Chemie

Celkový vítěz

Martin ŠVIDRNOCHScreening toxikologicky významných látek v biologických vzorcích na pevných površích hmotnostní spektrometrií

Výsledky

Bakalářská sekce
PořadíJménoNázev práce
1.Martin ŠVIDRNOCHScreening toxikologicky významných látek v biolockých vzorcích na pevných površích hmotnostní spektrometrií
2.Hana MALEČKOVÁSyntéza derivátů uracilu substituovaného v poloze 5 heterocyklem, studium reaktivity a biologické aktivity
3.Petra SMYSLOVÁElektrochemická aktivita bromovaných zpomalovačů hoření

Magisterská sekce
 Bc. Lukáš JEDINÁKSyntéza a studium biologické aktivity pětičlenných dusíkatých heterocyklů se dvěma heteroatomy
 Bc. Lukáš ROZSYPALAnalýza léčiv v povrchových vodách
 Bc. Pavel POLAKOVIČDynamika ribozymu hepatitidy D

Doktorská sekce
1.Mgr. Radka NOVOTNÁKinetin and its derivatives: Structural characterization and coordination mode in Zn(II) complexes
2.Mgr. Tibor BÉRESSynthesis and LC-MS identification and quantification of intact cytokinin nucleotides in K-562 human leukemia cells
3.Mgr. Pavel ŠTARHAPlatinum(II) and palladium(II) oxalato complexes involving N6-benzyladenine-based N-donor ligands: synthesis, characterization and in vitro cytotoxicity

Zvláštní cenu poroty obdržel:
Bc. Petr SUCHOMEL za práci „ Příprava nanočástic stříbra redukcí jeho halogenidů“