Hlavní partner

Teva

Výsledky 2014

Kompletní výsledky ke stažení

Počet přihlášených studentů

 SEKCE
 Bakalářská Magisterská Doktorská
Biologie a ekologie200
Chemie 762
Didaktika330
Fyzika431
Matematika a informatika546
Vědy o Zemi770
CELKEM28239

Cenu Teva Czech Industries s.r.o. pro celkového vítěze oboru Chemie získala

Petra SKÁCELOVÁ

studentka 3. ročníku bakalářského oboru Ekochemie

za práci na téma

Sledování kinetiky a účinnosti odstraňování sloučenin As z vodného prostředí pomocí nanočástic Fe(0), sloučenin Fe(VI) a jejich kombinací
Školitel: Mgr. Jan Filip, Ph.D.


 

Cenu Teva Czech Industries s.r.o. pro celkového vítěze nechemických oborů získala

Bc. Kristýna LUNGOVÁ

studentka 2. ročníku magisterského oboru Mezinárodní rozvojová studia

za práci na téma

Role vody v rozvoji Haiti se zaměřením na severozápadní region
Školitel: doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.


Cenu Teva Czech Industries s.r.o. pro vítěze posterové sekce získala

Hana ADÁMKOVÁ

studentka  3. ročníku bakalářského oboru Managementu v chemii

za práci na téma

Zobrazování myšího modelu glioblastoma multiforme pomocí PET/CT systému
Školitel: Mgr. Zbyněk Nový


Cena Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum byla udělena

Jakubu KOŘISTKOVI

studentovi 3. ročníku bakalářského oboru Biochemie

za práci na téma

Izolace 2-methylthio-cytokininů mikroextrakcí polymerním monolitem
Školitel: doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.


 

Cena Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (Chemie) byla udělena

Bc. Jakubu HUTYROVI

studentovi  2. ročníku magisterského studia oboru Anorganická chemie

za práci na téma

Zlatné komplexy obsahující deriváty hypoxantinu s in vitro protizánětlivou a protinádorovou aktivitou.
Školitel: Mgr. Radka Křikavová


 

Cena Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (Fyzika) byla udělena

Bc. Pavlu KOHOUTOVI

studentovi  2. ročníku magisterského studia oboru Aplikovaná fyzika

za práci na téma

Optimalizace řízení sestavy lineárního motoru s PID regulátorem pohybu u Mössbauerova spektrometru
Školitel: RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.


 

Cenu FlyUnited – letenku získala

Mgr. Olga BALZEROVÁ

studentka 1. ročníku doktorského studia oboru Fyzikální chemie

za poster na téma

Příprava částic stříbra a jejich použití pro povrchem zesílenou ramanovu spektroskopii s excitací v infračervené oblasti
Školitel: doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.


 

Cena CK PEŘEJ tours s.r.o. byla udělena

Bc. Kristýně LUNGOVÉ

studentce 2. ročníku magisterského oboru Mezinárodní rozvojová studia

za práci na téma

Role vody v rozvoji Haiti se zaměřením na severozápadní region
Školitel: doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.


 

Cena studijního oboru Aplikovaná chemie byla udělena

Janu KOŠTEJNOVI

studentovi 3. ročníku bakalářského oboru Aplikovaná chemie 

za práci na téma

Elektrochemická stanovení redukujících sacharidů na mědí opatřených mikroelektrodách z uhlíkového mikrovlákna v dávkových a průtočných systémech

Školitel: doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.