Hlavní partner

Teva

Chemie

Celkový vítěz

Ivana MEJDROVÁSyntéza, studium reaktivity a biologické aktivity derivátů uracilu substituovaného v poloze C5 a N1

Výsledky

Bakalářská sekce
PořadíJménoNázev práce
1.Ivana MEJDROVÁSyntéza, studium reaktivity a biologické aktivity derivátů uracilu substituovaného v poloze C5 a N1
2.Marek MACHATA
Slovenská technická univerzita Bratislava
Príprava štruktúra a magnetické vlastnosti 3d-4f komplexov
3.Daniel RIMANElektrochemická úprava povrchu C vláken a jejich využití jako senzorů v amperometrii, HPLC detekci a mikrodialýze

Magisterská sekce
 Bc. Aleš KALUPStudium mechanismů izomerizací planárních sloučenin platiny a palladia
 Bc. Peter AUGUSTIN
Slovenská technická univerzita Bratislava
Príprava nových koordinačných zlúčenín Fe(III) s ligandom anapet a ich magnetické vlastnosti
 Bc. Ondřej KURKAStudium chemických přeměn anthokyanidinových barviv

Doktorská sekce
1.Mgr. Radim KNOBAnalysis of trace degradation products (decarboxylated diastereoisomers) of S-Adenosylmethionine by electrophoresis in capillaries with cationic coatings
2.Mgr. Radek JORDAPurine and pyrazolopyrimidine inhibitors of cyclin-dependent kinases