Hlavní partner

Teva

Matematika a informatika

Celkový vítěz

Petra ŠENKEŘÍKOVÁMechanické systémy s diferenciálními vazbami a problém regularity

Výsledky

Bakalářská sekce
PořadíJménoNázev práce
1.Tereza ŠEBKOVÁKompoziční data a statistický software R
2.Jana VAMPOLOVÁMetoda nejmenších čtverců
3.Dana CAHOVÁMatematický model eutrofizace jezera Mendota

Magisterská sekce
1.Bc. Petra ŠENKEŘÍKOVÁMechanické systémy s diferenciálními vazbami a problém regularity
2.Bc. Michaela SKOPALÍKOVÁKonstrukce D – optimálního plánu měření Langevinovy funkce a nelineární regresní modely
3.Bc. Jan STOKLASAFuzzy model pro podporu rozhodování Zdravotnické záchranné služby při mimořádných událostech

Doktorská sekce
1.Mgr. Michal BODUROn Mundici“s states on commutative basic algebras
1.Eriko TANAKAFinsler Geometrical Path Integral
2.Mgr. Roman ŠIMEČEKSizing Optimization of an Elastic Beam with a Rigid Obstacle: Numerical Realization
2.Mgr. Pavel TUČEKNonlinear Statistical Inference