Matematika a informatika

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D. | pavel.zencak@upol.cz | 585 634 075

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.

Přihlašovat se je možné do 26. 4. 2018 (24:00).

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je vložit (nahrát) práci ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Na práci není blíže stanoven rozsah. Je potřeba ji připravit do jednoho pdf dokumentu s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte MAI_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. MAI_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.

Dokument musí obsahovat titulní stranu s následujícími údaji:

  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2018
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Ročník a obor studia
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Pracoviště, kde je práce vedena

Soutěžní práci je možno do systému vložit do 30. 4. 2018 (15:00).

Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá. Jeden výtisk požadovaný komisí zajišťuje organizační tým.

Komise

Předsedkyně: doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
Členové: doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.
Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.

Harmonogram

Prezence soutěžících se uskuteční v den soutěže od 8:00 do 8:30 ve druhém podlaží před aulou (místnost 2.001) a je pro všechny účastníky povinná. Soutěž bude zahájena děkanem fakulty Martinem Kubalou v aule v 8:30. Obhajoby odstartují v 9:00. Zakončení soutěže spojené se slavnostním vyhlášením výsledků se uskuteční v aule v 16:00. Pro účastníky soutěže je zajištěn oběd.

8:00 – 8:30 Registrace (foyer před aulou, 2. podlaží)
8:30 – 9:00 Oficiální zahájení soutěže, informace o průběhu obhajob (aula, 2. podlaží, místnost 2.001)
  Obhajoby prací: bakalářská kategorie (5. podlaží, místnost 5.068)
10 minut prezentace + 5 minut diskuse 
9:00 – 9:15 Kristýna Neuwirthová Vliv zlatého řezu na vnímání krásy lidské tváře Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.
9:15 – 9:30 Sylva Šmoldasová Analýza vlivu hladiny antimülleriánského hormonu na pravděpodobnost otěhotnění u žen léčených na neplodnost doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
9:30 – 9:45 Veronika Vykydalová Kolik sázenek je vsazeno ve Sportce? Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
  Obhajoby prací: magisterská kategorie (5. podlaží, místnost 5.068)
10 minut prezentace + 5 minut diskuse 
9:55 – 10:10 Tomáš Mikula UPOL Search – webový vyhledávač pro doménu upol.cz Mgr. Martin Trnečka, Ph.D.
10:10 – 10:25 Jan Nováček Použití metod strojového učení na automatickou segmentaci mikroskopických snímků. RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
10:25 – 10:40 Radek Svačina Desky RNDr. Jitka Machalová Ph.D.
  Obhajoby prací: doktorská kategorie (5. podlaží, místnost 5.068)
15 minut prezentace + 5 minut diskuse
10:50 – 11:10 Aneta Andrášiková Power of tests in the Cox proportional hazards model doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
11:10 – 11:30 Jakub Kmec Geometry parametrization in turbofan shape optimization RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
11:30 – 11:50 Veronika Římalová An inferential framework for the analysis of spatio-temporal geochemical data doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
11:50 – 12:00 přestávka    
12:00 – 12:20 Vojta Sukač Fuzzy consensus in group decision-making model using absolute-type evaluations RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
12:20 – 12:40 Nikola Štefelová Robust compositional analysis of physical activity and sedentary behavior data doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
12:40 – 13:00 Renáta Talská Effects of changing the reference measure in statistical processing of density functions doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
13:00 – 14:00 Oběd ve foyer v 6. podlaží
16:00 Oficiální vyhlášení výsledků soutěže (aula ve 2. podlaží, místnost 2.001)

Ceny

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1.-3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce   6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 1 500 Kč

Hlavní partner sekce

Teva
Teva Czech Industries s.r.o.

Partneři

Komerční banka, a.s.