Studentská vědecká soutěž O cenu děkana

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana existuje ve své stávající podobě od roku 2007, navazuje na dlouholetou tradici tzv. SVOČ, studentské vědecké a odborné činnosti. Cílem je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání. Akce se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěží se v šesti sekcích, každá po třech kategoriích, doplňkově je možné se přihlásit do posterové sekce. Jeden student tak může soutěžit až ve dvou sekcích, a to v oborové a posterové sekci. Soutěž je každoročně podporována nejen děkanem fakulty, ale i soukromými firmami, které se podílí na zajištění cen.
15. ročník - 2018
Termín: 3. 5. 2018
Uzávěrka registrace: 26. 4. 2018
Termín pro odevzdání prací: 30. 4. 2018

Místo konání: Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc
Do soutěže se může přihlásit student Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se svou závěrečnou prací nebo i jinou vědeckou prací, jejíž je autorem. Vedoucím vědecké práce může být zaměstnanec Univerzity Palackého v Olomouci, ale i jiné instituce. Práce, pro které je školitelem odsouhlasený utajený režim je potřeba předem konzultovat s vědeckým výborem soutěže. Práci student zašle a prezentuje v českém či slovenském nebo anglickém jazyce. Další informace k požadavkům na soutěžící vědeckou práci najdete u jednotlivých sekcí.

Soutěž se dělí na následující sekce
 • Matematika a informatika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie a ekologie
 • Vědy o Zemi
 • Didaktika přírodovědných oborů

Všechny sekce se dále dělí na tři kategorie a to
 • Bakalářská
 • Magisterská
 • Doktorská
K hodnocení přihlášených prací je kompetentní odborná komise. V každé kategorii sekce je vyhlášováno pořadí na prvních třech místech. V případě účasti méně než 3 soutěžících v jednotlivých kategoriích je udělována pouze první cena. Z vítězů jednotlivých kategorií bude vybrán celkový vítěz za sekci, který obdrží putovní pohár děkana.

V soutěži je doplňkově vyhlašována posterová sekce. Hodnocení posterů probíhá odlišně od ostatních sekcí. O pořadí hlasují studenti, kteří se aktivně účastní soutěže, a členové komisí.

Ceny

V soutěži bude oceněno v každé kategorii každé sekce vždy 1.-3. místo a v každé sekci navíc vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce a Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Celkový vítěz soutěže získá mimořádné stipendium ve výši 15 000 Kč.

Více informací o výhrách najdete v jednotlivých sekcích.

Aktuality

 • Partnery letošní soutěže se staly společnosti, se kterými přírodovědecká fakulta dlouhodobě aktivně spolupracuje. Contipro svůj finanční příspěvek věnovala sekci Chemie a Biologie a ekologie, bude se podílet také na vyhodnocení soutěžních prací a předávání cen. Letos poprvé do soutěže přispěla Komerční banka. Tato významná bankovní instituce se rozhodla přispět sekci Matematika a informatika, stejně jako společnost Elekt Labs. Děkujeme i dalším partnerům, kterými jsou Bioveta, Farmak, Aplikaní centrum Baluo a Freshnack.

 • Generálním partnerem soutěže se pro rok 2018 stává společnost Teva Czech Industries! Přírodovědeckou fakultu firma podporuje po jedenáct let, její trvalý zájem o tuto významnou studentskou soutěž nás velmi těší. S jejími zástupci se můžeme setkat při vyhodnocení prací i vyhlášení vítězů 3. května.  

 • Další ročník prestižní soutěže právě startuje! Přihlaste se se svou vědeckou prací do jedné i více sekcí studentské vědecké soutěže a získejte významnou finanční výhru nebo hodnotný věcný dar. Pro každého vítěze sekce máme připravený putovní pohár děkana. Prezentace bakalářských, diplomových a disertačních prací či jiných vědeckých děl a slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 3. května 2018. Do soutěže se mohou přihlásit studenti, kteří v době konání soutěže budou studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 • Soutěž je příležitostí zviditelnit firemní značku formou reklamy, nabídnout studentům za jejich vynikající výsledky finanční či věcný dar. Budeme potěšeni zájmem organizací a jejich zapojením v roli partnera akce.

Koordinátoři

Organizační výbor Mgr. Dagmar Petrželová dagmar.petrzelova@upol.cz 585 634 003
Vědecký výbor Mgr. Jan Říha, Ph.D. jan.riha@upol.cz 585 634 104
Matematika a informatika RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D. pavel.zencak@upol.cz 585 634 075
Fyzika Mgr. Jan Říha, Ph.D. jan.riha@upol.cz 585 634 104
Chemie doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc. tatjana.nevecna@upol.cz 585 634 424
Biologie a ekologie doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D. petr.hasler@upol.cz 585 634 080
Vědy o Zemi doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. irena.smolova@upol.cz 585 634 511
Didaktika přírodovědných oborů prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. josef.molnar@upol.cz 585 634 641
Posterová sekce Mgr. Jan Říha, Ph.D. jan.riha@upol.cz 585 634 104
Organizační výbor
Mgr. Dagmar Petrželová
585 634 003

Vědecký výbor
Mgr. Jan Říha, Ph.D.
585 634 104

Matematika a informatika
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.
585 634 075

Fyzika
Mgr. Jan Říha, Ph.D.
585 634 104

Chemie
doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
585 634 424

Biologie a ekologie
doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
585 634 080

Vědy o Zemi
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
585 634 511

Didaktika přírodovědných oborů
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
585 634 641

Posterová sekce
Mgr. Jan Říha, Ph.D.
585 634 104