Vědy o Zemi

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. | irena.smolova@upol.cz | 585 634 511

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.

Přihlašovat se je možné do 26. 4. 2018 (24:00).

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je vložit (nahrát) práci ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Na práci není blíže stanoven rozsah. Je potřeba ji připravit do jednoho pdf dokumentu s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte VOZ_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. VOZ_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.

Dokument musí obsahovat titulní stranu s následujícími údaji:

  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2018
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Ročník a obor studia
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Pracoviště, kde je práce vedena

Soutěžní práci je možno do systému vložit do 30. 4. 2018 (15:00).

Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá. Jeden výtisk požadovaný komisí zajišťuje organizační tým.

Komise

Komise pro kategorii bakalářských prací

Předsedkyně: Mgr. Lenka Dušková, PhD. (MRS)
Členové: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. (KGG)
Mgr. Jaroslav Kapusta (KGE)
Mgr. Vít Pászto, Ph.D. (KGI)

Komise pro doktorskou sekci

Předsedkyně: doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D. (KGI)
Členové: RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D. (KGE)
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. (KGG)
Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. (MRS)

Harmonogram

Prezence soutěžících se uskuteční v den soutěže od 8:00 do 8:30 ve druhém podlaží před aulou (místnost 2.001) a je pro všechny účastníky povinná. Soutěž bude zahájena děkanem fakulty Martinem Kubalou v aule v 8:30. Obhajoby odstartují v 9:00. Zakončení soutěže spojené se slavnostním vyhlášením výsledků se uskuteční v aule v 16:00. Pro účastníky soutěže je zajištěn oběd od 13 do 14 hodin ve foyer v 6. podlaží.

8:00 – 8:30 Registrace (foyer před aulou, 2. podlaží)
8:30 – 9:00 Oficiální zahájení soutěže, informace o průběhu obhajob (aula, 2. podlaží, místnost 2.001)
  Obhajoby prací: bakalářská kategorie 
9:00 – 9:15 Kala Michal  Aktuální stav výzkumu jeskyně Lopač Mgr. Petr Mackovčin, Ph.D.
9:15 – 9:30 Pavlačka Daniel  Prostorové zpracování dat z projektu Global Entrepreneurship Monitor Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
9:30 -9:45 Dratva Přemysl  Časoprostorové analýzy typu a stavu zemědělských plodin z dat Sentinel-2 Mgr. Tomáš Pour
9:45 – 10:00 Kočvarová Barbora  Časoprostorová analýza cenové mapy Olomouce 1993–2017 RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
10:00 – 10:15 Trnová Lenka  Hodnocení mechanismů replikace vybraných databázových systémů Mgr. Tomáš Pohanka
10:15 – 10:30 Blažková Kateřina  Hodnocení preferencí uživatelů tištěných map RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.
10:30 – 10:45 Filická Romana  Vliv denního a nočního režimu na percepci map RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.
  Obhajoby prací: doktorské kategorie 
9:00 – 9:30 Pour Tomáš  Airborne Thermal Remote Sensing – Case Study of Olomouc, Czech Republic prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
  Obhajoby prací: magisterská kategorie 
9:40 – 10:00 Šulc David  Identifikace a prostorové analýzy rozmístění komářích líhnišť v CHKO Litovelské Pomoraví RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.
10:00 – 10:20 Koníček Jakub  Hodnotenie infografiky pomocou eye-trackingu Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D.
10:20 – 10:40 Kapounková Andrea  Aplikace metody geodesign v českém územním plánování RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
10:40 – 11:00 Králová Lucie  Analýza pevných stanovišť včelstev v České republice RNDr. Jan Brus, Ph.D.
11:00 – 11:20 Obruča Dominik  Vnitřní migrace v Indii Lucie Macková, M.A.
11:20 – 11:40 Sova Marek  Identifikace rizikových míst v dopravní síti města Olomouce z pohledu bezpečnosti cyklistů doc. RNDr. Michal Bíl, Ph.D.
13:00 – 14:00  oběd ve foyer v 6. podlaží
16:00 oficiální vyhlášení výsledků soutěže (aula, 2. podlaží, místnosti 2.001)

Ceny

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1.-3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce   6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 1 500 Kč

Hlavní partner sekce

Teva
Teva Czech Industries s.r.o.