Hlavní partner

Teva

 • Úvod
 • Sekce
 • Biologie, ekologie a životní prostředí

Biologie, ekologie a životní prostředí

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D. | petr.hasler@upol.cz | 585 634 080

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné průběžně, max. však do 30. dubna 2024.

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školitele práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte BAE_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. BAE_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:
 • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2024
 • Název práce
 • Jméno soutěžícího
 • Jméno vedoucího práce – školitele
 • Ročník a obor studia
 • Pracoviště, kde je práce vedena
Soutěžní práci je možno do systému vložit do 30. dubna 2024. Na stejném místě, jako jste nahrávali vaši soutěžní práci, si můžete ověřit, že práce je v systému uložena. Podobně ji můžete případně smazat a nahrát znovu.
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. dubna 2024 koordinátorovi sekce.

Soutěžící budou prezentovat své práce v níže uvedeném časovém rozsahu, pokud koordinátoři/komise sekcí nerozhodnou jinak:

 • kategorie Bc. do 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
 • kategorie Mgr. 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
 • kategorie Ph.D. 15 minut + diskuze v anglickém jazyce
V místnosti bude připraven PC/NB s připojením na internet. Ve většině místností bude dále k dispozici prezentér. Příp. další technická upřesnění poskytnou koordinátoři sekcí.

Komise

Předseda: doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
Členové: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
Mgr. Jana Oklešťková, Ph.D.

Harmonogram

Registrace všech účastníků je povinná a proběhne v čase 7:30-8:30 v prostoru před aulou.

Slavnostní zahájení soutěže pro soutěžící a komise se uskuteční v 8:30 v aule. Místnost je označena číslem 2.001 a najdete ji v 2. podlaží hlavní budovy PřF UP. V tomto čase obdržíte i další informace k organizaci akce.

Oběd bude vydáván soutěžícím v čase 13:00-14:00 ve foyer 6. podlaží. Stravenku soutěžící obdrží při registraci. Přesný čas oběda určí komise v souladu s harmonogramem obhajob.

Slavností vyhlášení vítězů se uskuteční v 16:00 v aule. Na tento slavnostní akt jsou srdečně zváni všichni soutěžící, jejich školitelé, členové komisí, ale i jiní kolegové či studenti.

Harmonogram obhajob prací

Bakalářská kategorie (6. podlaží, místnost 6.014)
Čas prezentace Jméno Název práce Vedoucí práce
9:00 – 9:10 Iullia Ildemenova Biologická charakterizace thiazolo[5,4-d]pyrimidinů jako degraderů cyklinu K Mgr. Radek Jorda, Ph.D.
9:10 – 9:20 Barbora Forgáčová Organizace kortikálních a mitotických mikrotubulů kořenových parazitických rostlin v raných vývojových stadiích Krasylenko Yuliya, Ph.D.
9:20 – 9:30 Nela Malá Slovem a kresbou o objevech nových druhů rostlin RNDr. Luboš Majeský, Ph.D.
9:30 – 9:40 Hana Jančíková Inhibice genové exprese prostřednictvím CRISPR interference Mgr. Agáta Kubíčková, Ph.D.
9:40 – 9:50 Janka Lokajová Štúdium MMK3 proteínu v Lucerne siatej a jeho ortológu MPK13 v arábkovke Thalovej Mgr. Ivan Luptovčiak, Ph.D.
Magisterská kategorie (6. podlaží, místnost 6.014)
Čas prezentace Jméno Název práce Vedoucí práce
10:00 – 10:10 Linda Tölgová Funkce oxidu dusnatého v rámci epiteliální imunity včely medonosné Mgr. Martina Janků, Ph.D.
10:10 – 10:20 Markéta Krhutová Reakce včelího imunitního systému na patogenní stimul Mgr. Jiří Danihlík, PhD.
10:20 – 10:30 Eva Hrtánková Metódy detekcie a kvantifikácie včelieho vitellogenínu Mgr. Silvie Dostálková, Ph.D.
10:30 – 10:40 Kateřina Polláková Chemická kontrola šíření jmelí pomocí látek uvolňujících etylen Yuliya Krasylenko, Ph.D.
10:40 – 10:50 Barbora Slovjaková Analýza transgénnych línií Arabidopsis thaliana nadexprimujúcich gény kukuričnej adenozínkinázy (ZmADK) a miestne cielená mutagenéza génu ZmADK3 Mgr. David Kopečný
10:50 – 11:00 Gabriela Hofericová Štúdium aktivácie signálnych dráh imunitného systému včely medonosnej Mgr. Silvie Dostálková, Ph.D.
11:10 – 11:20 Lenka Slavíčková Analýza kandidátního genu pro opad poutka u semen hrachu (Pisum sativum L.) prof. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
11:20 – 11:30 Daniel Král Molekulární aspekty protoplastových kultur konopí setého (Cannabis sativa L.) doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
Doktorská kategorie (6. podlaží, místnost 6.014)
Čas prezentace Jméno Název práce Vedoucí práce
11:45 – 12:00 Martin Hřivnacký Diethyl ether anaesthesia does not block but partially mimics touch response in the Arabidopsis thaliana doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
12:00 – 12:15 Deepak Rathi Polarization of monocyte to macrophages: NADPH expression and protein modification doc. Ankush Prasad, Ph.D.
12:15 – 12:30 Martin Kovačik The transcriptome landscape of developing barley seeds doc. Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D.
12:30 – 12:45 Kateřina Kaduchová Analysis of dynamics and 3D organization of the nuclear genome in barley (Hordeum vulgare) doc. Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D.
12:45 – 13:00 Gabriela Pačková Taxonomic review of the Palearctic genus Eurypogon Motschulsky (Coleoptera: Artematopodidae) doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D., MBA
13:00 – 13:15 Vendula Paculová Oxidative modification of collagen by malondialdehyde in porcine skin prof. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
14:00 – 14:15 Ivan Petřík Determination of the bioactive compounds using modern LC-MS methods prof. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
14:15 – 14:30 Pavel Hladík Study of auxin metabolism at the organ level prof. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
14:30 – 14:45 Eliška Zgarbová iPSC-derived human intestinal organoids: A new personalized model to study Inflammatory bowel disease and intestinal fibrosis doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.

Ceny a partneři

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1. – 3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.
Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 6 000 Kč
2. 4 000 Kč
3. 2 000 Kč
Mgr. 1. 7 000 Kč
2. 5 000 Kč
3. 3 000 Kč
Ph.D. 1. 8 000 Kč
2. 6 000 Kč
3. 4 000 Kč
Celkový vítěz soutěže 15 000 Kč

Hlavní partner

Teva