Chemie

Studentské vědecké soutěže O cenu děkana se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF UP.

Koordinátor sekce

doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc. | tatjana.nevecna@upol.cz | 585 634 424

Registrace do soutěže

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem.

Přihlašovat se je možné do 26. 4. 2018 (24:00).

Rozsah a forma práce

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školite práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Na práci je stanoven maximální rozsah 20 stran formátu A4. Je potřeba ji připravit do jednoho pdf dokumentu s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte CH_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. CH_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.

Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:

  • Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2018
  • Název práce
  • Jméno soutěžícího
  • Jméno vedoucího práce – školitele
  • Ročník a obor studia
  • Pracoviště, kde je práce vedena

Soutěžní práci je možno do systému vložit do 30. 4. 2018 (15:00).

Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá. Jeden výtisk požadovaný komisí zajišťuje organizační tým.

*V případě, že soutěžící vloží pouze anotaci, je nutné odevzdat práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 2. května doc. RNDr. T. Nevěčné, CSc. na katedru fyzikální chemie.

Komise

Předseda: prof. Mgr. Marek Šebela, Dr. (Katedra biochemie a CRH)
Členové: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. (předseda VPRO Chemie, Katedra anorganické chemie)
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D. (Katedra fyzikální chemie)
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D. (Katedra analytické chemie)
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D. (Katedra organické chemie)
Mgr. Martina Hermannová, Ph.D. (Contipro a.s.)
Ing. Roman Gabriel, Ph.D. (Teva Czech Industries, s.r.o.)

Harmonogram

Prezence soutěžících se uskuteční v den soutěže v 8:00 ve druhém podlaží před aulou (místnost 2.001) a je pro všechny účastníky povinná. Soutěž bude zahájena děkanem fakulty Martinem Kubalou v aule v 8:30. Obhajoby chemie odstartují již v 8:00. Zakončení soutěže spojené se slavnostním vyhlášením výsledků se uskuteční v aule v 16:00. Pro účastníky soutěže je zajištěn oběd od 13:00 do 14:00 ve foyer v 6. podlaží.

Prezentace

Bakalářská sekce – 15 min (10 min prezentace + 5 min diskuze)

Magisterská sekce – 20 min (15 min prezentace + 5 min diskuze)

Doktorská sekce – 20 min (15 min prezentace + 5 min diskuze, příp. podle počtu studentů 20 min prezentace + 5 min diskuze)

8:00 – 8:30 Registrace (foyer před aulou, 2. podlaží)
8:30 – 9:00 Oficiální zahájení soutěže, informace o průběhu obhajob (aula, 2. podlaží, místnost 2.001)
  Obhajoby prací: bakalářská kategorie (velká zasedací místnost, 6. podlaží, místnost 6.014)
8:00 – 8:15 Iveta Hloušková Stanovení kolchicinu pomocí HPLC-ED Mgr. Daniel Riman
8:15 – 8:30 Daniel Chrenko Polosendvičové komplexy ruthenia a osmia s N1-pyridyl-7-azaindolem doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
8:30 – 8:45 Nikola Jakubcová Příprava substituovaných thiazolových derivátů kyseliny ursolové Mgr. Lucie Borková
8:45 – 9:00 Veronika Kábrtová Príprava a testovanie konštruktov na expresiu rekombinantného katelicidínu v endosperme jačmeňa RNDr. Ondřej Plíhal, PhD.
9:00 – 9:15 Žaneta Ondruchová Využití TEBAC jako benzylačního činidla v organické syntéze doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
  Obhajoby prací: magisterská kategorie (velká zasedací místnost, 6. podlaží, místnost 6.014)
9:20 – 9:35 Jan Belza Experimental studies of interactions of cells with newly developed graphene derivatives Kateřina Poláková
9:35 – 9:50 Věra Dosedělová Chemická charakterizace šalotky doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
9:50 – 10:05 Kamil Kotrle Magnetické vlastnosti vícejaderných koordinačních sloučenin lanthanoidů doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
10:05 – 10:20  Rostislav Langer Structural, electronic, and magnetic properties of functionalized fluorographene Mgr. Piotr Błoński, Ph.D.
10:20 – 10:35 Tereza Libigerová Studium aktivního místa aldehyddehydrogenasy 2A z mechu Physcomitrella patens Mgr. David Kopečný, Ph.D.
10:35 – 10:50 Jana Martincová Teoretické studium strukturních vlastností a reaktivity dichalkogenidů přechodných kovů Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
10:50 – 11:05 Michaela Netopilová Magnetické vlastnosti kobaltnatých sloučenin s ligandy obsahujícími triazén-1-oxid doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
11:05 – 11:20 Antonín Sedlář Studium vlivu modifikace struktury elicitinů infestinu a kryptogeinu na schopnost elicitace na modelovém systému tabákové buněčné suspenze doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
11:20 – 11:35 Patricia Trapani Benzothiofen či thioflavon: záludný test Matky Přírody ze všímavosti organického chemika doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
  Obhajoby prací: doktorská kategorie (velká zasedací místnost, 6. podlaží, místnost 6.014)
11:35 – 11:55 Lucie Borková Triterpenoids with anticancer properties doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
11:55 – 12:15 Haresh Ajani Rreseacher prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.
12:15 – 12:35 Soňa Krajčovičová Targeting Protein Kinase Inhibitors: A Stepwise Approach for the Synthesis of Folic Acid Conjugates with CDK Inhibitors doc. RNDr. Miroslav Soural, PhD.
12:35 – 12:55 Michal Kriegelstein Synthesis and application of some chiral benzimidazole derivatives doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
12:55 – 13:15 Ondřej Kováč Exploring the Reactivity of α,β- Unsaturated α- Benzothiazolsulfonyl Carbonyl Compounds RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
13:15 – 13:35 Martin Porubský New fluorescent systems for intracelular imaging prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
13:00 – 14:00  oběd ve foyer v 6. podlaží
16:00 oficiální vyhlášení výsledků soutěže (aula, 2. podlaží, místnosti 2.001)

Buďte, prosím, přítomni 30 minut před Vaší prezentací!

Ceny

V sekci bude oceněno v každé kategorii vždy 1.-3. místo a navíc celkový vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Kategorie Umístění Ocenění
Vítěz sekce   6 000 Kč
Bc. 1. 4 000 Kč
2. 2 000 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Mgr. 1. 5 000 Kč
2. 2 500 Kč
3. věcná cena, příp. mimořádné stipendium
Ph.D. 1. 7 000 Kč
2. 3 500 Kč
3. 1 500 Kč

Hlavní partner sekce

Teva
Teva Czech Industries s.r.o.

Partneři


Contipro a.s.