Hlavní partner

Teva

Vědy o Zemi

Celkový vítěz

Bc. Kristýna LUNGOVÁ
Obor: Mezinárodní rozvojová studia
Role vody v rozvoji Haiti se zaměřením na severozápadní region
Školitel: doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Výsledky

Bakalářská sekce
PořadíJménoNázev práce a vedoucí práce
1.Jakub HUDEČEK
Obor: Regionální geografie
Příspěvek ke studiu teplotních inverzí ve Zlíně
Školitel: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
2.Vojtěch NEZVAL
Obor: Regionální geografie
Analýza docházkové dostupnosti stanic linky C pražského metra
Školitel: Mgr. Jan Herzig
3.Karel MACKU
Obor: Geoinformatika
Geostatistické vyhodnocení desetiletého pozorování sesuvu Halenkovice
Školitel: Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.
3.Petr STOHR
Obor: Enviromentální geologie
Revize terénních pozůstatků po staré těžbě nerostných surovin u Kamenné (jihlavský rudní revír)
Školitel: RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D.


Magisterská sekce

1.Bc. Kristýna LUNGOVÁ
Obor: Mezinárodní rozvojová studia
Role vody v rozvoji Haiti se zaměřením na severozápadní region
Školitel: doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
2.Bc. Pavla DĚDKOVÁ
Obor: Geoinformatika
Časoprostorová analýza dostupnosti sociálních služeb Karlovarského kraje
Školitel: RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
3.Bc. Martin DVOŘÁK
Obor: Regionální geografie
Ovlivnění krajinné struktury Urbanické brázdy těžbou štěrkopísků
Školitel: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
3.Bc. Martin KOVÁČEK
Obor: Enviromentální geologie
Fosilní stopy jako indikátor sedimentačních poměrů myslejovického souvrství drahanského kulmu
Školitel: Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D.

Počet přihlášených studentů

 Bakalářská sekceMagisterská sekceDoktorská sekce
Počet přihlášených770