Hlavní partner

Teva

Výsledky 2013

Kompletní výsledky ke stažení

Počet přihlášených studentů

 SEKCE
 Bakalářská Magisterská Doktorská
Biologie a ekologie822
Chemie 373
Didaktika311
Fyzika150
Matematika a informatika958
Vědy o Zemi371
CELKEM272715

Cenu Teva Czech Industries s.r.o. pro celkového vítěze oboru Chemie získala

Bc. Tereza TICHÁ

studentka 2. ročníku oboru Biochemie

za práci na téma

Biochemická charakterizace rekombinantní S-nitrosoglutathionreduktasy z Brassica oleracea a Lactuca sativa


Cena Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum byla udělena

Barboře PAŘÍZKOVÉ

studentce 2. ročníku oboru Experimentální biologie

za práci na téma

Stanovení 2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny a jejích metabolitů v rostlinné matrici pomocí imunoafinitní chromatografie


Cena Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů byla udělena

Mgr. Martině KARLÍKOVÉ

studentce 2. ročníku doktorského studia Fyzikální chemie

za práci na téma

Study of the adsorption of silver nanopraticles onto activated carbon. The antibacterial activity of nanoAg@AC composite materials.

 


Cena Laboratoře růstových regulátorů v oboru Chemie byla udělena

Bc. Václavu ŠOJDROVI

studentu 1. ročníku oboru Bioorganická chemie

za práci na téma

Příspěvek k optimalizaci biochemické diferenciální diagnózy u pacientů s diagnózou bolest na hrudi


 

Cena Laboratoře růstových regulátorů v oboru Chemie byla udělena

Mgr. Janě KLÁSKOVÉ

studentce 3. ročníku doktorského studijního oboru Organická chemie

za práci na téma

Regulation of a plant growth and development by a new generation of potential inhibitors of Arabidopsis cytokinin oxidase/dehydrogenase


Cena projektu Aplchem byla udělena

Mgr. Anně BALZEROVÉ

studentce 1. ročníku doktorského studijního programu Fyzikální chemie

za práci na téma

Preparation, characterization and antimicrobial efficiency of Ag/PDDA‑diatomite nanocomposite


 

Cena Fly United byla udělena

Martinu ŠREJBEROVI

studentovi 2. ročníku oboru Aplikovaná chemie

za práci na téma

Molecular Dynamic simulations: Validation of Membrane Force Fields


 

Cena CK PEŘEJ tours s.r.o. byla udělena

Bc. Tomáši OPLETALOVI

studentovi 3. ročníku oboru Envirenmentální geologie

za práci na téma

Možnosti zpracování odpadního obrazovkového skla


 

Cena Merci, s.r.o. byla udělena

Miroslavě HLISTOVÉ

studentce 3. ročníku oboru Ekochemie

za práci na téma

Studium chronické toxicity nanočástic stříbra vůči organismu Drosophila melanogaster


 

Cena Katedry fyzikální chemie pro nejlepší práci studenta oborů Fyzikální nebo Materiálové chemie byla udělena

Mgr. Janu KOLAŘÍKOVI

studentovi 1. ročníku doktorského studijního oboru Fyzikální chemie

za práci na téma

Removal of arsenic compounds from water using iron-based materials