Studentská vědecká soutěž O cenu děkana

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana existuje ve své stávající podobě od roku 2007, navazuje na dlouholetou tradici tzv. SVOČ, studentské vědecké a odborné činnosti. Cílem je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání. Akce se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěží se v šesti sekcích, každá po třech kategoriích, doplňkově je možné se přihlásit do posterové sekce. Soutěž je každoročně podporována nejen děkanem fakulty, ale i soukromými firmami, které se podílí na zajištění cen.
13. ročník - 2016
Termín: 5. května 2016
Uzávěrka registrace: 29. dubna 2016
Termín pro odevzdání prací: 2. května 2016

Místo konání: Přírodovědecká fakulta UP, 17.listopadu 12, Olomouc
Soutěž se dělí na následující sekce
 • Matematika a informatika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie a ekologie
 • Vědy o Zemi
 • Didaktika přírodovědných oborů

Všechny sekce se dále dělí na tři kategorie a to
 • Bakalářská
 • Magisterská
 • Doktorská
K hodnocení přihlášených prací je kompetentní odborná komise. V každé kategorii sekce je vyhlášováno pořadí na prvních třech místech. V případě účasti méně než 3 soutěžících v jednotlivých kategoriích je udělována pouze první cena. Z vítězů jednotlivých kategorií bude vybrán celkový vítěz za sekci, který obdrží putovní pohár děkana.

V soutěži je doplňkově vyhlašována posterová sekce. Hodnocení posterů probíhá odlišně od ostatních sekcí. O pořadí hlasují studenti, kteří se aktivně účastní soutěže, a členové komisí.

Ceny

V soutěži bude oceněno v každé kategorii každé sekce vždy 1.-3. místo a v každé sekci navíc vítěz sekce. Soutěží se tedy o 63 hodnotných cen. Na 1.-2. místa jsou vypsána finanční ocenění ve formě mimořádných stipendií, na 3. místa pak věcné ceny. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Seznam vypsaných cen je zveřejněn zde.
Aktuality

 • Děkan přírodovědecké fakulty ocenil studenty za vědeckou práci

  Rekordní zájem studentů a vysoká kvalita prací doprovázely letošní ročník studentské vědecké soutěže O cenu děkana na přírodovědecké fakultě. Své práce ve čtvrtek prezentovalo 82 účastníků, ti nejlepší převzali vpodvečer ocenění od děkana Ivo Fréborta v aule fakulty. Celkovým vítězem se stal student regionální geografie Vojtěch Nezval.

 • Rekord v počtu přihlášených

  V letošním ročníku se do soutěže přihlásil rekordní počet 93 soutěžících. Nejvíce studentů se zúčastní v kategorii bakalářské sekce Vědy o Zemi, v kategorii magisterské sekce Didaktika přírodovědných oborů a v Posterové sekci. Naopak nejméně soutěžících je v bakalářské a magisterské kategorii sekce Fyzika, v doktorské kategorii sekce Vědy o Zemi a v bakalářské kategorii sekce Didaktika přírodovědných oborů. Nulová registrace je v doktorské kategorii Didaktiky přírodovědných oborů.

 • Termín pro přihlášky prodloužen!

  Termín přihlášek byl vědeckým výborem soutěže prodloužen do 29. dubna. Zájemci o výhru mají poslední šanci se přihlásit. Soutěží se o mimořádná stipendia a ceny věnované partnery soutěže.

 • Soutěž pro rok 2016 právě vyhlášena!

  Soutěž pro rok 2016 právě vyhlášena! Přihlaste svou práci do Studenské vědecké soutěže O cenu děkana a vyhrajte jednu z hodnotných cen. Vítěz sekce obdrží navíc putovní pohár děkana. Do soutěže se mohou přihlásit studenti, kteří v době registrace i konání soutěže budou studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  

 • Generální partner soutěže

  Na Studentskou vědeckou soutěž 2016 darovala společnost Teva Czech Industries největší finanční dar a stala se tak generálním partnerem soutěže v tomto roce. Dar bude použit na cenu celkovému vítězi soutěže, cenu chemické sekce a na zajištění organizace akce. Teva do soutěže přispívá od roku 2008 a je pravidelným partnerem této akce. 

Koordinátoři

Organizační výbor Mgr. Dagmar Petrželová dagmar.petrzelova@upol.cz 585 634 003
Vědecký výborMgr. Jan Říha, Ph.D. jan.riha@upol.cz 585 634 104
Matematika a informatika RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D. pavel.zencak@upol.cz 585 634 075
Fyzika Mgr. Jan Říha, Ph.D. jan.riha@upol.cz 585 634 104
Chemie doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc. tatjana.nevecna@upol.cz 585 634 424
Biologie a ekologie Doc. RNDr. Petr Hašler Ph.D. petr.hasler@upol.cz 585 634 080
Vědy o Zemidoc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. irena.smolova@upol.cz 585 634 511
Didaktika přírodovědných oborůMgr. Jan Říha, Ph.D. jan.riha@upol.cz 585 634 104
Posterová sekceMgr. Jan Říha, Ph.D. jan.riha@upol.cz 585 634 104

Partneři

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři