Hlavní partner

Teva

Soutěžící 2016

Jméno Kategorie Sekce Název Školitel Pracoviště
Lenka Gajdošíková Mgr. Biologie a ekologie Využití metody XRF pro detekci těžkých kovů ve fluvizemích prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. Katedra ekologie a životního prostředí
Adam Matěj Bc. Posterová sekce Adsorpce biolmolekul na grafenu a fluorovaných grafenech Mgr. František Karlický, Ph.D. Katedra fyzikální chemie
Richard Andrášik Ph.D. Matematika a informatika Risk assessment: How (not) to work with small probabilities RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Jan Nováček Bc. Matematika a informatika Konvertor datových formátů ve FCA a veřejných repozitářích Mgr. Jan Outrata, Ph.D. Katedra informatiky
Jitka Doležalová Ph.D. Vědy o Zemi Scangraph: A novel method for analysis of eye-tracking data prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr. Katedra geoinformatiky
Richard Adámek Bc. Chemie Příprava cytotoxicky aktivních triterpenů Mgr. Lucie Borková Katedra organické chemie
Patricia Trapani Bc. Chemie Solid-phase synthesis of benzothiadiazepine derivatives doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. Katedra organické chemie
Barbora Křivová Bc. Fyzika Antimikrobiální úprava tkanin materiály na bázi stříbra doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D. Katedra fyzikální chemie
Jana Martincová Bc. Chemie Strukturní vlastnosti a HER reaktivita dichalkogenidů přechodných kovů Mgr. Petr Lazar, Ph.D. Katedra fyzikální chemie
Vojtěch Nezval Mgr. Vědy o Zemi Geografická analýza rizik na železniční síti České republiky RNDr. Michal Bíl, Ph.D. Katedra geografie
Lenka Dočekalová Mgr. Didaktika přírodovědných oborů Údolí Brtnice ve výuce místního regionu doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. Katedra geografie
Věra Kumová Bc. Matematika a informatika Myšlení rychlé a pomalé Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Jan Haničinec Mgr. Vědy o Zemi Cyklistická doprava v Olomouci Mgr. Jan Hercik, Ph.D. Katedra geografie
Petr Kovář Mgr. Vědy o Zemi Mělký geofyzikální průzkum masívu Květnice (tišnovský kras) metodami e prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. Katedra geologie
Ondřej Malina Ph.D. Fyzika Crystal structure driven electrochemistry of iron oxide nanoparticles doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Lukáš Navrátil Mgr. Didaktika přírodovědných oborů Terénní výuka v oblasti Hřebečovského hřbetu doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. Katedra geografie
Dan Šafařík Mgr. Matematika a informatika Porovnání zobecněného lineárního modelu a kompozičního modelu Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Veronika Motalová Mgr. Didaktika přírodovědných oborů Zobrazení kvadrik a oblých ploch ve středovém promítání Mgr. Marie Chodorová, Ph.D. Katedra algebry a geometrie
Adéla Vrtková Mgr. Matematika a informatika Nuly ve statistické analýze kompozičních dat doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Jaroslav Vaníček Mgr. Vědy o Zemi Pov. Lukovského p. s důrazem na vývoj antropogenního ovlivnění reliéfu doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D Katedra geografie
Andrea Kapounková Bc. Vědy o Zemi Využití dat o sportovních aktivitách pro plánování rozvoje měst RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. Katedra geoinformatiky
Petra Hujňáková Bc. Posterová sekce Výukové materiály kartografie a geoinformatiky pro střední školy RNDr. Alena Vondráková, Ph.D Katedra geoinformatiky
Erik Porubský Bc. Biologie a ekologie Studium syntézy a biologické aktivity vybraných derivátů purinu RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D. Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a Ústavu experimentální botaniky AV ČR v.v.i
Andrea Hohnová Bc. Vědy o Zemi,Posterová sekce Tvorba barevných stupnic podle stylu map RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. Katedra geoinformatiky
Kamil Kotrle Bc. Chemie Magnetické vlastnosti dimerních komplexních sloučenin lanthanoidů doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D. Katedra anorganické chemie
Kamil Hanus Bc. Matematika a informatika Užití teorie grup v informatice RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D. Katedra informatiky
Vendula Hejlová Ph.D. Vědy o Zemi Experimental wireless sensor network in Olomouc doc. Ing. Lenka Carr Motyčková, CSc. Katedra geoinformatiky
Jakub Koníček Bc. Vědy o Zemi Optimalizácia energetického zaťaženia uzla Waspmote Plug&Sense Mgr. Vendula Hejlová Katedra geoinformatiky
Michal Kriegelstein Mgr. Posterová sekce Synthesis and Modification of 1-(1H-Indazol-3-yl)-1H-benzo[d]imidazol doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D. Katedra organické chemie
Tomáš Králík Mgr. Vědy o Zemi Tematické mapy v autostereoskopickém provedení prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Katedra geoinformatiky
Jan Kolařík Ph.D. Chemie nZVI Reduce As(III) and As(V) to As(0) in Anaerobic Conditions prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Jan Kolařík Ph.D. Posterová sekce New Technologies for Arsenic removal from Natural Water prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Nikola Štefelová Mgr. Matematika a informatika Vícerozměrné škálování doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Ivo Straka Ph.D. Fyzika Cond. cooling limit on a quant. channel going through an incoher. env. doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. Katedra optiky a laboratoř kvantové optiky
David Šulc Bc. Vědy o Zemi Hodnocení přesnosti sportovních GPS pomůcek RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D. Katedra geoinformatiky
Veronika Kraiczová Mgr. Chemie Úloha oxidu dusnatého a S-nitrosoglutathionreduktasy ve vývoji kořenů doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. Katedra biochemie
Vendula Oborná Bc. Vědy o Zemi Geochemie a petrografie vápenců spodního devonu Barrandienu prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. Katedra geologie
Michaela Hradilová Mgr. Biologie a ekologie Kvasinkové rekombinační klonování Mgr. Josef Vrabka Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
David Vanda Mgr. Chemie Syntéza imidazopyridinových ligandů serotoninových receptorů doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. Katedra organické chemie
Anna Balzerová Ph.D. Chemie Magnetically-Assisted SERS for Determination of Human Immunoglobulin G doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Anežka Brhlíková Mgr. Didaktika přírodovědných oborů Řeka Bečva ve městech v povodí Bečvy – didaktický materiál… doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. Katedra geografie
Šárka Bártová Mgr. Didaktika přírodovědných oborů Vysokorychlostní kamera ve výuce fyziky RNDr. Renata Holubová, CSc. Katedra experimentální fyziky
Veronika Římalová Mgr. Matematika a informatika Sugenův integrál Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Zuzana Kopečná Bc. Didaktika přírodovědných oborů Plyny – chemické výukové experimenty podporované systémem Vernier doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. Katedra anorganické chemie
Veronika Martinková Mgr. Biologie a ekologie Úvodní strukturní a funkční charakterizace proteinu LONRF3 MUDr. Petr Müller, Ph.D. Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a Ústavu experimentální botaniky AV ČR v.v.i
Lenka Dokoupilová Mgr. Didaktika přírodovědných oborů Databáze testových úloh ze středoškolské fyziky Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. Katedra experimentální fyziky
Ievgen Arkhipov Ph.D. Fyzika Nonclassicality Invariant of General Two-Mode Gaussian States doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D. Společná laboratoř optiky PřF UP a Fyzikálního ústavu AV ČR v.v.i
Lenka Rýparová Mgr. Matematika a informatika Geodetické křivky a geodetická zobrazení prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. Katedra algebry a geometrie
Barbora Hertlová Ph.D. Biologie a ekologie Reakce horské vegetace na rekreační aktivity RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D. Katedra ekologie a životního prostředí
Marcela Daňková Bc. Vědy o Zemi Vývoj funkční typologie obcí na Pelhřimovsku v transformačním období Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D. Katedra geografie
Klára Piskořová Mgr. Chemie Studium nukleofilních adicí na triterpenoidní oxoderiváty doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D. Katedra organické chemie
Lucie Králová Bc. Vědy o Zemi Rekonstrukce zaniklé vesnice s využitím reálných 3D modelů RNDr. Jan Brus, Ph.D. Katedra geoinformatiky
Jakub Kořistka Mgr. Chemie Strigolaktony – nová skupina fytohormonů doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Jiří Hodoň Bc. Biologie a ekologie Zkoumání mechanizmu účinku cytotoxicky aktivních triterpenů doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D. Katedra buněčné biologie a genetiky
Robert Stárek Ph.D. Fyzika Control and enhancement of interferometric coupling between two qubits doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. Katedra optiky a laboratoř kvantové optiky
Michal Polák Mgr. Matematika a informatika Coxův model proporcionálních rizik a jeho diagnostika Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Ivana Huříková Mgr. Didaktika přírodovědných oborů Badatelsky orientovaná výuka matematiky doc. RNDr. Petr Emanovský, PhD. Katedra algebry a geometrie
Tereza Mašková Mgr. Chemie Vývoj nízkonákladového mikrofluidního zařízení pro detekci bakterií doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D. Katedra analytické chemie
Andrea Vystavělová Mgr. Didaktika přírodovědných oborů Moderní metody ve výuce geografie místního regionu RNDr. Martin Jurek, Ph.D. Katedra geografie
Kamila Fačevicová Ph.D. Matematika a informatika Geochemical signature of D/C boundary – a compositional approach doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Vojtěch Krčmarský Mgr. Fyzika Tunable filters and variable inter. using pol. interferometers an LC Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D. Katedra optiky a laboratoř kvantové optiky
Alžběta Gardlo Ph.D. Matematika a informatika Weighted balances for compositional data applied to metabolomics doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Alžběta Němečková Mgr. Biologie a ekologie Molekulární a cytogenetická analýza ‚East African Highland‘ banánovník Mgr. Eva Hřibová, Ph.D. Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a Ústavu experimentální botaniky AV ČR v.v.i
Ladislav Motúz Mgr. Vědy o Zemi Analýzu územního plánování ve vybraných částech česko-polského poh. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. Katedra geografie
Jakub Vrkoč Mgr. Vědy o Zemi,Posterová sekce Hodnocení kvality prostorových dat získaných crowdsourcingem RNDr. Jan Brus, Ph.D. Katedra geoinformatiky
Pavel Lasák Mgr. Chemie Syntéza analogů fenanthridinových alkaloidů doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D. Katedra organické chemie
Zuzana Vranová Mgr. Matematika a informatika Genetické algoritmy pro řešení VRP. RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Lucie Berčíková Bc. Biologie a ekologie Studium produkce NO a S-nitrosylace v průběhu abiotického stresu. Mgr. Tereza Tichá Katedra biochemie
Roman Chvátal Bc. Didaktika přírodovědných oborů Fyzika a Pevnost poznání RNDr. Renata Holubová, CSc. Katedra experimentální fyziky
Martins Briedis Ph.D. Biologie a ekologie Migration ecology of Afro-Palearctic migratory birds Mgr. Peter Adamík, Ph.D. Katedra zoologie a ornitologická laboratoř
Marek Machata Ph.D. Chemie Magnetická anizotropie hexakoordinovaných Mn(III) komplexov prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. Katedra anorganické chemie
Kristýna Vaňkátová Ph.D. Matematika a informatika Finite Mixtures of Regression Models with Application in Economics doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Ivan Saksa Mgr. Chemie Syntéza a studium komplexů platiny s deriváty 4-azaindolu. doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. Katedra anorganické chemie
Václav Blechta Ph.D. Chemie NO2 sensor with a graphite nanopowder working electrode RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D. Katedra fyzikální chemie
Markéta Paloncýová Ph.D. Chemie Computer Simulations of Small Molecules Interactions with Biomembranes prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. Katedra fyzikální chemie
Klára Hrůzová Ph.D. Matematika a informatika Compositional analysis of trade flows structure doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Jan Wyzula Bc. Fyzika Měření odporu oxidu grafenu pomocí van der Pauwovy metody doc. Mgr. Jiří Tuček Ph.D. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Zuzana Skrášková Ph.D. Biologie a ekologie Androgen Receptor Phosphorylation at Position of Serine 81 doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D. Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a Ústavu experimentální botaniky AV ČR v.v.i
Denisa Hendrychová Mgr. Biologie a ekologie Studium selektivity inhibitorů cyklin-dependentních kinas Mgr. Radek Jorda, Ph.D. Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a Ústavu experimentální botaniky AV ČR v.v.i
Daniel Dvořák Bc. Chemie Magnetické vlastnosti tetrakoordinovaných komplexů kobaltu Ing. Ivan Nemec, Ph.D. Katedra anorganické chemie
Eva Kolářová Ph.D. Biologie a ekologie Changes in spring arrival dates of migratory birds over two centuries Mgr. Peter Adamík, Ph.D. Katedra zoologie a ornitologická laboratoř
Jan Buček Ph.D. Posterová sekce Total Synthesis of [15N4]-labelled Purine Derivatives RNDr. Marek Zatloukal, Ph.D. Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Radek Svačina Bc. Matematika a informatika Zobecnění faktoriálu a jeho vliv na kombinace RNDr. Jitka Machalová, Ph.D. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Martin Pykal Ph.D. Posterová sekce Lipid Enhanced Exfoliation for Production of Graphene Nanosheets doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D. Katedra fyzikální chemie
Martin Šrejber Mgr. Posterová sekce Cytochrome P450 oxidoreductase doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. Katedra fyzikální chemie
Veronika Navrátilová Ph.D. Posterová sekce Celé znění názvu v poznámce prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. Katedra fyzikální chemie
Renáta Talská Ph.D. Matematika a informatika Compositional regression with functional response doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Aditya Kumar Ph.D. Fyzika Detection of H2O2 in PS II using catalytic amperometric biosensor doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D. Katedra biofyziky
Eva Kolářová Ph.D. Posterová sekce Long-term changes of arrivals and departures in long-distance species Mgr. Peter Adamík, Ph.D. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Pavla Šretrová Mgr. Fyzika Pokročilé metody vyhodnocení experimentů jaderného dopředného rozptylu Mgr. Vít Procházka, Ph.D. Katedra experimentální fyziky