Hlavní partner

Teva

Fyzika

Celkový vítěz

Václav BLECHTAPříprava a charakterizace nanočástic elementárního železa pomocí vysokoteplotní RTG práškové difrakce

Výsledky

Bakalářská sekce
PořadíJménoNázev práce
1.Václav BLECHTAPříprava a charakterizace nanočástic elementárního železa pomocí vysokoteplotní RTG práškové difrakce
2.Ladislav STANKEVliv typu numerické korelace struktur koherenční zrnitosti na měření translace zkoumaného předmětu metodou na korelace polí koherenční zrnitosti
3.Martin DEUTSCHLNávrh a realizace dvoupásmové reprosoustavy

Magisterská sekce
1.Bc. Roman KROBOTSimulace proudění pomocí celulárních automatů
2.Bc. Aleš FRANTÍKEDX mikroanalýza nanopráškových materiálů
3.Bc. Eva HALENKOVÁTransformace optického svazku pomocí adaptivního zrcadla

Doktorská sekce
1.Mgr. Michal MIČUDAExperimental Realization of Programmable Quantum Gate