Hlavní partner

Teva

Posterová sekce

Hodnotili soutěžící studenti a členové komisí

PořadíJménoNázev práce a vedoucí práce
1.Hana ADÁMKOVÁ
Obor: Management v chemii
Zobrazování myšího modelu glioblastoma multiforme pomocí PET/CT systému
Školitel: Mgr. Zbyněk Nový
2..Bc. Lenka KUBOVIČOVÁ
Obor: Bioorganická chemie
Vývoj syntetických metod za účelem přípravy N-substituovaných 3-hydroxychinolonů
Školitel: Ing. Kristýna Bürglová, Ph.D.
3.Mgr. Olga BALZEROVÁ
Obor: Fyzikální chemie
Příprava částic stříbra a jejich použití pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii s excitací v infračervené oblasti
Školitel: doc. RNDr.Robert Prucek, Ph.D.