Hlavní partner

Teva

Didaktika

Celkový vítěz

Veronika CÁBOVÁ

 

Obor: Geografie – Tělesná výchova

Vodní nádrže ČR ve výuce zeměpisu na základních a středních školách – návrh didaktických materiálů pro výuku

školitel: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Výsledky

BAKALÁŘSKÁ SEKCE

 

Pořadí

Jméno

Název práce a vedoucí práce

1.

Olga VOGELOVÁ

Obor: Fyzika – Chemie

Fyzika klavíru

školitel: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.


MAGISTERSKÁ SEKCE

 

Pořadí

Jméno

Název práce a vedoucí práce

1.

Veronika CÁBOVÁ
Obor: Geografie – Tělesná výchova

Vodní nádrže ČR ve výuce zeměpisu na základních a středních školách – návrh didaktických materiálů pro výuku

školitel: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.