Hlavní partner

Teva

Výsledky 2024

Absolutní vítězové

Celkový vítěz

Bc. Zuzana Brabcová Sbírka výukových materiálů propojujících tematiku nanomateriálové chemie a nanomateriálů
školitel: doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.

Matematika a informatika

Mgr. Václav Cenker Varieties of Commutative BCK-algebras: A Walk in the Trees
školitel: prof. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.

Fyzika

Vojtěch Kuchař New methods for evaluating superpositions of highly squeezed states
školitel: doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.

Chemie

Mgr. Jiří Houšť Mass Spectrometry in Clinical Microbiology
školitel: prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr.

Biologie, ekologie a životní prostředí

Mgr. Martin Kovačik The transcriptome landscape of developing barley seeds
školitel: doc. Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D.

Vědy o Zemi

Ekanayaka Ekanayaka
Mudiyanselage
Ruchira Dulanjith
Automated roof generation for the city of olomouc using Esri CityEngine
školitel: RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.

Didaktika přírodovědných oborů

Bc. Zuzana Brabcová Sbírka výukových materiálů propojujících tematiku nanomateriálové chemie a nanomateriálů
školitel: doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.

Posterová sekce

Mgr. Tereza Bojdová B chromosome is not Kenough for Sorghum purpureosericeum
školitel: Mgr. Miroslava Karafiátová, Ph.D.


Matematika a informatika

Bakalářská kategorie
1. Jáchym Jelínek Klinické studie a statistika
školitel: doc. Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
2. Martin Holub Topologická teorie datových typů
školitel: doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
3. Alžběta Rástocká Vývoj nástrojů pro analýzu genetické variability na modelu sóji luštinaté Glycine max [L.] Merr.
školitel: Mgr. Mária Škrabišová, Ph.D
Magisterská kategorie
1. Bc. Stanislav Cingel Vyhledávač dopravních spojů veřejné dopravy v Olomouci
školitel: RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
2. Bc. Tomáš Chupáň Aplikace pro preprocessing, imputaci a analýzu proteomických dat
školitel: doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
3. Bc. Adéla Czolková Statistická analýza dvourozměrných hustot v Bayesových prostorech
školitel: prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
Doktorská kategorie
1. Mgr. Václav Cenker Varieties of Commutative BCK-algebras: A Walk in the Trees
školitel: prof. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.
2. Mgr. Stanislav Škorňa Approximation of bivariate densities with compositional splines
školitel: doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
3. Mgr. Jiří Valůšek Structural Liveness of Immediate Observation Petri Nets
školitel: prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.


Fyzika

Bakalářská kategorie
1. Vojtěch Kuchař New methods for evaluating superpositions of highly squeezed states
školitel: doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.
2. Jakub Kouřil Efektivní příprava superpozic většího počtu koherentních stavů
školitel: doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.
3. Samuel Sojka Studium mionů pomocí mionového teleskopu
školitel: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, Csc.
Magisterská kategorie
1. Bc. Daniel Staník Characterization of semiconductor detectors for gamma-rays detection and their application in Mössbauer spectroscopy
školitel: Mgr. Aleš Stejskal Ph.D.
2. Bc. Anežka Feilhauerová Biomechanické vlastnosti rohovky u endokrinní orbitopatie
školitel: Mgr. Eliška Najmanová, Ph.D.
3. Bc. Michal Hausner Popis stimulované emise γ fotonů v experimentech jaderného rezonančního rozptylu
školitel: Mgr. Vlastimil Vrba, Ph.D.
Doktorská kategorie
1. Mgr. Martin Vacula Towards the calibration light source for fluorescence detector of the Pierre Auger Observatory
školitel: Mgr. Miroslav Pech, Ph.D.
2. Mgr. Dominika Valášková Determining the Mouth-to-Microphone Distance in Rigid Laryngoscopy: A Simple Solution Based on the Newly Measured Values of the Depth of Endoscope Insertion into the Mouth
školitel: prof. RNDr. Jan ŠVEC, Ph.D. et Ph.D.
3. Mgr. Jiří Fadrný Experimental preparation of multiphoton-added coherent states of light
školitel: prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.


Chemie

Bakalářská kategorie
1. Petr Přecechtěl Vliv nevazebných interakcí na strukturu a magnetické vlastnosti Co(II) jedno-iontových molekulových magnetů s koordinačním číslem 4
školitel: Mgr. Ondřej František Fellner
2. Tereza Polášková Stanovení prvkových nečistot v léčivých bylinách
školitel: RNDr. Tomáš Pluháček, Ph.D.
3. Zuzana Žídková Catellatolaktamy a jejich deriváty: náhled do jejich (bio)syntézy
školitel: doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Magisterská kategorie
1. Bc. Martina Kadláčková Vývoj LC-MS/MS metody pro stanovení biomarkerů atypické myopatie koní ze suché krevní skvrny
školitel: Mgr. Dana Dobešová
2. Bc. Michaela Střížová Syntetické studie vedoucí k syntéze fragmentu B enigmazolu C
školitel: doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
3. Bc. Maryna Tsinyk Functional characterization of Arabidopsis thaliana Cu/Zn superoxide dissmutase 1
školitel: Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Doktorská kategorie
1. Mgr. Jiří Houšť Mass Spectrometry in Clinical Microbiology
školitel: prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr.
2. Mgr. Eva Zahradníková Chemistry of Co(II) complexes with macrocyclic ligands: preparation, structure and magnetism
školitel: doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
3. Mgr. Daniel Chrenko Advancing Bioactive Lipids: The role of nitro fatty acids and the total synthesis of 14-nitro arachidonic acid
školitel: doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.


Biologie, ekologie a životní prostředí

Bakalářská kategorie
1. Iullia Ildemenova Biologická charakterizace thiazolo[5,4-d]pyrimidinů jako degraderů cyklinu K
školitel: Mgr. Radek Jorda, Ph.D.
2. Nela Malá Slovem a kresbou o objevech nových druhů rostlin
školitel: RNDr. Luboš Majeský, Ph.D.
3. Hana Jančíková Inhibice genové exprese prostřednictvím CRISPR interference
školitel: Mgr. Agáta Kubíčková, Ph.D.
Magisterská kategorie
1. Bc. Barbora Slovjaková Analýza transgénnych línií Arabidopsis thaliana nadexprimujúcich gény kukuričnej adenozínkinázy (ZmADK) a miestne cielená mutagenéza génu ZmADK3
školitel: Mgr. David Kopečný
2. Bc. Daniel Král Molekulární aspekty protoplastových kultur konopí setého (Cannabis sativa L.)
školitel: doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
3. Bc. Gabriela Hofericová Štúdium aktivácie signálnych dráh imunitného systému včely medonosnej
školitel: Mgr. Silvie Dostálková, Ph.D.
Doktorská kategorie
1. Mgr. Martin Kovačik The transcriptome landscape of developing barley seeds
školitel: doc. Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D.
2. Mgr. Eliška Zgarbová iPSC-derived human intestinal organoids: A new personalized model to study Inflammatory bowel disease and intestinal fibrosis
školitel: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
3. Mgr. Kateřina Kaduchová Analysis of dynamics and 3D organization of the nuclear genome in barley (Hordeum vulgare)
školitel: doc. Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D.


Vědy o Zemi

Bakalářská kategorie
1. Karolína Theimerová Výzkum sedimentů a úrovně kontaminace rybníka u Brněnské přehrady
školitel: doc. Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.
2. Lucie Kalivodová Catcalling a jeho projevy v prostoru města Olomouce
školitel: Mgr. Lucia Brisudová, Ph.D.
3. Kristýna Grundmannová Dívčí fotbal v České republice: regionálně-geografická analýza
školitel: doc. Mgr. David Fiedor, Ph.D.
Magisterská kategorie
1. Ekanayaka Ekanayaka
Mudiyanselage
Ruchira Dulanjith
Automated roof generation for the city of olomouc using Esri CityEngine
školitel: RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
2. Bc. Michal Hofman Možnosti revitalizace veřejných zelených ploch s využitím konceptu placemaking
školitel: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
3. Bc. Alena Koukalová Vliv vybraných modrých a zelených prvků na tepelnou expozici v prostředí města
školitel: doc. Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
Doktorská kategorie
2. Shahrokhizadeh Salaheddin, MSc. Investigating the impact of palaeoclimatic conditions and diagenesis on the genesis of Permian Continental Red Beds: A case study from the Bohemian Massif, Czechia
školitel: prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.


Didaktika přírodovědných oborů

Bakalářská kategorie
1. Adam Burkuš Netradiční fyzikální úlohy
školitel: RNDr. Renata Holubová, CSc.
2. Terezie Havelková Sbírka aplikačních úloh z matematiky
školitel: Mgr. Lenka Vítková, Ph.D.
Magisterská kategorie
1. Bc. Zuzana Brabcová Sbírka výukových materiálů propojujících tematiku nanomateriálové chemie a nanomateriálů
školitel: doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
2. Bc. Eliška Moldříková Tvorba podpůrných studijních videomateriálů k základním laboratorním technikám
školitel: doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
3. Bc. Pavel Svozil Vysokoteplotní syntézy s využitím mikrovlnného ohřevu
školitel: Mgr. Peter Antal, Ph.D.


Posterová sekce

Mgr. Tereza Bojdová B chromosome is not Kenough for Sorghum purpureosericeum
školitel: Mgr. Miroslava Karafiátová, Ph.D.
Mgr. Šimon Bräuer Fantastic squeezing and where to find it.
školitel: prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Bc. Stela Levická Corneal biomechanical attributes of ocular hypertension and glaucoma
školitel: Mgr. Eliška Najmanová, Ph.D.