Hlavní partner

Teva

Chemie

Celkový vítěz

Mgr. Petr SKLENOVSKÝTwo C-terminal Ankyrin Repeats Form the Minimal Stable Unit of the Ankyrin Repeat Protein p18INK4c

Výsledky

Bakalářská sekce
PořadíJménoNázev práce
1.Katarína MRÍZOVÁTransgenné rastliny so zvýšenou tvorbou lyzínu a zmenením zložením gluteninov
2.Lukáš ROZSYPALAnalýza léčiv v povrchových vodách
3.Jana KLÁSKOVÁVyužití 2-amino-4(1H)-chinolonu k syntéze nových sloučenin s potenciální biologickou ..

Magisterská sekce
1.Veronika BRYCHTOVÁCyklin-dependentní kinasa 9 jako cíl farmakologických inhibitorů
2.Kamila ŠTĚPÁNKOVÁMononuclear ruthenium complexes with derivatives of 6-benzylaminopurine
3.Pavla KLAPETKOVÁMechanismus teplotní transformace šťavelanu železitého na vzduchu
 
Doktorská sekce
1.Petr SKLENOVSKÝ Two C-terminal Ankyrin Repeats Form the Minimal Stable Unit of the Ankyrin Repeat Protein p18INK4c
2.-3Mária ŠMEHILOVÁBiochemical and Structural Comparison of Two Differentially Targeted Cytokinin dehydrogenace Enzymes
2.-3Lucie SPÁČILOVÁSynthesis of 2´-deoxy-uridine analogues by the alkyne-azide „click“ reaction and their influence on the duplex stabili