Biologie a ekologie

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D. | petr.hasler@upol.cz | 585 634 080

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.

Přihlašovat se je možné do 26. 4. 2018 (24:00).

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je vložit (nahrát) práci ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Na práci je stanoven maximální rozsah 20 stran. Je potřeba ji připravit do jednoho pdf dokumentu s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte BAE_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. BAE_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.

Dokument musí obsahovat titulní stranu s následujícími údaji:

  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2018
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Ročník a obor studia
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Pracoviště, kde je práce vedena

Soutěžní práci je možno do systému vložit do 30. 4. 2018 (15:00).

Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá. Jeden výtisk požadovaný komisí zajišťuje organizační tým.

Komise

Předseda: doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
Členové: doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.
RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
Mgr. Kristina Nešporová, Ph.D. (Contipro a.s.)

Harmonogram

Prezence soutěžících se uskuteční v den soutěže od 8:00 do 8:30 ve druhém podlaží před aulou (místnost 2.001) a je pro všechny účastníky povinná. Soutěž bude zahájena děkanem fakulty Martinem Kubalou v aule v 8:30. Obhajoby odstartují v 9:00. Zakončení soutěže spojené se slavnostním vyhlášením výsledků se uskuteční v aule v 16:00. Pro účastníky soutěže je zajištěn oběd od 13:00 do 14:00 ve foyer 6. podlaží.

8:00 – 8:30 Registrace (foyer před aulou, 2. podlaží)
8:30 – 9:00 Oficiální zahájení soutěže, informace o průběhu obhajob (aula, 2. podlaží, místnost 2.001)
  Obhajoby prací: bakalářská kategorie (5. podlaží, místnost 5.008)
9:00 – 9:15 Aleš Kvasnička Extracelulárně sekretované proteiny a peptidy bakterie Paenibacillus larvae Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
9:15 – 9:30 Miroslav Peřina Exprese a purifikace lidského komplexu CDK2/CycA a jeho charakterizace Mgr. Radek Jorda, Ph.D.
  Obhajoby prací: magisterská kategorie (5. podlaží, místnost 5.008)
9:40 – 10:00 Jana Biová Biologické vlastnosti původců nákaz včel a jejich využití v mikrobiologické diagnostice MVDr. Jaroslav Bzdil, Ph.D.
10:00 – 10:20 Jarmila Králíková Vliv modifikace struktury elicitinů infestinu a kryptogeinu na schopnost aktivace obranných mechanismů na modelovém systému Solanum spp. doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
10:20 – 10:40 Dominik Kusý Genome sequencing of Rhinorhipus Lawrence exposes an early branch of the Coleoptera prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D.
10:40 – 11:00 Eliška Šormová Diverzita a molekulární fylogeneze rodu Drilus Olivier, 1790 (Elateridae: Agrypninae: Drilini) z Kypru RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.
  Obhajoby prací: doktorská kategorie (5. podlaží, místnost 5.008)
11:10 – 11:30 Martin Bitomský Light limitation shapes the community seed mass of annual but not of perennial weeds prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
11:30 – 11:50 Matěj Boček The molecular phylogeny of Omalisidae (Coleoptera) defines the family limits and demonstrates low dispersal propensity and ancient vicariance patterns prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D.
11:50 – 12:10 Lenka Harmáčková The evolution of clutch size in Australian songbirds in relation to climate, predation, and nestling development doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D.
12:10 – 12:30 Denisa Hendrychová Selectivity of commercially available inhibitors of cyclin-dependent kinases doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
12:30 – 12:50 Daniela Konrádová Inspirováno přírodou – pepřovníkem proti Leishmanii RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
13:00 – 14:00  oběd ve foyer v 6. podlaží
13:40 – 14:00 Michal Motyka Phylogeny and evolution of Müllerian mimicry in aposematic Dilophotes: evidence for advergence and size-constraints in evolution of mimetic sexual dimorphism prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D.
14:00 – 14:20 Jana Růžičková Movement activity and habitat use of Carabus ullrichii (Coleoptera: Carabidae): The forest edge as a mating site? RNDr. Milan Veselý, Ph.D.
14:20 – 14:40 Ketaki Vasant Phadke Evaluation of clinical value of videokymography for diagnosis and treatment of voice disorders RNDr. Jan Švec, Ph.D.
16:00 oficiální vyhlášení výsledků soutěže (aula, 2. podlaží, místnosti 2.001)

Ceny

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1.-3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce   6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 1 500 Kč

Hlavní partner sekce

Teva
Teva Czech Industries s.r.o.

Partneři


Contipro a.s.