Posterová sekce

Soutěž O cenu děkana je studentská vědecká soutěž, které se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

Koordinátor sekce Biologie a ekologie: Mgr. Jan Říha, Ph.D. | jan.riha@upol.cz | 585 634 104

Registrace do soutěže

Registrujte se prostřednictvím formuláře na těchto stránkách

Pro rok 2016 je uzávěrka registrace stanovena na 29. dubna 2017.  

Účastníci dodají svůj soutěžní poster v den soutěže mezi 9.30 a 10.00 hod. ve foyer 2. podlaží budovy Přírodovědecké fakulty UP (tř. 17. listopadu 12), případně dříve po domluvě s koordinátorem sekce.

Rozsah a forma práce

Poster velikosti A0 nebo menší v českém nebo anglickém jazyce. V doktorské kategorii je anglický jazyk povinný.

Hodnocení

Hodnocení poster sekce probíhá odlišně od ostatních sekcí. Pořadí bude určeno počtem obdržených hlasů od aktivních účastníků (soutěžící studenti, členové komisí, koordinátoři). 

Harmonogram

Prezence soutěžících se uskuteční v den soutěže od 8:00 do 8:30 ve druhém podlaží před aulou a je pro všechny účastníky povinná. V tomto čase (8:00 – 8:30) je také nutné připravit soutěžní poster na určenou nástěnku ve foyer 2. podlaží. V 8:30 soutěž zahájí v aule (místnost č. 2.001) děkan Ivo Frébort. Pro účastníky soutěže je zajištěn oběd.

Zakončení soutěže spojené s vyhlášením výsledků bude v aule (místnost č. 2.001) v 16:00.

Pozn. Časy se mohou měnit. Sledujte proto, prosím, webové stránky.

Ceny

V soutěži bude oceněno v každé kategorii každé sekce vždy 1.-3. místo a v každé sekci navíc vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce. 

Soupis cen