Posterová sekce

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP. Tato sekce má pouze jednu společnou soutěžní kategorii.

Koordinátor sekce

Mgr. Jan Říha, Ph.D. | jan.riha@upol.cz | 585 634 104

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.

Přihlašovat se je možné do 26. 4. 2018 (24:00).

Rozsah a forma práce

Poster velikosti A0 nebo menší v českém nebo anglickém jazyce. V doktorské kategorii je anglický jazyk povinný.

Hodnocení

Hodnocení poster sekce probíhá odlišně od ostatních sekcí. Pořadí bude určeno počtem obdržených hlasů od aktivních účastníků (soutěžící studenti, členové komisí, koordinátoři).

Harmonogram

Prezence soutěžících se uskuteční v den soutěže od 8:00 do 8:30 ve druhém podlaží před aulou a je pro všechny účastníky povinná. V tomto čase (8:00 – 8:30) je také nutné připravit soutěžní poster na určenou nástěnku ve foyer 2. podlaží. V 8:30 soutěž zahájí v aule (místnost č. 2.001) děkan Martin Kubala. Pro účastníky soutěže je zajištěn oběd od 13:00 do 14:00 ve foyer 6. podlaží.

Hlasování o nejlepší poster bude probíhat od 9:00 do 14:00 hod. před aulou ve 2. podlaží.

Zakončení soutěže spojené s vyhlášením výsledků bude v aule (místnost č. 2.001) v 16:00.

Ceny

V sekci bude oceněno 1.-3. místo. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Umístění Ocenění
1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium

Hlavní partner sekce

Teva
Teva Czech Industries s.r.o.