Generální partner soutěže

Děkujeme společnosti Teva Czech Indrustries, která i v roce 2017 darovala největší finanční dar na Studentskou vědeckou soutěž O cenu děkana a stala se tak jejím generálním partnerem.
Dar bude použit na cenu celkovému vítězi soutěže, cenu chemické sekce a na zajištění organizace akce. Teva do soutěže přispívá od roku 2008 a je pravidelným partnerem této akce. 

Registrace do letošního ročníku O cenu děkana zahájena

I v letošním roce můžete přihlásit svou práci do Studentské vědecké soutěže O cenu děkana a vyhrát tak jednu z hodnotných cen. Vítěz sekce navíc obdrží putovní pohár děkana.

Do soutěže se mohou přihlásit studenti, kteří v době registrace i konání soutěže budou studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Uzávěrka registrace je 29.4.2017.