Hlavní partner

Teva

Didaktika

Celkový vítěz

Bc. Iva MACHÁČKOVÁ
Obor: Z-Bi
Geomorfologické poměry údolí Doubravy a jejich využití v pedagogické praxi
Školitel: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Výsledky

Bakalářská sekce
PořadíJménoNázev práce a vedoucí práce
1.Lenka DOKOUPILOVÁ
Obor: F-M
Testové úlohy ve středoškolské fyzice
Školitel: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
2.Růžena ZAČALOVÁ
Obor: M-CH
Interdisciplinární úlohy pro výuku chemie
Školitel: doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
3.Tereza PALIČKOVÁ
Obor: Matematika – ekonomie se zaměřením na bankovnictví
Testování znalostí studentů – příprava ke zkoušce z předmětu Matematika 2: Dvojný integrál
Školitel: Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.
Magisterská sekce
1.Bc. Iva MACHÁČKOVÁ
Obor: Z-BiO
Geomorfologické poměry údolí Doubravy a jejich využití v pedagogické praxi
Školitel: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
2.Bc. Iveta CACHOVÁ
Obor: Z-BiO
Krajina CHKO Žďárské vrchy ve výuce geografie na základních a středních školách
Školitel: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Počet přihlášených studentů

 Bakalářská sekceMagisterská sekceDoktorská sekce
Počet přihlášených330