Fyzika

Soutěž O cenu děkana je studentská vědecká soutěž, které se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

Koordinátor sekce Fyzika: Mgr. Jan Říha, Ph.D. | jan.riha@upol.cz | 585 634 104

Registrace do soutěže

Registrujte se prostřednictvím formuláře na těchto stránkách

Pro rok 2017 je uzávěrka registrace stanovena na 29. dubna a termín pro odevzdání prací na 2. května 2017.

Práce registrovaných soutěžících se odevzdávají koordinátorovi příslušné sekce v rozsahu max. 10 stran u Bc. kategorie a max. 20 stran u kategorií Mgr. a Ph.D., a to ve dvou vyhotoveních.

Rozsah a forma práce

Předepsaný rozsah práce je max. 10 stran u Bc. kategorií a max. 20 stran u kategorií Mgr. a Ph.D., formátu A4. Soutěžní práce musí být odevzdána svázaná (např. kroužkovou vazbou) ve dvou vyhotoveních koordinátorovi sekce.

Doporučuje se publikační forma. V doktorské sekci je publikační forma práce povinná a povinný je i anglický jazyk jak pro text práce, tak pro obhajobu práce na soutěži.

Práce musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:

  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2017
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Ročník a obor studia
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Pracoviště, kde je práce vedena

Komise 

Předseda:
prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.

Členové:

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.
Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.

Harmonogram

Prezence soutěžících se uskuteční v den soutěže od 8:00 do 8:30 ve druhém podlaží před aulou a je pro všechny účastníky povinná. V 8:30 soutěž zahájí v aule (místnost č. 2.001) děkan Ivo Frébort. V 9:00 začnou obhajoby v jednotlivých sekcích. Fyzikální sekce se bude konat v učebně č. 2.062. Pro účastníky soutěže je zajištěn oběd.

Podrobný harmonogram obhajob registrovaných prací bude zveřejněn během úterý 2. 5. 2017.

Zakončení soutěže spojené s vyhlášením výsledků bude v aule (místnost č. 2.001) v 16:00.

Pozn. Časy se mohou měnit. Sledujte proto, prosím, webové stránky.

Harmonogram obhajob

Bakalářská kategorie

9:00 Jan Kočisčák
9:15 Aleš Stejskal
9:30 Barbora Žádníková

Magisterská kategorie

9:55 Jana Jarošová
10:15 Dominik Koutný
10:35 Pavel Michal
10:55 Jaromír Mika
11:15 Martin Ochmann
11:35 Lukáš Podhora

Doktorská kategorie

12:05 Ievgen Arkhipov
12:30 Ivan Derkach
přestávka na oběd
13:30 Mariia Gumberidze
13:55 Tomáš Komárek
14:20 Kale Ravindra
14:45 Nikita Vostrosablin

Ceny

V soutěži bude oceněno v každé kategorii každé sekce vždy 1.-3. místo a v každé sekci navíc vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Soupis cen

Hlavní partner sekce

Partneři