika

bakalářská kategorie
1. Veronika PAVLÍKOVÁ Audio průvodce pro Státní hrad a zámek Frýdlant
školitel: Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
2. Anna LÖRINCZOVÁ Vytvořující funkce
školitel: Mgr. Dominik Lachman, Ph.D.
3. Anna JURIŠICOVÁ Aplikace pro podporu výuky základního kurzu z pravděpodobnosti
školitelka: Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Dominick IVAN Aproximácia dát využitím splajnov
školitelka: doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Věra KRAJŠČÁKOVÁ Existence and multiplicity of solutions of Stieltjes differential equations
školitel: doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
2. Mgr. Viktorie NESRSTOVÁ Identification of Important Pairwise Logratios in Compositional Data employing Sparse Principal Component Analysis
školitel: prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Fyzika

bakalářská kategorie
1. Martin DOSTÁL Od laseru ke svíčce aneb termalizace světla
školitel: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Anna SEDLÁČKOVÁ Studium povrchu nerezové oceli po žíhání v oxidační atmosféře
školitel: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
2. Bc. Anežka DOSTÁLOVÁ Jednofotonový zdroj na bázi jednotlivých organických molekul
školitel: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.
3. Bc. Marco CAMPOS AGUILAR Wignerova funkce na válci
školitel: doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Aleš STEJSKAL Coherent Control of Gamma Radiation Intensity by Ultrasonic Absorber Vibrations
školitel: doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.
2. Mgr. Nikola HOROVÁ A source of entangled photons based on a cavity-enhanced and strain-tuned GaAs quantum dot
školitel: prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
3. Hugo LEHOUX, M.Sc. Frequency jumps in excised larynges in anechoic conditions: A pilot study
školitel: doc. RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.

Chemie

bakalářská kategorie
1. Julie ROŽKOVÁ Vývoj modelových fluorescenčních sond pro simultánní detekci proteázy a peroxidu vodíku
školitel: prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
2. Markéta CAMFRLOVÁ Lipidomická analýza pacientů s hyperurikémií a dnou
školitel: Mgr. Aleš Kvasnička
3. Sylvie LÉVAYOVÁ Struktura neolignanů izolovaných z posidonia oceanica
školitel: doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Michaela TKADLECOVÁ Syntéza nových derivátů pyridinu
školitel: doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
2. Bc. Zuzana KOVÁŘOVÁ Studium katalytické hydrogenace CO2 na katalyzátorech typu CoxOy
školitel: prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
3. Bc. Michaela STŘÍŽOVÁ Cestou k první totální syntéze enigmazolu C – syntéza fragmentu B
školitel: doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Jiří HODOŇ Triterpenoid pyrazines and pyridines – Synthesis, cytotoxicity, mechanism of action, preparation of prodrugs
školitel: doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
2. Mgr. Adam MATĚJ Theoretical study of material properties of molecular nanostructures on solid surfaces
školitel: pdoc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
3. Mgr. Jan CHASÁK Polymer-Supported Synthesis of Various Pteridinones and Pyrimidodiazepinones
školitelka: RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.

Biologie, ekologie a životní prostředí

bakalářská kategorie
1. Radka SPURNÁ Analýza výskytu genetických změn androgenového receptoru ve vzorcích tekuté biopsie pacientů s pokročilým karcinomem prostaty
školitelka: Mgr. Eva Szczyrbová
2. Monika KINNERTOVÁ Buněčné účinky nového imidazopyridazinového inhibitoru onkogenní kinasy FLT3-ITD
školitelka: Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D.
3. Hana DUCHOVÁ Imaging and Characterization of Oxidative Protein Modifications in Skin
školitel: doc. Ankush Prasad, M.Sc., Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Lukáš MADA Nové steroidní sloučeniny a jejich vliv na jaderné receptory u rakoviny prostaty
školitel: Mgr. Radek Jorda, Ph.D.
2. Bc. Adéla FRANKOVÁ Exprese heterologního proteinu kódujícího polyfenoloxidasu hrachu
školitel: prof. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
3. Bc. Katarína HAJDUOVÁ Nové inhibítory PSMA pre diagnostiku a terapiu karcinómu prostaty
školitel: PharmDr. Zbyněk Nový, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Eliška ZGARBOVÁ The Impact of Indoles Activating the Aryl Hydrocarbon Receptor on Androgen Receptor Activity in the 22Rv1 Prostate Cancer Cell Line
školitel: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
2. Mgr. Klára PROCHÁZKOVÁ Identifikace genů podílejících se na opravách toxických DNA – proteinových vazeb u huseníčku rolního
školitel: doc. Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D.
3. Mgr. Klára SUPÍKOVÁ Sulfated phenolic acids in plants
školitel: Mgr. Jiří Grúz, Ph.D.

Vědy o Zemi

bakalářská kategorie
1. Martin KUKRÁL Časoprostorové predikční modelování pandemie COVID-19 užitím umělé neuronové sítě
školitel: Mgr. Karel Macků, Ph.D.
2. Jiří VYSLOUŽIL Hodnocení atraktivity geografické expozice s využitím eye-tracking brýlí Tobii Glasses 3
školitel: RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
3. Aneta MACHŮ Březůvky-významná paleontologická lokalita v luhačovických vrstvách zlínského souvrství (paleogén, flyšové pásmo Vnějších Západních Karpat)
školitel: RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Kateřina BEČICOVÁ Výukové zeměpisné 3D modely pro žáky se zrakovým postižením
školitelka: RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.
2. Bc. Michaela VOJTĚCHOVSKÁ Tvorba nástroje pro generování sekvenčních grafů z eye-tracking dat
školitel: RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
3. Bc. Matěj WAGNER Analýza hospodaření s vodou v krajině ve vybraných obcích Královéhradeckého kraje
školitelka: RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Pavel VYVLEČKA Possibilities of estimating aboveground biomass from remote sensing data
školitel: prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
2. Mgr. Tereza POHANKOVÁ Exploring the Bowen Index in Olomouc: Calculation and Analysis of the Cooling Effect Across Different Land Use Type
školitel: prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
3. Mgr. Oldřich RYPL The Quality of Life in the Czech Rural and Urban Space
školitel: Mgr. Karel Macků, Ph.D.

Didaktika přírodovědných oborů

bakalářská kategorie
2. Kateřina MACHANCOVÁ Žákovské experimenty v hodinách chemie na ZŠ
školitel: Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.
3. Tomáš ODSTRČIL Řezy těles – pracovní listy, modely v rozšířené realitě
školitelka: RNDr. Lenka Juklová, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Monika HODULÍKOVÁ Příprava workshopu „Houby a houbové organismy“ využitelné v Pevnosti poznání Olomouc
školitelka: doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.

Posterová sekce

1. Mgr. Šimon BRÄUER Nonlinear coherent heat machine
školitel: prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
2. Martin KUKRÁL Časoprostorové predikční modelování pandemie COVID-19 užitím umělé neuronové sítě
školitel: Mgr. Karel Macků. Ph.D.
3. Bc. Nikola ŠŤASTNÁ Studie reaktivity neklasických α-aminokyselin – od esterů až po diazetidinové kruhy
školitel: doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.