Hlavní partner

Teva

Biologie a ekologie

Celkový vítěz

Mgr. Martin MISTRÍKThe biological role of common fragile sites

Výsledky

Bakalářská sekce
PořadíJménoNázev práce
1.Lukáš HOLECVliv vybraných morfologických parametrů toku na populaci raka kamenáče (Austropotamobius torrentium)
2.Pavla DUDKOVÁA review of the Cautires obsoletus species group from Indo–Burma (Coleoptera: Lycidae)

Magisterská sekce
1.Bc. Robin KUNDRATAA revision of Euanoma and Pseudeuanoma (Coleoptera: Drilidae)
2.Bc. Petr HORAEkoton -prosté rozhraní, nebo specifický biotop?
3.Bc. Eliška STOFFEROVÁMění fixační činidla koncentrace těžkých kovů v deponovaném organickém materiálu?

Doktorská sekce
1.Mgr. Martin MISTRÍKThe biological role of common fragile sites