CH_Chasak_Jan.pdf

Předložená bakalářská práce je zaměřena na design a syntézu nových derivátů squaramidu cílících mykobakteriální ATP synthasu. V teoretické části je pozornost věnována dosavadním syntetickým studiím, které vedou k přípravě squaramidového skeletu. Následuje popis známých antibakteriálních vlastností těchto derivátů a podrobný popis mykobakteriální ATP synthasy. Experimentální část práce soustředí svou pozornost na samotnou syntézu dvou strukturních typů squaramidů a optimalizaci jednotlivých reakčních kroků. Závěrem bakalářské práce je diskutována biologická aktivita připravených látek.