Posterová sekce

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP. Tato sekce má pouze jednu společnou soutěžní kategorii.

Koordinátor sekce

Mgr. Jan Říha, Ph.D. | jan.riha@upol.cz | 585 634 104

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné do 25. 4. 2019 (24:00).

Rozsah a forma práce

Poster velikosti A0 nebo menší v českém nebo anglickém jazyce. V doktorské kategorii je anglický jazyk povinný.

Hodnocení

Hodnocení poster sekce probíhá odlišně od ostatních sekcí. Pořadí bude určeno počtem obdržených hlasů od aktivních účastníků (soutěžící studenti, členové komisí, koordinátoři).

Harmonogram

Prezence soutěžících se uskuteční v den soutěže od 8:00 ve druhém podlaží před aulou (místnost 2.001) a je pro všechny účastníky povinná. Soutěž bude zahájena děkanem fakulty Martinem Kubalou v aule v 8:30. Zakončení soutěže spojené se slavnostním vyhlášením výsledků se uskuteční v aule v 16:00. Pro účastníky soutěže je zajištěn oběd od 13:00 do 14:00 ve foyer 6. podlaží.

Harmonogram obhajob prací

8:00–8:30 Registrace (foyer před aulou, 2. podlaží)
8:30–9:00 Oficiální zahájení soutěže, informace o průběhu obhajob (aula, 2. podlaží, místnost 2.001)
9:00–14:00 Vystavení posterů před aulou, hlasování
1 Šimon Bräuer Kolektivní spinové operátory prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Optika a optoelektronika
2 Martin Gabryš Optimalizace turistických map pomocí eye-tracking testování RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Geoinformatika
3 Jiří Komínek Analýza čtení geologických map geology a negeology RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Geoinformatika
4 Marie Šabatová Analýza a vizualizace prostorové diferenciace studentů a absolventů Katedry geoinformatiky UP RNDr. Alena Vondráková, LL.M. Ph.D.
Geoinformatika a geografie
5 Jana Jakšová Chemical sensing in Venus flytrap doc. Andrej Pavlovič, Ph.D.
Biofyzika
6 Martin Bielak Polarization state generation, measurement and control using liquid-crystal modulators RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.
Optika a optoelektronika
7 Anastasiia Balukova Triplet Excited Carbonyls and Singlet Oxygen Formation During Oxidative Radical Reaction in Skin M.Sc Ankush Prasad, Ph.D
Biotechnologie a genové inženýrství
8 Kateřina Jiráková Experimental counterfeiting of quantum money doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Aplikovaná fyzika
9 Martin Sadílek Mapování bezpečnosti města Olomouce prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Geoinformatika a geografie
10 Jakub Kaplan Geoinformatické zpracování dat ze studie monitoringu úspěšnosti zimování včelstev RNDr. Jan Brus, Ph.D.
Geoinformatika a geografie
11 Filip Fryčák Tvorba 3D tiskových modelů z fotogrammetrických dat RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.
Geoinformatika a geografie
13:00–14:00 oběd ve foyer 6. podlaží
16:00 oficiální vyhlášení výsledků soutěže (aula, 2. podlaží, místnost 2.001)

Ceny

V sekci bude oceněno 1.-3. místo. Na zajištění cen přispívají partneři akce.
Umístění Ocenění
1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium

Generální partner

Teva