Fyzika

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

Mgr. Jan Říha, Ph.D. | jan.riha@upol.cz | 585 634 104

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.
Přihlašovat se je možné do 25. 4. 2019 (24:00).

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školite práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte F_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. F_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:
  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2019
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena
Soutěžní práci je možno do systému vložit do 29. 4. 2019 (15:00).
Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá.

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. dubna koordinátorovi sekce.

Komise

Předseda: prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Členové: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.

Harmonogram

Prezence soutěžících se uskuteční v den soutěže od 8:00 ve druhém podlaží před aulou (místnost 2.001) a je pro všechny účastníky povinná. Soutěž bude zahájena děkanem fakulty Martinem Kubalou v aule v 8:30. Zakončení soutěže spojené se slavnostním vyhlášením výsledků se uskuteční v aule v 16:00. Pro účastníky soutěže je zajištěn oběd od 13:00 do 14:00 ve foyer 6. podlaží.

Harmonogram obhajob prací

8:00–8:30 Registrace (foyer před aulou, 2. podlaží)
8:30–9:00 Oficiální zahájení soutěže, informace o průběhu obhajob (aula, 2. podlaží, místnost 2.001)
Bakalářská kategorie (6. podlaží, místnost 6.016)
9:00–9:15 Jana Trdlicová Interakce typu dělič svazku pro dva vázané optomechanické oscilátory doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.
Magisterská kategorie (6. podlaží, místnost 6.016)
9:15–9:35 Martin Bielak Polarization state generation, measurement and control using liquid-crystal modulators RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.
9:35–9:55 Šimon Bräuer Kolektivní spinové operátory prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
9:55–10:15 Barbora Křivová Nanoimprint meets microfluidics: development of high-resolution metal wires from nanoparticle ink filled capillaries Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.
10:15–10:35 Aleš Stejskal Adaptable control system for Mössbauer spectroscopy Mgr. Petr Novák, Ph.D.
Doktorská kategorie (6. podlaží, místnost 6.016)
10:45–11:10 Ursula Ferretti Chemical quenching of singlet oxygen by plastoquinols and their oxidation products in Arabidopsis doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
11:10–11:35 Mariia Gumberidze Measurement induced charging of quantum batteries prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
11:35–12:00 Radim Hošák Optimal reordering of measurements for photonic quantum tomography RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.
12:00–12:25 Ladislav Chytka Forward physics with the ATLAS detector: Design of radiation resistant descendant of the ALFA detector, detector AFP Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.
12:25–12:50 Aditya Kumar Organic radical imaging in plants: Focus on protein radicals doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
12:50–13:15 Vojtěch Švarc Low-latency switchable coupler for photonic routing prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
13:00–14:00 oběd ve foyer 6. podlaží
16:00 oficiální vyhlášení výsledků soutěže (aula, 2. podlaží, místnost 2.001)

Ceny

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1. – 3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.
Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce 6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 1 500 Kč

Generální partner

Teva