Soutěž podpoří další firmy

Partnery letošní soutěže se staly společnosti, se kterými přírodovědecká fakulta dlouhodobě aktivně spolupracuje. Contipro svůj finanční příspěvek věnovala sekci Chemie a Biologie a ekologie, bude se podílet také na vyhodnocení soutěžních prací a předávání cen. Letos poprvé do soutěže přispěla Komerční banka. Tato významná bankovní instituce se rozhodla přispět sekci Matematika a informatika, stejně jako společnost Elekt Labs.

Děkujeme i dalším partnerům, kterými jsou Bioveta, Farmak, Aplikaní centrum Baluo a Freshnack.

Teva generálním partnerem

Generálním partnerem soutěže se pro rok 2018 stává společnost Teva Czech Industries! Přírodovědeckou fakultu firma podporuje po jedenáct let, její trvalý zájem o tuto významnou studentskou soutěž nás velmi těší. S jejími zástupci se můžeme setkat při vyhodnocení prací i vyhlášení vítězů 3. května.  

Registrace 2018 zahájena

Další ročník prestižní soutěže právě startuje! Přihlaste se se svou vědeckou prací do jedné i více sekcí studentské vědecké soutěže a získejte významnou finanční výhru nebo hodnotný věcný dar. Pro každého vítěze sekce máme připravený putovní pohár děkana. Prezentace bakalářských, diplomových a disertačních prací či jiných vědeckých děl a slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 3. května 2018. Do soutěže se mohou přihlásit studenti, kteří v době konání soutěže budou studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.