Fyzika

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

Mgr. Jan Říha, Ph.D. | jan.riha@upol.cz | 585 634 104

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.

Přihlašovat se je možné do 26. 4. 2018 (24:00).

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je vložit (nahrát) práci ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Na práci není blíže stanoven rozsah. Je potřeba ji připravit do jednoho pdf dokumentu s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte F_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. F_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.

Dokument musí obsahovat titulní stranu s následujícími údaji:

  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2018
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Ročník a obor studia
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Pracoviště, kde je práce vedena

Soutěžní práci je možno do systému vložit do 30. 4. 2018 (15:00).

Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá. Jeden výtisk požadovaný komisí zajišťuje organizační tým.

Komise

Předseda: prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Členové: prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.

Harmonogram

Prezence soutěžících se uskuteční v den soutěže od 8:00 do 8:30 ve druhém podlaží před aulou (místnost 2.001) a je pro všechny účastníky povinná. Soutěž bude zahájena děkanem fakulty Martinem Kubalou v aule v 8:30. Obhajoby odstartují v 9:00. Zakončení soutěže spojené se slavnostním vyhlášením výsledků se uskuteční v aule v 16:00. Pro účastníky soutěže je zajištěn oběd.

8:00 – 8:30 Registrace (foyer před aulou, 2. podlaží)
8:30 – 9:00 Oficiální zahájení soutěže, informace o průběhu obhajob (aula, 2. podlaží, místnost 2.001)
  Obhajoby prací: bakalářská kategorie (malá zasedací místnost, 6. podlaží, místnost 6.016)
9:00 – 9:15 Jiří Fadrný Quantum key distribution using polarization encoded weak coherent states RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.
9:15 – 9:30 Vojtěch Kala Dynamický Casimirův jev: Teoretické aspekty a numerická simulace Mgr. Miroslav Gavenda, Ph.D.
9:30 – 9:45 Radek Přívara Simulování fyzikálních částicových procesů v nástroji Geant4 Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
9:45 – 10:00 René Vondrášek Plynové náplně proporcionálních detektorů ionizujícího záření doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
  Obhajoby prací: magisterská kategorie  (malá zasedací místnost, 6. podlaží, místnost 6.016)
10:10 – 10:30 Radim Hošák Arbitrary digital pulse sequence generator with delay-loop timing RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.
10:30 – 10:50 Jan Zehnal Příprava anizotropního povrchu pro růst molekulárních drátů doc. RNDr. Pavel Kocán, PhD.
  Obhajoby prací: doktorská kategorie  (malá zasedací místnost, 6. podlaží, místnost 6.016)
11:00 – 11:25 Lukáš Kouřil Toroidal proportional gas flow counter for conversion X-ray Mössbauer spectroscopy doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
11:25 – 11:50 Pavel Kohout Mössbauer spectra linearity improvement by sine velocity waveform followed by linearization process doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
11:50 – 12:15 Petr Obšil Nonclassical light from large ensemble of trapped ions prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
13:00 – 14:00  oběd ve foyer v 6. podlaží
16:00 oficiální vyhlášení výsledků soutěže (aula, 2. podlaží, místnosti 2.001)

Ceny

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1.-3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce   6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 1 500 Kč

Hlavní partner sekce

Teva
Teva Czech Industries s.r.o.