Hlavní partner

Teva

Vědy o Zemi

Celkový vítěz

Bc. Radek BARVÍŘ

Obor: Geoinformatika

3D tisk tyflomap propojitelných s mobilními zařízeními

 

školitel: RNDr. Jan Brus, Ph.D.

Výsledky

BAKALÁŘSKÁ SEKCE

 

Pořadí

Jméno

Název práce a vedoucí práce

1.

Martin GABRYŠ
Obor: Geoinformatika a geografie

Vliv stínování na kognici map

školitel: Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D.

2.

František PAVLÍČEK

Obor: Geoinformatika a geografie

Zóny dojížďky na Univerzitu Palackého v Olomouci: vymezení, analýzy, propagace

školitel: prof. RNDr.Vít Voženílek, CSc.

3.

Martin PORTEŠ
Obor: Geoinformatika a geografie

Statistický atlas Olomouce v infografickém provedení

školitel: RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.


MAGISTERSKÁ SEKCE

 

Pořadí

Jméno

Název práce a vedoucí práce

1.

Bc. Radek BARVÍŘ

Obor: Geoinformatika

3D tisk tyflomap propojitelných s mobilními zařízeními

školitel: RNDr. Jan Brus, Ph.D.

2.

Bc. Tomáš LICZKA
Obor: Geoinformatika

Tvorba mobilní geoaplikace pro nevidomé

školitel: RNDr. Jan Brus, Ph.D.

3.

Bc. Adela RYCHTÁRIKOVÁ

Obor: Regionální geografie

Emocionální mapa města Olomouce

školitel: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.


DOKTORSKÁ SEKCE

 

Pořadí

Jméno

Název práce a vedoucí práce

 

1.

Mgr. Tomáš POHANKA

Obor: Geoinformatika a kartografie

 

Distributed spatial database systems for sensor data

školitel: doc. RNDr. Vilém Pechanec,  Ph.D.