Didaktika přírodovědných oborů

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. | josef.molnar@upol.cz | 585 634 641

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.

Přihlašovat se je možné do 26. 4. 2018 (24:00).

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je vložit (nahrát) práci ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Na práci není blíže stanoven rozsah. Je potřeba ji připravit do jednoho pdf dokumentu s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte DPO_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. DPO_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.

Dokument musí obsahovat titulní stranu s následujícími údaji:

  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2018
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Ročník a obor studia
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Pracoviště, kde je práce vedena

Soutěžní práci je možno do systému vložit do 30. 4. 2018 (15:00).

Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá. Jeden výtisk požadovaný komisí zajišťuje organizační tým.

Komise

Předsedkyně: prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.
Členové: prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

Harmonogram

Prezence soutěžících se uskuteční v den soutěže od 8:00 do 8:30 ve druhém podlaží před aulou (místnost 2.001) a je pro všechny účastníky povinná. Soutěž bude zahájena děkanem fakulty Martinem Kubalou v aule v 8:30. Obhajoby odstartují v 9:00. Zakončení soutěže spojené se slavnostním vyhlášením výsledků se uskuteční v aule v 16:00. Pro účastníky soutěže je zajištěn oběd od 13:00 do 14:00 ve foyer v 6. podlaží.

Podrobný harmonogram obhajob a místo jejich konání budou zveřejněny.

8:00 – 8:30 Registrace (foyer před aulou, 2. podlaží)
8:30 – 9:00 Oficiální zahájení soutěže, informace o průběhu obhajob (aula, 2. podlaží, místnost 2.001)
  Obhajoby prací: bakalářská kategorie (2. podlaží, místnost 2.004)
15-20 minut prezentace + 5-10 minut diskuse
9:00 – 9:25 Tomáš Cienciala Využití ICT ve výuce kuželoseček na středních školách RNDr. Lenka Juklová, Ph.D.
9:25 – 9:50 Jana Dobešová Motivace žáků ve vyučování matematice prostřednictvím TED prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
9:50 – 10:15 Markéta Fichnová Botanická procházka lužním lesem v Horce nad Moravou pro základní a střední školy Mgr. Martina Oulehlová, Ph.D.
10:15 – 10:40 Tomáš Hrdlička Spirální podobnost v planimetrii RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
  Obhajoby prací: magisterská kategorie (2. podlaží, místnost 2.004)
15-20 minut prezentace + 5-10 minut diskuse
11:00 – 11:25 Karel Drlík Opuštěné těžební tvary na Zábřežsku a jejich možné využití v pedagogické praxi doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
11:25 – 11:50 Ivana Karásková Krajina Holešovska ve výuce geografie na základních a středních školách doc.RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
11:50 – 12:15 Radka Kravarová Eye Tracking ve vyučování matematice prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
12:15 – 12:40 Anna Krčmářová Divergentní úlohy RNDr. Renata Holubová, CSc.
12:40 – 13:05 Roman Chvátal Fyzikální experimenty pro mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity RNDr. Renata Holubová, CSc.
13:00 – 14:00  oběd ve foyer v 6. podlaží
16:00 oficiální vyhlášení výsledků soutěže (aula, 2. podlaží, místnosti 2.001)

Ceny

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1.-3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce   6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 1 500 Kč

Hlavní partner sekce

Teva
Teva Czech Industries s.r.o.