Celková vítězka soutěže 2020

Vítězkou letošní studentské vědecké soutěže O cenu děkana 2020 se stala Anežka Dostálová z katedry optiky, a to s prací Měření a modifikace spektra optických zdrojů pomocí vláknových mřížek, kterou zpracovala pod vedením dr. Miroslava Ježka.
Nejen jí, ale i ostatním vítězům, i jejich školitelům, gratulujeme a všem moc děkujeme za rekordní účast.