Hlavní partner

Teva

Posterová sekce

Výsledky

Hodnotili soutěžící studenti a členové komisí

 

Pořadí

Jméno

Název práce a vedoucí práce

1.

Mgr. Richard ANDRÁŠIK
Obor: Matematická analýza

New methods for evaluation of safety targets in public transport

školitel: RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.

2.

Mgr. Josef HLOUŠEK

Obor: Optika a optoelektronika

Towards a photon-number-resolving detector free of systematic errors

školitel: prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.

3.

Bc. Tomáš LICZKA
Obor: Geoinformatika

Tvorba mobilní geoaplikace pro nevidomé

školitel: RNDr. Jan Brus, Ph.D.