Hlavní partner

Teva

Podpořte vědeckou práci studentů!

Soutěž je příležitostí zviditelnit firemní značku formou reklamy, nabídnout studentům za jejich vynikající výsledky finanční či věcný dar. Budeme potěšeni zájmem organizací a jejich zapojením v roli partnera akce.