Studentská vědecká soutěž O cenu děkana

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana existuje ve své stávající podobě od roku 2007, navazuje na dlouholetou tradici tzv. SVOČ, studentské vědecké a odborné činnosti. Cílem je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání. Akce se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěží se v šesti sekcích, každá po třech kategoriích, doplňkově je možné se přihlásit do posterové sekce. Jeden student tak může soutěžit až ve dvou sekcích, a to v oborové a posterové sekci. Soutěž je každoročně podporována nejen děkanem fakulty, ale i soukromými firmami, které se podílí na zajištění cen.
14. ročník - 2017
Termín: 4. května 2017
Uzávěrka registrace: 29. 4. 2017
Termín pro odevzdání prací: 2. 5. 2017

Místo konání: Přírodovědecká fakulta UP, 17.listopadu 12, Olomouc
Do soutěže se může přihlásit student Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se svou závěrečnou prací nebo i jinou vědeckou prací, jejíž je autorem. Vedoucím vědecké práce může být zaměstnanec Univerzity Palackého v Olomouci, ale i jiné instituce. Práce, pro které je školitelem odsouhlasený utajený režim je potřeba předem konzultovat s vědeckým výborem soutěže. Práci student zašle a prezentuje v českém či slovenském nebo anglickém jazyce. Další informace k požadavkům na soutěžící vědeckou práci najdete u jednotlivých sekcí.

Soutěž se dělí na následující sekce
 • Matematika a informatika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie a ekologie
 • Vědy o Zemi
 • Didaktika přírodovědných oborů

Všechny sekce se dále dělí na tři kategorie a to
 • Bakalářská
 • Magisterská
 • Doktorská
K hodnocení přihlášených prací je kompetentní odborná komise. V každé kategorii sekce je vyhlášováno pořadí na prvních třech místech. V případě účasti méně než 3 soutěžících v jednotlivých kategoriích je udělována pouze první cena. Z vítězů jednotlivých kategorií bude vybrán celkový vítěz za sekci, který obdrží putovní pohár děkana.

V soutěži je doplňkově vyhlašována posterová sekce. Hodnocení posterů probíhá odlišně od ostatních sekcí. O pořadí hlasují studenti, kteří se aktivně účastní soutěže, a členové komisí.

Ceny

V soutěži bude oceněno v každé kategorii každé sekce vždy 1.-3. místo a v každé sekci navíc vítěz sekce. Na zajištění cen přispívají partneři akce.

Seznam vypsaných cen je zveřejněn zde.

Aktuality

 • Děkan přírodovědecké fakulty ocenil studenty za vědeckou práci

  S vysokým zájmem se i letos setkala studentská vědecká soutěž O cenu děkana na přírodovědecké fakultě. Své badatelské výsledky na ní prezentovalo na osm desítek soutěžících a hodnotitelské komise si pochvalovaly vysokou kvalitu prací.  Svědčí o tom i vyhlášení dvou hlavních vítězů, jimiž se stali posluchači bakalářského studia Eva Zahradníková a Vojtěch Brlík. Studenti před porotami prezentovali práce z matematiky a informatiky, chemie, fyziky, biologie a ekologie, věd o Zemi i didaktiky přírodovědných oborů, a to vždy v bakalářské, magisterské a doktorské kategorii. Jako trojnásobná šampionka vyhlašování soutěže opouštěla Eva Zahradníková, studentka třetího ročníku oboru Chemie-biologie. S prací nazvanou Magneticky zajímavé komplexy manganu a železa s pyridinovými makrocyklickými ligandy zvítězila v bakalářské kategorii v sekci Chemie a stala se i celkovou vítězkou sekce a celého klání. „V prvním ročníku mě oslovil pan doktor Drahoš, jestli bych nechtěla dělat něco navíc. Jeho zásluhou jsem se dostala k zajímavé práci v laboratoři a díky tomu se mi otevřely netušené možnosti. Věda mě moc baví a ráda bych u ní zůstala,“ prozradila studentka. Spolu s ní nejvyšší ocenění obdržel student oboru Biologie a ekologie Vojtěch Brlík za práci Odhalení migrační cesty a tahové konektivity recentně expandovaného druhu pomocí geolokátoru a stabilních izotopů. Děkan ocenil práci za společenský přínos Tři ocenění si odnesl také student druhého ročníku magisterského studia geoinformatiky Radek Barvíř. Kromě druhého místa v magisterské kategorii v sekci Vědy o Zemi se stal celkovým vítězem této sekce a od děkana Ivo Fréborta obdržel rovněž stipendium ve výši deset tisíc korun za mimořádnou společenskou prospěšnost práce. „Zabýval jsem se 3D tiskem tyflomap, tedy hmatových map pro nevidomé, a zefektivněním jejich tvorby tak, aby byly více dostupné. Problematice 3D tisku se věnuji od bakalářského studia, v magisterském stupni jsem se zaměřil právě na tyflomapy. Tomuto tématu bych se rád věnoval i budoucnu,“ uvedl Barvíř. Jména všech celkových vítězů budou vyryta na putovní poháry. V sekci Matematika a informatika se jím stal Zbyněk Kurač, ve Fyzice Aleš Stejskal, mezi didaktiky přírodovědných oborů zvítězila Veronika Cábová a v sekci Biologie a ekologie Vojtěch Brlík. Součástí klání byla i posterová sekce, první místo si z ní odnesl Richard Andrášik. Důležité je umět vědu prezentovat Nejúspěšnější studenti se mohou těšit z finančních odměn i hodnotných cen. Podle děkana Ivo Fréborta ale ceny nejsou to hlavní. „Nejdůležitější je to, abyste se naučili vytvářet kvalitní práce, které jsou současně prezentovatelné. Je důležité umět vysvětlit i ostatním, čemu se ve vědě věnujete a že je to prospěšné. Soutěž je vhodná příležitost pro to, abyste v této oblasti získali potřebné zkušenosti a stali se z vás absolventi, kteří budou dobře reprezentovat svoji fakultu,“ řekl soutěžícím hned v úvodu děkan. „S letošním ročníkem jsem spokojen. Úroveň prací byla stejně vysoká jako loni, obdobný byl i počet účastníků. Komise měly často velice těžkou úlohu rozhodnout o vítězích,“ doplnil odborný koordinátor soutěže Jan Říha.   Převzato z: http://www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/vedeckou-soutez-o-cenu-dekana-ovladli-dva-bakalarsti-studenti/

 • TESCO SW a.s.

  Děkujeme společnosti TESCO SW a.s., která se stala hlavním partnerem sekce Matematika a informatika.

 • Contipro a.s.

  Děkujeme společnosti Contipro, hlavnímu partnerovi sekce Biologie a ekologie, která je pravidelným partnerem soutěže.

 • Generální partner soutěže

  Děkujeme společnosti Teva Czech Indrustries, která i v roce 2017 darovala největší finanční dar na Studentskou vědeckou soutěž O cenu děkana a stala se tak jejím generálním partnerem. Dar bude použit na cenu celkovému vítězi soutěže, cenu chemické sekce a na zajištění organizace akce. Teva do soutěže přispívá od roku 2008 a je pravidelným partnerem této akce. 

 • O cenu děkana má první partnery

  Letošní ročník má již první partnery. Těmi jsou Elekt Labs s.r.o. a NH COLLECTION OLOMOUC CONGRESS, kterým tímto děkujeme a doufáme, že brzy přibudou další.

Koordinátoři

Organizační výbor Mgr. Dagmar Petrželová dagmar.petrzelova@upol.cz 585 634 003
Vědecký výborMgr. Jan Říha, Ph.D. jan.riha@upol.cz 585 634 104
Matematika a informatika RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D. pavel.zencak@upol.cz 585 634 075
Fyzika Mgr. Jan Říha, Ph.D. jan.riha@upol.cz 585 634 104
Chemie doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc. tatjana.nevecna@upol.cz 585 634 424
Biologie a ekologie Doc. RNDr. Petr Hašler Ph.D. petr.hasler@upol.cz 585 634 080
Vědy o Zemidoc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. irena.smolova@upol.cz 585 634 511
Didaktika přírodovědných oborůMgr. Jan Říha, Ph.D. jan.riha@upol.cz 585 634 104
Posterová sekceMgr. Jan Říha, Ph.D. jan.riha@upol.cz 585 634 104

Partneři

Generální partner

Významní partneři

Logo
Unnamed
Rcptm
LOGO CR Hana V9
Esri Dist Arcdata Black
AZ Logo
Contipro Logotype

Partneři

Logo
Unnamed
Unnamed (1)
Homepage2
Kgi
Katedra Rozvojovych Studii Logo
Botanika
Eko
Lrr
Zoo
Logo Freshnack
Bioveta Logo
Logo FLY UNITED 2007
Logo DIGIS