Biologie a ekologie

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D. | petr.hasler@upol.cz | 585 634 080

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné průběžně, max. však do 24. června 2021.

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školite práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte BAE_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. BAE_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:
  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2021
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena
Soutěžní práci je možno do systému vložit do 24. 6. 2021. Na stejném místě, jako jste nahrávali vaši soutěžní práci, si můžete ověřit, že práce je v systému uložena. Podobně ji můžete případně smazat a nahrát znovu.
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. června koordinátorovi sekce.

Soutěžící budou prezentovat své práce v níže uvedeném časovém rozsahu, pokud koordinátoři/komise sekcí nerozhodnou jinak:

  • kategorie Bc. do 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Mgr. 10 minut + diskuze v českém nebo anglickém jazyce (příp. slovenském)
  • kategorie Ph.D. 15 minut + diskuze v anglickém jazyce
V místnosti bude připraven PC/NB s připojením na internet. Ve většině místností bude dále k dispozici prezentér. Příp. další technická upřesnění poskytnou koordinátoři sekcí.

Komise

Předseda: doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
Členové: doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.

Harmonogram

Registrace všech účastníků, kteří se v den soutěže zúčastní osobně v místě konání, je povinná a proběhne v čase 7:30-8:30 v prostoru před aulou.

Slavnostní zahájení soutěže pro soutěžící a komise se uskuteční v 8:30 v aule. Místnost je označena číslem 2.001 a najdete ji v 2. podlaží hlavní budovy PřF UP. V tomto čase obdržíte i další informace k organizaci akce.

Oběd bude vydáván všem osobně přítomným soutěžícím v čase 13:00-14:00 ve foyer 6. podlaží. Jídlo obdržíte oproti stravence, kterou dostanete při registraci. Upřesnění času oběda pro jednotlivé sekce určuje komise v souladu s harmonogramem obhajob.

Slavností vyhlášení vítězů se uskuteční v 16:00 aule, jsou na něj srdečně zváni všichni soutěžící, jejich školitelé, členové komisí, ale i jiní kolegové a studenti i jejich přátelé, které akce, soutěžící a jejich práce zajímají.

Harmonogram obhajob prací

Bakalářská kategorie (6. podlaží, místnost 6.014)
9:00–9:15 Adéla Kovalíková Plasmopara halstedii virus v České republice doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.
9:15–9:30 Valerie Kotulanová Fenotypická charakterizace kontrolních a transgenních rostlin vojtěšky (Medicago sativa L.) se sníženou expresí mitogenem-aktivovaných protein kináz prof. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D.
9:30–9:45 Lukáš Mada Inhibice FLT3 a dalších kináz v léčbě akutní myeloidní leukémie Mgr. Radek Jorda, Ph.D.
9:45–10:00 Gabriela Pačková Fosilní záznam čeledi Elateridae (Coleoptera: Elateroidea) doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.
10:00–10:15 Nina Kadášová Kinetika nefotochemického zhášania excitácií u mutantov Arabidopsis thaliana so zníženým množstvom svetlozberných antén Mgr. Tereza Vánská
10:15–10:30 Šárka Škrobánková Postavení trichomů vůči listu jako důležitý agronomický znak sóji luštinaté Glycine max [L.] Merr. Mgr. Mária Škrabišová, Ph.D.
10:30–10:45 Anna Malíšková Charakterizace SIMKK a PRKK proteinů u vojtešky Medicago sativa Mgr. Ivan Luptovčiak, Ph.D.
Magisterská kategorie (6. podlaží, místnost 6.014)
11:00–11:15 Lucia Sládeková Analýza karyotypu cíceru baranieho (Cicer arietinum L.) Mgr. Alžběta Němečková, Ph.D.
11:15–11:30 Johana Hoffmannová Annotated catalogue of the click-beetle genera Hapatesus Candѐze, 1863 and Toorongus Neboiss, 1957 (Coleoptera: Elateridae) from the Australasian realm doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.
Doktorská kategorie (6. podlaží, místnost 6.014)
11:45–12:05 Rameez Arshad Revealing the architecture of photosynthetic apparatus in the diatom Thalassiosira pseudonana RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
12:05–12:25 Deepak Rathi Cell differentiation and protein oxidation in response to ascorbic acid Ankush Prasad, Ph.D.
12:25–12:45 Miroslav Peřina Dihydrotestosterone derivatives modified in the A-ring and their targeting of the androgen receptor in prostate cancer Mgr. Radek Jorda, Ph.D.
12:45–13:05 Jana Jakšová Contrasting effect of prey capture on jasmonate accumulation in two genera of aquatic carnivorous plants (Aldrovanda, Utricularia) doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Online prezentace (6. podlaží, místnost 6.014)
14:00–14:15 Katarína Hajduová Nanočastice pre detekciu sentinelových uzlín PharmDr. Zbyněk Nový, Ph.D.
14:15–14:30 Eliška Mihačová Application of ultra-weak photon emission imaging in plant research Ankush Prasad, Ph.D.
14:30–14:50 Kateřina Dostálová Lysosomal sequestration of anticancer drugs and multidrug resistance in cancer cells doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D.

Ceny a partneři

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1. – 3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.
Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 2 000 Kč

Generální partner