Hlavní partner

Teva

Výsledky 2020

Generální partner

Teva

Absolutní vítězové

Celkový vítěz

Anežka DOSTÁLOVÁ
Měření a modifikace spektra optických zdrojů pomocí vláknových mřížek
školitel: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Matematika a informatika

Mgr. Nikola ŠTEFELOVÁ
Weighted pivot coordinates for PLS-based marker discovery in high-throughput compositional data
školitel: doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Fyzika

Anežka DOSTÁLOVÁ
Měření a modifikace spektra optických zdrojů pomocí vláknových mřížek
školitel: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.

Chemie

Bc. Eva ZAHRADNÍKOVÁ
15–17členné piperazinové makrocyklické ligandy a jejich komplexy s přechodnými kovy
školitel: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Biologie a ekologie

Bc. Kateřina BUNDILOVÁ
Sezónní dynamika blech u plchů a detekce bartonel
školitel: Mgr. Peter Adamík, Ph.D.

Vědy o Zemi

Bc. Přemysl DRATVA
Geoinformatické přístupy při výzkumu diverzity planých předchůdců kulturních bobovitých rostlin
školitel: RNDr. Jan Brus, Ph.D.

Didaktika přírodovědných oborů

Tereza HROUZKOVÁ
Lawsonův test vědeckého myšlení
školitel: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.

Posterová sekce

Magdalena KUCHEJDOVÁ
Analýza kvality dat studie monitoringu úspěšnosti zimování včelstev
školitel: RNDr. Jan Brus, Ph.D.

Matematika a informatika

bakalářská kategorie
1. Bc. Ivo HORÁK Realtime odečítání a vizualizace sensorických dat ze sporttesterů
školitel: Mgr. Radek Janoštík
2. Petr PÁNEK Webová aplikace pro počítačem asistovanou kognitivně-behaviorální terapii depresivních onemocnění
školitel: Mgr. Tomáš Mikula
magisterská kategorie
1. Mgr. Ivana PAVLŮ Využití aparátu teorie fuzzy množin v pojišťovnictví
školitel: RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
2. Bc. Kristýna NEUWIRTHOVÁ Použití zobecněných lineárních modelů pro predikci prodeje
školitel: RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Nikola ŠTEFELOVÁ Weighted pivot coordinates for PLS-based marker discovery in high-throughput compositional data
školitel: doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
2. Mgr. Lenka RÝPAROVÁ Geodesics and their mappings
školitel: prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.
3. Mgr. Jiří BALUN On Verification of Strong Periodic D-Detectability for Discrete Event Systems; RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.
školitel: RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.

Elekt Labs


Fyzika

bakalářská kategorie
1. Anežka DOSTÁLOVÁ Měření a modifikace spektra optických zdrojů pomocí vláknových mřížek
školitel: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.
2. Karolína MÍČKOVÁ Mikroemulzní příprava šťavelanu železnatého s definovanou morfologií
školitel: Mgr. Petr Novák, Ph.D.
3. Michal ŠAFEK Mechanické vlastnosti rybářských vlasců
školitel: RNDr. Renata Holubová, CSc.
magisterská kategorie
1. Bc. Vojtěch KALA Effects of decoherence on nonlinear squeezing of quantum states
školitel: doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.
2. Bc. Radek PŘÍVARA Simulace testovacích měření pro projekt ATLAS ITk strip na svazcích v laboratořích DESY a CERN
školitel: Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
3. Bc. Jan GRYGAR Pokročilé detektory pro čítání fotonů
školitel: Mgr. Josef Hloušek
doktorská kategorie
1. Mgr. Vojtěch TRÁVNÍČEK Experimental Measurement of the Hilbert-Schmidt Distance between Two-Qubit States as a Means for Reducing the Complexity of Machine Learning
školitel: doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
2. Mgr. Pavlína ANDRÝSKOVÁ The Effect of Fatty Acids and BSA Purity on Synthesis and Properties of Fluorescent Gold Nanoclusters
školitel: doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
3. Hugo LEHOUX, MSc. Subglottal pressure oscillations in anechoic and resonant conditions and their influence on excised larynx phonations
školitel: doc. RNDr. Jan G. Švec, Ph.D. et Ph.D.

Chemie

bakalářská kategorie
1. Šimon ORSÁG Příprava terminálního alkynu v poloze 30 diethylbetulinu a prozkoumání jeho reaktivity
školitel: Mgr. Jiří Hodoň
2. Jan CHASÁK Syntéza nových derivátů squaramidu jako potenciálních inhibitorů mykobakteriální ATP synthasy
školitel: RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
3. Veronika SEIDLEROVÁ Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu nízkomolekulárních organických látek v paleontologii a v biologické antropologii
školitel: RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Eva ZAHRADNÍKOVÁ 15–17členné piperazinové makrocyklické ligandy a jejich komplexy s přechodnými kovy
školitel: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
2. Bc. Miroslav PEŘINA Využití vedlejších cílů inhibitorů cyklin-dependentních kinas u hematologických malignit
školitel: Mgr. Radek Jorda, Ph.D.
3. Bc. Aleš KVASNIČKA Lipidomická analýza krevních skvrn pacientů s deficitem acyl-CoA dehydrogenasy mastných kyselin s krátkým řetězcem
školitel: doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. David VANDA Design and development of CNS-active imidazopyridines
školitel: doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
2. Mgr. Petra KRÁLOVÁ The application of immobilized α-amino ketones in diversity-oriented synthesis of drug-like heterocycles
školitel: doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
3. Mgr. Lukáš ZDRAŽIL A carbon dot-based tandem luminescent solar concentrator
školitel: prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

Biologie a ekologie

bakalářská kategorie
1. Pavel KOLODIN Holocentric chromosomes may be an apomorphy of Droseraceae
školitel: Mgr. František Zedek, Ph.D.
2. Ovsii ALINA Reactive oxygen species imagine in U937 cells
školitel: Ankush Prasad, Ph.D.
3. Eliška PRŮDKOVÁ Oxidative stress as a consequence of cell differentiation in human cells
školitel: Ankush Prasad, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Kateřina BUNDILOVÁ Sezónní dynamika blech u plchů a detekce bartonel
školitel: Mgr. Peter Adamík, Ph.D.
2. Bc. Eva SZCZYRBOVÁ Vliv exogenní aplikace cytokininů na senescenci listů ječmene se sníženou endogenní hladinou cytokininů
školitel: Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D.
3. Bc. Otakar SAVARA Vliv anestetik na světlem indukovaný pohyb chloroplastů a otevírání průduchů
školitel: doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Tomáš MALINA The environmental fate of graphene oxide in aquatic environment—Complete mitigation of its acute toxicity to planktonic and benthic crustaceans by algae
školitel: prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
2. Mgr. Hana CRLÍKOVÁ Antiproliferative activity and associated DNA interactions of [Co2L3]6+ cylinders derived from bis(bidentate) 2-pyridyl-1,2,3-triazole ligands
školitel: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
3. Mgr. Denisa HENDRYCHOVÁ Cyclin-dependent kinase inhibitors: selectivity and predictive biomarkers of sensitivity
školitel: doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

Vědy o Zemi

bakalářská kategorie
1. Daniel DOLEŽAL Geografická analýza lokalit strachu z kriminality na území města Přerov
školitel: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
2. Jakub CAHLÍK Human Smuggling across the EU External Borders
školitel: Lucie Macková, M.A., Ph.D.
3. Petra ĎURIANČÍKOVÁ Stanovení prostorové diferenciace obyvatel obce na základě dat DPZ
školitel: RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Přemysl DRATVA Geoinformatické přístupy při výzkumu diverzity planých předchůdců kulturních bobovitých rostlin
školitel: RNDr. Jan Brus, Ph.D.
2. Bc. Vladimír TOKAR Tepelný komfort v městském centru během letních dní: případová studie pro vybrané lokality v Brně, Olomouci, Ostravě a Plzni
školitel: Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
3. Bc. Barbora KOČVAROVÁ Možnosti publikování prostorových dat Katedry geoinformatiky UP
školitel: doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
doktorská kategorie
1. Mgr. Radek BARVÍŘ Comparison of graphics map load metrics and user-perceived map load evaluation
školitel: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
2. Mgr. Markéta BEITLOVÁ Differences in Thematic Map Reading by Students and their Geography Teacher
školitel: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Didaktika přírodovědných oborů

bakalářská kategorie
1. Tereza HROUZKOVÁ Lawsonův test vědeckého myšlení
školitel: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
2. Izabela BRACHTLOVÁ 3D modely pro lepší pochopení stereochemie molekul
školitel: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.
3. Klára SPILKOVÁ Důkazy ve středoškolské matematice
školitel: Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.
magisterská kategorie
1. Bc. Pavel TRÁVNÍČEK Svět prvků – interaktivní periodická tabulka
školitel: Mgr. Peter Antal, Ph.D.
2. Bc. Tomáš CIENCIALA Analytická geometrie kuželoseček na gymnáziích v programu Geogebra
školitel: RNDr. Lenka Juklová, Ph.D.
3. Bc. Hana PECŮCHOVÁ Vybrané fyzikální fenomény v přírodě
školitel: RNDr. Renata Holubová, CSc.

Posterová sekce

1. Magdalena KUCHEJDOVÁ Analýza kvality dat studie monitoringu úspěšnosti zimování včelstev
školitel: RNDr. Jan Brus, Ph.D.
2. Jakub ŽEJDLÍK Tematický atlas Olomouckého kraje v infografickém provedení
školitel: RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.
3. Bc. Miroslav PEŘINA Využití vedlejších cílů inhibitorů cyklin-dependentních kinas u hematologických malignit
školitel: Mgr. Radek Jorda, Ph.D.