Hlavní partner

Teva

Fyzika

Celkový vítěz

Aleš STEJSKAL

Obor: Aplikovaná fyzika

Tvarová analýza signálu v detekci jaderného záření

školitel: Mgr. Michal Dudka

Výsledky

BAKALÁŘSKÁ SEKCE

Pořadí

Jméno

Název práce a vedoucí práce

1.

Aleš STEJSKAL
Obor: Aplikovaná fyzika

Tvarová analýza signálu v detekci jaderného záření

školitel: Mgr. Michal Dudka

2.

Jan KOČIŠČÁK

Obor: Aplikovaná fyzika

Charakterizace fokusovaného záření gama v Mössbauerově spektroskopii

školitel: Mgr. Petr Novák, Ph.D.

3.

Barbora ŽÁDNÍKOVÁ

Obor: Digitální a přístrojová optika

Závislost optické účinnosti indirekt reflektoru na jeho parametrech

školitel: Mgr. Petr Ferbas


MAGISTERSKÁ SEKCE

Pořadí

Jméno

Název práce a vedoucí práce

1.

Bc. Jaromír MIKA

Obor: Optika a optoelektronika

Preparing arbitrary statistics of light by intensity modulation

školitel: Mgr. Ivo Straka

2.

Bc. Lukáš PODHORA

Obor: Optika a optoelektronika

Generation of non-classical light from warm atomic ensemble

školitel: Mgr. Lukáš Slodička, Ph.D.

3.

Bc. Dominik KOUTNÝ

Obor: Obecná fyzika a matematická fyzika

Positivity constraints in quantum protocols of optical signal characterization

školitel: doc. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.


DOKTORSKÁ SEKCE

Pořadí

Jméno

Název práce a vedoucí práce

1.

Ravindra KALE

Obor: Biofyzika

Amino acid oxidation of the D1 and D2 proteins by oxygen radicals during photoinhibition of photosystem II

školitel: doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

2.

Ievgen ARKHIPOV

Obor: Aplikovaná fyzika

Experimental generation of higher-order nonclassical states

školitel: doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.

3.

Mgr. Tomáš KOMÁREK

Obor: Aplikovaná fyzika

Modelování optické části detektoru času průletu vysokoenergetických částic a srovnání s daty

školitel: Mgr. Libor Nožka, Ph.D.