Vědy o Zemi

Soutěž O cenu děkana je studentská vědecká soutěž, které se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

Koordinátor sekce Vědy o Zemi: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. | irena.smolova@upol.cz | 585 634 511

Registrace do soutěže

Registrujte se prostřednictvím formuláře na těchto stránkách

Pro rok 2017 je uzávěrka registrace stanovena na 29. dubna a termín pro odevzdání prací na 2. května 2017.   

Práce registrovaných soutěžících se odevzdávají koordinátorovi příslušné sekce v rozsahu max. 10 stran u Bc. kategorie a max. 20 stran u kategorií Mgr. a Ph.D., a to ve dvou vyhotoveních.

Rozsah a forma práce

Předepsaný rozsah práce je max. 10 stran u Bc. kategorií a max. 20 stran u kategorií Mgr. a Ph.D., formátu A4. Soutěžní práce musí být odevzdána svázaná (např. kroužkovou vazbou) ve dvou vyhotoveních Mgr. Pavle Minxové (pavla.minxova@upol.cz, tel. 585 634 507; kancelář LP 2.023).

Doporučuje se publikační forma. V doktorské sekci je publikační forma práce povinná a povinný je i anglický jazyk jak pro text práce, tak pro obhajobu práce na soutěži.

Práce musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:

  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2017
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Ročník a obor studia
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Pracoviště, kde je práce vedena

Komise 

Komise pro bakalářskou sekci

Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D.
Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.

Komise pro magisterskou sekci

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.

Komise pro doktorskou sekci

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.
doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.

Harmonogram

Prezence soutěžících se uskuteční v den soutěže od 8:00 do 8:30 ve druhém podlaží před aulou a je pro všechny účastníky povinná. V 8:30 soutěž zahájí v aule (místnost č. 2.001) děkan Ivo Frébort. V 9:00 začnou obhajoby v jednotlivých sekcích. Sekce Vědy o Zemi se bude konat v učebnách č. 2.005 a 2.025. Pro účastníky soutěže je zajištěn oběd.

Podrobný harmonogram obhajob registrovaných prací bude zveřejněn během úterý 2. 5. 2017.

Zakončení soutěže spojené s vyhlášením výsledků bude v aule (místnost č. 2.001) v 16:00.

Pozn. Časy se mohou měnit. Sledujte proto, prosím, webové stránky.

Harmonogram obhajob

Bakalářská kategorie – učebna č. 2.025

Prezentace

Jméno

Název práce

Jméno školitele

Pracoviště

9:00 – 9:15

Gabryš Martin

Vliv stínování na kognici map

RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D.

Katedra geologie

9:15 – 9:30

Hemelíková Adéla

Vliv lidského kapitálu na ekonomický růst se zaměřením na rozvojové země

Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D.

Katedra geoinformatiky

9:30 – 9:45

Masopust Jan

Tvorba navigační aplikace pro potřeby leteckého fotogrammetrického snímkování

Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D.

Katedra rozvojových studií

9:45 – 10:00

Pavlíček František

Zóny dojížďky na Univerzitu Palackého v Olomouci: vymezení, analýzy, propagace

RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D

Katedra geoinformatiky

10:00 – 10:15

Porteš Martin

Statistický atlas Olomouce v infografickém provedení

prof. RNDr.Vít Voženílek, CSc.

Katedra geoinformatiky

10:15 – 10:30

Roubalík Štěpán

Analýza toků veřejné dopravy na základě dat z mýtných bran

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.

Katedra geoinformatiky

10:30 – 10:45

Tuháček Tomáš

Index podlažní plochy budov v Olomouci

RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.

Katedra geoinformatiky

Magisterská a doktorská kategorie – učebna č. 2.005

Prezentace

Jméno

Název práce

Jméno školitele

Pracoviště

9:00 – 9:20

Barvíř Radek

3D tisk tyflomap propojitelných s mobilními zařízeními

RNDr. Jan Brus, Ph.D.

Katedra geoinformatiky

9:20 – 9:40

Kubeček Josef

Místní klimatické zóny v Olomouci a okolí: teplota vzduchu

Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.

Katedra geografie

9:40 – 10:00

Liczka Tomáš

Tvorba mobilní geoaplikace pro nevidomé

RNDr. Jan Brus, Ph.D.

Katedra geoinformatiky

10:00 – 10:20

Rychtáriková Adela

Emocionální mapa města Olomouce

Mgr. Petr Šimáček, Ph.D

Katedra geografie

10:20 – 10:40

Stachová Markéta

Aplikace modelu Urban Planner v Česku

RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.

Katedra geoinformatiky

10:40 – 11:00

Valášek Stanislav

Územní změny habsburského soustátí od r. 1526 se zvláštním zřetelem na unifikaci měnových systémů

RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.

Katedra geografie

Následuje sekce doktorská:

11:00 – 11:20

Pohanka Tomáš

Distributed spatial database systems for sensor data

doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.

Katedra geoinformatiky

Ceny

V soutěži bude oceněno v každé kategorii každé sekce vždy 1.-3. místo a v každé sekci navíc vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Soupis cen

Partneři