Hlavní partner

Teva

Výsledky 2016

Generální partner soutěže: index

 

Celkovým vítězem studentské vědecké soutěže O cenu děkana se stal

Bc. Vojtěch NEZVAL

student 2. ročníku magisterského oboru Regionální geografie

za práci na téma

Geografická analýza rizik na železniční síti České republiky
Vedoucí práce: RNDr. Michal Bíl, Ph.D.


Hella2

Celkovou vítězkou sekce Matematika a informatika se stala

Bc. Lenka RÝPAROVÁ

studentka 2. ročníku magisterského oboru Matematika – Deskriptivní geometrie

za práci na téma

Geodetické křivky a geodetická zobrazení
Vedoucí práce: prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.


rcptm

Celkovým vítězem sekce Fyzika se stal

Jan WYZULA

student 3. ročníku bakalářského oboru Nanotechnologie

za práci na téma

Měření odporu oxidu grafenu pomocí van der Pauwovy metody
Vedoucí práce: doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D. 


rcptm       index

Celkovou vítězkou sekce Chemie se stala

Patricia TRAPANI

studentka 3. ročníku bakalářského oboru Bioorganická chemie a chemická biologie

za práci na téma

Solid-phase synthesis of 2,3-dihydrobenzo[f][1,2,5]thiadiazepin-4(5H)-one 1,1-dioxides with three diversity positions
Vedoucí práce: doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.


Celkovým vítězem sekce Biologie a ekologie se stal

MSc. Martins BRIEDIS

student 3. ročníku doktorského studia oboru Zoologie

za práci na téma

Migration ecology of Afro-Palearctic migratory birds: miniature geolocators tell the story of 5000 km journeys
Vedoucí práce: Mgr. Peter Adamík, Ph.D.


logo-FLY_UNITED-2007

Celkovým vítězem sekce Vědy o Zemi se stal

Bc. Vojtěch NEZVAL

student 2. ročníku magisterského oboru Regionální geografie

za práci na téma

Geografická analýza rizik na železniční síti České republiky
Vedoucí práce: RNDr. Michal Bíl, Ph.D.


index

Celkovým vítězem sekce Didaktika přírodovědných oborů se stal

Bc. Lukáš NAVRÁTIL

student 3. ročníku magisterského oboru Biologie – Geografie

za práci na téma

Terénní výuka v oblasti Hřebečovského hřbetu
Vedoucí práce: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.


Vítězem Posterové sekce se stal

Mgr. Jan KOLAŘÍK

student 4. ročníku doktorského oboru Fyzikální chemie

za práci na téma

New Technologies for Arsenic removal from Natural Water
Vedoucí práce: prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

 


index

Čestné uznání generálního partnera získala

Bc. Tereza MAŠKOVÁ

studentka 2. ročníku magisterského oboru Biochemie

za práci na téma

Vývoj nízkonákladového mikrofluidního zařízení pro detekci bakterií 
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.