Hlavní partner

Teva

Chemie

Celkový vítěz

Barbora Agatha SUCHOMELOVÁStudium nových koordinačních sloučenin obsahujících 2-fenyl-3-hydroxychinolonový skelet

Výsledky

Bakalářská sekce
PořadíJménoNázev práce
1.Barbora Agatha SUCHOMELOVÁ
Studium nových koordinačních sloučenin obsahujících 2-fenyl-3-hydroxychinolonový skelet
2.Lenka KUBOVIČOVÁ
Syntéza 2-substituovaných benzimidazolových a 8-substituovaných purinových prekurzorů.
3.Vlastimil MAZÁNEK
Komparativní studium elektrochemických vlastností uhlíkových mikrovláken na bázi polyakrylonitrilu a viskózy

Magisterská sekce
1.Bc. Marek PETRÁČEKStudium přeměny vybraných 2-substituovaných 3-hydroxy-4(1H)-chinolonů a jejich fluorescenčních vlastností
2.Bc. Markéta PALONCÝOVÁKonvergence profilu volné energie kumarinu na lipidové dvojvrstvě
3.Bc. Petra SMYSLOVÁPříprava a reaktivita vybrabých 5 a 5´-substituovaných 5-methyluridinů

Doktorská sekce
1.Mgr. Iva DOLEČKOVÁAntiproliferative and antiangiogenic effects of flavone eupatorin, an active constituent of chloroform extract of Orthosiphon stamineus leaves
2.Mgr. Barbora VAŇKOVÁDirect C-H Arylation of Purine on Solid Phase and its Use for Chemical Libraries Synthesis
3.Mgr. Lukáš JEDINÁKThe Synthesis of Pyrazolopyrimidines as a Potential CDKs Inhibitors