Hlavní partner

Teva

Biologie a ekologie

Celkový vítěz

Bc. Vendula KŘIVÁNKOVÁCharakteristické znaky rostlin jako indikátory různých způsobů obhospodařování trvalých travních porostů

Výsledky

Bakalářská sekce
PořadíJménoNázev práce
1.Nebylo uděleno 
2.Anna CHMELAŘOVÁAnalýza polymorfních Gross-species mikrosatelitů pro determinaci paternity u pelikána kadeřavého
3.Veronika VÍŠKOVÁRozšíření křečka polního v České republice

Magisterská sekce
1.Bc. Vendula KŘIVÁNKOVÁ Charakteristické znaky rostlin jako indikátory různých způsobů obhospodařování trvalých travních porostů
2.Bc. Eva ŘEZNÍČKOVÁ Pyrazolopyrimidinové inhibitory CDK: antiproliferační a proapoptotické vlastnosti
3.Bc. Jana BOŘUCKÁ Interaction between light and auxin in plant photomorphogenesis