Hlavní partner

Teva

Výsledky 2017

Generální partner soutěže: index

 

Celkovými vítězi studentské vědecké soutěže O cenu děkana se stali

Eva ZAHRADNÍKOVÁ

studentka 3. ročníku bakalářského oboru Chemie pro víceoborové studium

za práci na téma

Magneticky zajímavé komplexy manganu a železa s pyridinovými makrocyklickými ligandy
školitel: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

a

Vojtěch BRLÍK

student 3. ročníku bakalářského oboru Biologie a ekologie

za práci na téma

Odhalení migrační cesty a tahové konektivity recentně expandovaného druhu pomocí geolokátoru a stabilních izotopů
školitel: RNDr. Petr Procházka, Ph.D.


Celkovým vítězem sekce Matematika a informatika se stal

Bc. Zbyněk KURAČ

student 2. ročníku magisterského oboru Diskrétní matematika

za práci na téma

Agregační funkce na ohraničených svazech
školitel: Mgr. Jozef Pócs, Ph. D.


rcptm

Celkovým vítězem sekce Fyzika se stal

Aleš STEJSKAL

student 3. ročníku bakalářského oboru Aplikovaná fyzika

za práci na téma

Tvarová analýza signálu v detekci jaderného záření
školitel: Mgr. Michal Dudka


index

Celkovou vítězkou sekce Chemie se stala

Eva ZAHRADNÍKOVÁ

studentka 3. ročníku bakalářského oboru Chemie pro víceoborové studium

za práci na téma

Magneticky zajímavé komplexy manganu a železa s pyridinovými makrocyklickými ligandy
školitel: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.


Celkovým vítězem sekce Biologie a ekologie se stal

Vojtěch BRLÍK

student 3. ročníku bakalářského studia oboru Biologie a ekologie

za práci na téma

Odhalení migrační cesty a tahové konektivity recentně expandovaného druhu pomocí geolokátoru a stabilních izotopů
školitel: RNDr. Petr Procházka, Ph.D.


Celkovým vítězem sekce Vědy o Zemi se stal

Bc. Radek BARVÍŘ

student 2. ročníku magisterského oboru Geoinformatika

za práci na téma

3D tisk tyflomap propojitelných s mobilními zařízeními
školitel: RNDr. Jan Brus, Ph.D.


Celkovou vítězkou sekce Didaktika přírodovědných oborů se stala

Veronika CÁBOVÁ

studentka 2. ročníku magisterského oboru Geografie – Tělesná výchova

za práci na téma

Vodní nádrže ČR ve výuce zeměpisu na základních a středních školách – návrh didaktických materiálů pro výuku
školitel: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.


logo-FLY_UNITED-2007

Vítězem Posterové sekce se stal

Mgr. Richard ANDRÁŠIK

student 5. ročníku doktorského oboru Matematická analýza

za práci na téma

New methods for evaluation of safety targets in public transport
školitel: RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.

 


index

Zvlášní ocenění děkana za společenskou prospěšnost získal

Bc. Radek BARVÍŘ

student 2. ročníku magisterského oboru Geoinformatika

za práci na téma

3D tisk tyflomap propojitelných s mobilními zařízeními
školitel: RNDr. Jan Brus, Ph.D.