Hlavní partner

Teva

Matematika a informatika

Celkový vítěz

Bc. Zbyněk KURAČ

Obor: Diskrétní matematika

Agregační funkce na ohraničených svazech

školitel: Mgr. Jozef Pócs, Ph. D.

Výsledky

BAKALÁŘSKÁ SEKCE

Pořadí

Jméno

Název práce a vedoucí práce

1.

Radek SVAČINA

obor: Matematika a její aplikace

Metoda řešení soustav lineárních diferenciálních rovnic

školitel: RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.

2.

Klára JURÁŇOVÁ

Obor: Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví / pojišťovnictví

Statistická analýza kompozičních dat pomocí knihovny „compositions“ softwaru R

školitel: doc. RNDr. Karel Hron Ph.D.

3.

Martin VAVRUŠA
Obor: Aplikovaná statistika

Analýza návštěvnosti na českých hokejových stadionech
školitel: Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.


MAGISTERSKÁ SEKCE

Pořadí

Jméno

Název práce a vedoucí práce

1.

Bc. Zbyněk KURAČ
Obor: Diskrétní matematika

Agregační funkce na ohraničených svazech

školitel: Mgr. Jozef Pócs, Ph. D.

2.

Bc. Aneta ANDRÁŠIKOVÁ
Obor: Aplikace matematiky v ekonomii

Vícerozměrná analýza symbolických dat

školitel: doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

3.

Bc. Jana RADOVÁ
Obor: Matematika a její aplikace

Metoda vnitřních bodů aplikovaná na kontaktní úlohu pro nosník s podložím

školitel: RNDr. Jitka Machalová, Ph.D


DOKTORSKÁ SEKCE

Pořadí

Jméno

Název práce a vedoucí práce

1.

Mgr. Renáta TALSKÁ

Obor: Aplikovaná matematika

Functional regression with probability density response

školitel: doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

2.

Mgr. Veronika ŘÍMALOVÁ

Obor: Aplikovaná matematika

On Functional Data Analysis with Application to Geology

školitel: doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.

3.

Mgr. Julie RENDLOVÁ
Obor: Aplikovaná matematika

Robust principal component analysis for compositional tables

školitel: doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.