Hlavní partner

Teva

Chemie

Celkový vítěz

Eva ZAHRADNÍKOVÁ
Obor: Chemie pro víceoborové studium

Magneticky zajímavé komplexy manganu a železa s pyridinovými makrocyklickými ligandy

 školitel: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Výsledky

BAKALÁŘSKÁ SEKCE

 

Pořadí

Jméno

Název práce a vedoucí práce

1.

Eva ZAHRADNÍKOVÁ
Obor: Chemie pro víceoborové studium

Magneticky zajímavé komplexy manganu a železa s pyridinovými makrocyklickými ligandy

školitel: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

2.

Iveta HLOUŠKOVÁ
Obor: Aplikovaná chemie

Uhlíkové mikroelektrody modifikované slitinou mědi a niklu ke stanovení glukosy

školitel: Mgr. Daniel Riman

3.

Štěpán HELMER
Obor: Molekulární a buněčná biologie

Molekulové modelování UDP-glukuronosyltraferáz

školitel: doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.


MAGISTERSKÁ SEKCE

 

Pořadí

Jméno

Název práce a vedoucí práce

1.

Bc. František ZÁLEŠÁK

Obor: Organická chemie

Studium cyklizačních reakci hydrazonů vedoucí k nekondenzovaným 1,2,4-triazinům a jejich přeměny

školitel: doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph. D.

2.

Bc. Barbora BORÁŇOVÁ

Obor: Analytická chemie

Toxikologická a forenzní analýza „New Designer“ benzodiazepinů kapilární elektroforézou s hmotnostní spektrometrií

školitel: doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D.

3.

Bc. Eliška RYŠAVÁ
Obor: Fyzikální chemie

Dynamika vstupu substrátu do cytochromu P450 11A1

školitel: doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.

3.

Bc. Dagmar MATOCHOVÁ
Obor: Materiálová chemie

Povaha vazby C-F u fluorovaných derivátů grafenu

školitel: doc. RNDr. Miroslav Medveď, Ph.D.


DOKTORSKÁ SEKCE

 

Pořadí

Jméno

Název práce a vedoucí práce

 

1.

Mgr. Daniel RIMAN

Obor: Analytická chemie

Glucose sensing on graphite screen-printed electrode modified by sparking of copper nickel alloys

školitel: doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.