Hlavní partner

Teva

Matematika a informatika

Celkový vítěz

Mgr. Botur MichalCommutative basic algebras

Výsledky

 Sekce bakalářskáNázev práce
1.Rádková KristinaSpline Toolbox v MATLABu
 Sekce magisterská 
1.Urbanová LucieAplikace fuzzy množin v psychometrii
2.Vláčilová HanaSrovnání teoretických přístupů kvícekriteriálnímu hodnocení
3.Šalandová RenataPoužití transformace Z při řešeni diferenčních rovnic a jejich aplikace v ekonomii
 Sekce doktorská 
1.Botur MichalCommutative basic algebras
2.Tuček PavelAnalýza a digitální zpracování Mössbauerovských spekter
3.Hron KarelOutlier Detection for Compositional Data Using Robust Methods
3.Pavlačka OndřejFuzzy Weighted Average Operation in Decision Making Models